Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przełom w leczeniu raka trzustki
Być może zaczyna tlić się światełko w tunelu dla tysięcy chorych na świecie umierających co roku z powodu raka trzustki. Najnowsze doświadczenia sugerują, że jest możliwe przywrócenie normalnych funkcji fizjologicznych patologicznym komórkom nowotworowym.

 

Cała procedura rewersji komórki nowotworowej do zdrowej polega na wprowadzeniu do ustroju białka zwanego E47. E47 wiąże się do specyficznej sekwencji DNA i steruje genami, które są zaangażowane w rozwój i różnicowanie. Takie nowatorskie podejście do leczenia daje szansę wielu ludziom cierpiącym z powodu tego strasznego nowotworu.

Innymi słowy, białko E47 cofa wskazówki wewnętrznego zegara komórki i przestawia ją na poprawne tory funkcjonowania. Badania in vivo na myszach wykazały, że komórki nowotworowe gruczolakoraka trzustki poddane powyższej modyfikacji wprowadzone do organizmu zwierząt wykazywały znacznie mniejszą zdolność do tworzenia guzów w porównaniu do niemodyfikowanych komórek nowotworu.

Obecnie gruczolakoraka trzustki traktuje się lekami cytotokstycznymi, ale średnia przeżycia takich pacjentów po diagnozie to zaledwie sześć miesięcy. Odkrycie, że komórki nowotworowe można w dużym stopniu unieszkodliwić, jest wielce zadowalające i napawające nadzieją. Kolejnym krokiem będą badania na ludziach potwierdzające podobne działanie białka E47. Jednocześnie są prowadzone badania przesiewowe w kierunku znalezienia potencjalnych leków, które będą mogły wywołać nadekspresję leczniczego białka celem wzmocnienia efektu.

Nowotwory złośliwe trzustki stanowią 3% wszystkich nowotworów złośliwych u człowieka. Najczęściej występującym rakiem trzustki jest: gruczolakorak przewodowy, torbielakogruczolakorak, rak zrazikowo-komórkowy. Aktualnie corocznie rejestruje się od 8 do 10 nowych przypadków raka trzustki na 100.000 mieszkańców w krajach uprzemysłowionych. W Stanach Zjednoczonych nowotwór ten jest przyczyną 1/4 zgonów z powodu raka, natomiast we Włoszech około 1/6. Rak trzustki zabił Steve’a Jobsa, szefa Apple’a, amerykańskiego aktora Patricka Swayze czy polską aktorkę Annę Przybylską. To nowotwór o bardzo złym rokowaniu. Po jego zdiagnozowaniu jedynie kilka procent pacjentów żyje dłużej niż 5 lat. Większość umiera po roku, 2 latach od usłyszenia bezlitosnej diagnozy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak dobrych metod pozwalających wcześnie wykryć nowotwór oraz niespecyficzne, podobne do przeziębienia objawy, które pacjent często bagatelizuje.

 

 

 

Źródła

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150420122540.htm

 

http://medicalxpress.com/news/2015-04-pancreatic-cancer-breakthrough-scientists-cells.html

http://www.onkonet.pl/dp_npp_raktrzustki.html

KOMENTARZE
Newsletter