Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polscy naukowcy proponują innowacyjne podejścia w leczeniu chorób mózgu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 r. choroby mózgu będą stanowiły największe zagrożenie zdrowotne, prowadząc do niepełnosprawności lub śmierci. Jedną z najbardziej powszechnych chorób mózgu jest otępienie. Przewiduje się, że do 2030 r. liczba osób cierpiących na tę przypadłość, w tym chorobę Alzheimera, wzrośnie do 82 mln, a do 2050 r. – do 152 mln.

 

 

Choroba Alzheimera jest jedną z głównych przyczyn otępienia, odpowiadającą za większość przypadków (60-75%). Objawia się stopniowym osłabieniem zdolności poznawczych, w tym pamięci i umiejętności logicznego myślenia. W obliczu tego rosnącego problemu naukowcy poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych. Jednym z tych innowacyjnych podejść jest badanie nad skutecznością fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu oraz poprawie funkcji poznawczych u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi i otępieniem związanym z chorobą Alzheimera. Projekt ten, prowadzony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ma na celu nie tylko poprawę jakości życia pacjentów, ale także zahamowanie postępu choroby.

Innym przykładem jest badanie head-to-head porównujące wartość funkcjonalną dwóch modeli robotycznie wspomaganej rehabilitacji u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Jego celem jest określenie optymalnego modelu rehabilitacji dla osób z SMA w zależności od wieku, wyjściowego stanu funkcjonalnego oraz innych czynników, takich jak typ genetyczny i stosowane leczenie przyczynowe. Projekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zakłada ocenę długoterminowych efektów funkcjonalnych rehabilitacji.

Kolejne badanie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania apiksabanu w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 5 i migotaniem przedsionków (SACK), zarówno dializowanych, jak i niedializowanych. Główną hipotezą badawczą jest to, że apiksaban może zmniejszyć częstość występowania udarów niedokrwiennych mózgu bez zwiększania ryzyka krwawień śmiertelnych lub śródczaszkowych w porównaniu z brakiem stosowania antykoagulacji. Badanie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego adresuje lukę w dotychczasowej wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek i migotaniem przedsionków, co może mieć istotne znaczenie kliniczne dla zarządzania tą grupą pacjentów.

Warto pamiętać o potrzebie kontynuowania badań w obszarze chorób wpływających na pracę mózgu oraz wspieraniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, które mogą przynieść pomoc milionom pacjentów na całym świecie. Z pozostałymi badaniami z dziedziny neurologii i psychiatrii można zapoznać się poprzez wyszukiwarkę badań ABM.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/neurony-kom%C3%B3rka-neuronowa-biologia-7079536/https://pixabay.com/pl/photos/neurony-kom%C3%B3rka-neuronowa-biologia-7079536/

KOMENTARZE
Newsletter