Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska umiarkowanym innowatorem
Polska awansowała do grupy Umiarkowanych Innowatorów. Według najnowszego raportu Unii Europejskiej, kolejność państw pozostaje stosunkowo niezmienna. Na samym szczycie listy znajduje się wciąż Szwecja. Zaraz za nią Dania, Niemcy i Finlandia. Te nadbałtyckie kraje odnotowały największe postępy i umocniły swoją pozycję w grupie liderów.

Każdego roku przygotowywany jest ranking najbardziej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej. Według najnowszego raportu „Innovation Union Scoreboard 2014” wciąż przoduje Szwecja. Znajduje ponad przeciętną w większości wskaźników, a zwłaszcza w kategorii międzynarodowych publikacji naukowych, nakładów finansowych na R&D (czyli badania i rozwój), ilości zgłoszonych patentów, a także w zastosowaniu ich w codziennym życiu. Widać też w tym kraju szybki wzrost wspólnotowych znaków towarowych oraz przyrost liczby studentów doktoranckich spoza UE. Ich słabością natomiast jest sprzedaż i rozpowszechnianie tych innowacji oraz wiedzy. Obserwuje się silne spadki wzrostu inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka i sprzedaży akcji nowych innowacji.

W raporcie podzielono kraje UE na cztery grupy o różnym poziomie innowacyjności ich gospodarek:

  1. Liderzy innowacji (Innovation leaders) – kraje, których sumaryczny indeks innowacyjności ponad 20% wyższy niż średnia EU. Do tej grupy należą: Szwecja, Dania, Niemcy, Finlandia.
  2. Naśladowcy innowacji  (Innovation followers) – kraje te znajdują się tuż za plecami liderów i również posiadają indeks wyższy od przeciętnej, jednak mniej niż 20%. Tutaj zaliczamy: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Francja, Irlandia,  Luksemburg, Holandia, Słowenia i Wielka Brytania.
  3. Umiarkowani innowatorzy (Moderate innovators) – kraje, których wskaźniki znajdują się poniżej średniej i stanowią od 50% do 90% tej wartości. Są to: Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja i Hiszpania. 
  4. Innowatorzy o skromnych wynikach (Modest innovators) – kraje znajdujące się znacznie poniżej (mniej niż 50%) średniej EU i mające jeszcze sporo do zrobienia w zakresie innowacyjności swoich gospodarek. Tutaj należą: Bułgaria, Łotwa i Rumunia.

 

W porównaniu z poprzednim raportem najbardziej poprawiły swoją pozycję Portugalia, Estonia i Łotwa. Tendencję wzrostową odnotowała także Polska. Po tym jak w 2012 roku spadła do ostatniej grupy krajów o skromnym potencjale innowacyjnym, w najnowszym raporcie ponownie wróciła do grupy „Umiarkowanych Innowatorów.” Nie należy jednak popadać w zbyt wielki optymizm. Polska prezentuje wskaźniki poniżej średniej UE w większości kategorii. Słabo wypadamy pod względem wskaźników związanych z finansowaniem i wsparciem, czy ochroną własności intelektualnej. Dużym problemem pozostaje niski poziom wykorzystania własności intelektualnej. Liczba wynalazków zgłaszanych do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Za mocna stronę innowacyjności polskiej gospodarki można natomiast uznać wysoki poziom edukacji młodych ludzi. Ważna rolę pełni sektor związany z technologiami informacyjnymi i w tym zakresie polska osiągnęła poziom zbliżony do średniej unijnej. Dodatkowym plusem są wysokie, zbilansowane nakłady na R&D.

Wciąż także obserwuje się tę samą tendencję. Najbardziej innowacyjne kraje poprawiły swoje wyniki, podczas gdy pozostałe nie wykazały znacznych postępów. 

Źródła

Raport UE “Innovation Union Scoreboard 2014

Źródło wykresu: “Innovation Union Scoreboard 2014

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter