Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przejęcie na rynku konopnym. Vabun połączy się z Cosma Cannabis
Przejęcie na rynku konopnym. Vabun połączy się z Cosma Cannabis

Vabun S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała Term Sheet z Cosma Cannabis Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu spółek. Cosma Cannabis działa na rynku konopnym i zajmuje się dystrybucją produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany.

 

 

 

Vabun S.A. podpisała porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z Cosma Cannabis Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu spółek. Połączenie ma nastąpić przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Cosma Cannabis Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Vabun S.A. (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Cosma Cannabis Sp. z o.o. akcji Vabun S.A. Wartości obu podmiotów oraz parytet wymiany określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez strony transakcji, co będzie ustalone w planie połączenia. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową spółek. Przeprowadzone analizy wskazały wzajemne uzupełnienia potencjału obu podmiotów oraz możliwości optymalizacji i redukcji kosztów, jak również zwiększenia skali działalności dzięki wykorzystaniu występujących synergii. Po połączeniu planowana jest zmiana nazwy spółki na Cosma Cannabis S.A. oraz kontynuacja działalności w branży konopnej, w pierwszej fazie zakładającej dystrybucję suplementów diety i żywności konopnej, opierając się na autorskich recepturach, markach własnych oraz produktach zewnętrznych, tj. Cosma Cannabis, Full Spectrum, Canada Oil etc. W dalszej kolejności planowane jest wyjście ze sprzedażą na inne rynki europejskie oraz wprowadzanie na rynek wyrobów medycznych, w tym surowców farmaceutycznych. Zarząd Vabun S.A. dostrzega bardzo wysoki potencjał rozwoju branży konopnej oraz suplementów diety i jest przekonany, że połączenie z podmiotem działającym na tym rynku przyniesie spółce wymierne korzyści.

– Po przeprowadzonych analizach znaleźliśmy bardzo wiele synergii pomiędzy spółkami oraz obszarów do optymalizacji kosztów funkcjonowania. Rynek konopi włóknistych oraz medycznych powinien notować w kolejnych latach istotny wzrost, więc Cosma Cannabis ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Warto również dodać, że obecność na rynku kapitałowym i status spółki publicznej z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju połączonych spółek. Kolejnym etapem transakcji będzie przygotowanie planu połączenia spółek – ocenia Łukasz Górski, prezes zarządu Vabun. – Wierzymy mocno w polski rynek kapitałowy, a przyszłe wsparcie finansowe, które chcielibyśmy pozyskać z publicznych emisji akcji, planujemy przeznaczyć na rozwój nowych produktów oraz szeroką ekspansję zagraniczną w kanale B2B oraz e-commerce – dodaje Łukasz Kręski, dyrektor zarządzający Cosma Cannabis. Zgodnie z określonym w Term Sheet harmonogramem działań plan połączenia spółek ma zostać przyjęty do dnia 31 grudnia 2021 r. Ponadto strony ustaliły, iż do dnia 30 września 2021 r. w zakresie planowanej transakcji negocjować będą na zasadzie wyłączności, tj. nie będą prowadzić rozmów z podmiotami trzecimi w sprawach potencjalnego połączenia lub zbycia posiadanego przedsiębiorstwa.

Cosma Cannabis Sp. z o.o. została stworzona w odpowiedzi na potrzeby rynku konopnych produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany. Tworzy ją multidyscyplinarny zespół specjalistów o uzupełniających się kompetencjach biznesowych. Cosma Cannabis zajmuje się dystrybucją produktów na rynku polskim oraz europejskim w kanałach: aptecznym i farmaceutycznym, specjalistycznych sklepów zielarskich, punktów ze zdrową żywnością i oczywiście e-commerce. Warto podkreślić, iż współzałożycielami Cosma Cannabis Sp. z o.o. są : Przemysław Lahuta, Remigiusz Czerniej, Ilirian Osmanaj oraz Piotr Stępniewski i Łukasz Kręski – założyciele międzynarodowego serwisu e-commerce eSky oraz innych projektów biznesowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych, odnoszących sukcesy w innych branżach. Spółka Cosma Cannabis prowadzi obecnie dystrybucję suplementów diety oraz wprowadza na rynek innowacyjne i atrakcyjne dla konsumentów własne linie produktów konopnych bogatych w popularne obecnie substancje, tj. CBG, CBD, witaminy oraz suplement diety, cieszących się ogromnym zainteresowaniem. 

Zarząd Vabun S.A. podjął w lutym br. decyzję w sprawie wyboru opcji strategicznej, polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Vabun poprzez wydzielenie jej ze struktur i sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego z Vabun, a następnie połączeniu Vabun z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży. Vabun jest spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/marihuana-konopie-indyjskie-chwast-6972581/

KOMENTARZE
Newsletter