Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Synergia nauki, zdrowia i rozwoju. Eksperci Wydziału Zarządzania UW o wyzwaniach w branży farmaceutycznej
Synergia nauki, zdrowia i rozwoju. Eksperci Wydziału Zarządzania UW o wyzwaniach w branży f

Co o lekach biologicznych muszą wiedzieć farmaceuci, jak „reklamować” produkty farmaceutyczne, kiedy zastosowanie leku w trybie off-label jest zasadne i jak można sklasyfikować konsumentów odwiedzających apteki – to tylko kilka zagadnień poruszonych w trakcie konferencji „Medycyna, Farmacja i Biznes – Synergia Nauki, Zdrowia i Rozwoju”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Rynek farmaceutyczny przechodzi na przestrzeni ostatnich lat dynamiczne zmiany napędzane postępami w nauce, zmieniającymi się potrzebami zdrowotnymi oraz ewolucją biznesowych strategii. Innowacje w badaniach i rozwoju, starzejąca się populacja oraz nowe regulacje kształtują przyszłość tej fascynującej branży. Medycyna i biznes to kluczowe sfery dla dobrego funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa. W dzisiejszych czasach nauka i przedsiębiorczość są ściśle powiązane, a budowanie mostów między nimi, dzielenie się pomysłami, wiedzą i zasobami jest niezbędne dla postępu. Tematyka ta była głównym punktem dyskusji podczas konferencji „Medycyna, Farmacja i Biznes – Synergia Nauki, Zdrowia i Rozwoju”, która odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. – Panel poświęcony ewolucji zachowań konsumenckich w aptekach pokazuje, jak wiele osób dziś aktywnie i świadomie poszukuje rozwiązań, które pozwolą żyć dłużej w zdrowiu. Z przeprowadzonych badań wynika, że możemy podzielić Polaków na: lojalnych pacjentów, zdrowych konsumpcyjnych entuzjastów i pragmatycznych chorych. To ciekawe dane, ponieważ pokazują one nasze podejście do dobrostanu zdrowotnego, ale też perspektywę rozwoju rynku farmaceutycznego i zapotrzebowanie konsumentów. Dzięki prelekcji poświęconej reklamie mogliśmy natomiast zgłębić zagadnienia prawne związane z tą dziedziną. Zdrowie ludzi, rozwój nauki i możliwości komercjalizacji są dziś w synergii jak nigdy wcześnie – mówi dr hab. Monika Skorek, prof. UW, prodziekan Wydziału Zarządzania UW i kierownik studiów podyplomowych Marketing Produktów Farmaceutycznych.

Farmacja nowej generacji

Pierwszy panel tematyczny, prowadzony przez dr hab. Annę Kowalczuk, zatytułowany „Farmacja nowej generacji oraz doskonałość w zarządzaniu – ludzie, marka własna, projekty naukowe”, obejmował tematy związane z project managementem i promocją marki własnej w kontekście pracy naukowej. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych lekach nowej generacji oraz metodach zarządzania projektami naukowymi. Prezentację wygłosił również prof. dr hab. Krzysztof Marycz, CEO i założyciel International Institute of Translational Medicine (MIMT), reprezentujący University of California w Berkeley i HAAS Business School (USA). Podczas swojego wystąpienia przedstawił problematykę związaną z lekami biologicznymi i wyzwaniami dla zawodów pozamedycznych. Prof. Marycz przekonywał, że farmaceuci powinni znać mechanizmy działania leków biologicznych, ich wskazania oraz przeciwwskazania. Jego zdaniem kluczowe kompetencje w tym obszarze obejmują m.in.: wiedzę kliniczną, umiejętności prowadzenia pacjentów czy znajomość regulacji prawnych.

Wyzwania okresu przejściowego

Druga część wydarzenia, tj. „Wyzwania okresu przejściowego dla producentów wyrobów medycznych wg rozporządzeń MDR i IVDR”, skoncentrowała się na regulacjach prawnych dotyczących wyrobów medycznych. Dyskusje dotyczyły wymogów, przed którymi stoją producenci w obliczu nowych regulacji.

Profesjonalna apteka

W panelu „Profesjonalna Apteka: aspekty prawne, psychologiczne i konsumenckie” zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących zachowań klientów aptek. Omówiono również innowacyjne narzędzia marketingowe, które znajdują zastosowanie na rynku farmaceutycznym, wpływając na interakcje z klientami i poprawę jakości świadczonych usług.

Ewolucja opieki zdrowotnej

Konferencję zamknął panel zatytułowany „Ewolucja opieki zdrowotnej – finanse, przekształcenia, świadczenie usług zdrowotnych”, prowadzony przez prof. dr. hab. n. med. Józefa Haczyńskiego. Dyskusje dotyczyły zmian w finansowaniu opieki zdrowotnej, przekształceń organizacyjnych oraz przyszłości świadczenia usług zdrowotnych. – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego już od 20 lat zajmuje się kształceniem kadry zarządczej z sektora ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego. Teraz chcemy jeszcze mocniej zaangażować się w takie obszary, jak: medycyna, farmacja i biznes. Nasza konferencja obfitowała w tematy dotyczące farmacji nowej generacji, wyzwań dla producentów wyrobów medycznych oraz ewolucji opieki zdrowotnej, jednak jest to tylko przedsmak tego, z czym w toku studiów podyplomowych – Marketing Produktów Farmaceutycznych – będą mieli styczność studenci. Przygotowany przez nas roczny program studiów gwarantuje solidną wiedzę i otwiera liczne możliwości na rynku pracy, dając absolwentom przewagę konkurencyjną – zachęca prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Marketing produktów farmaceutycznych na WZ UW

Przyszłość rynku farmaceutycznego będzie kształtowana przez dalszy rozwój innowacyjnych terapii oraz zapewnienie ich dostępności i przystępności cenowej na całym świecie. Kluczowym elementem będzie współpraca między sektorem publicznym a prywatnym, która pozwoli skutecznie stawić czoła wyzwaniom stojącym przed tą branżą. Odpowiedzią na potrzeby biznesowe jest nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Marketing Produktów Farmaceutycznych. Program rozwija umiejętności marketingowe studentów, oferując najwyższy poziom wiedzy zgodny z realiami polskiego rynku. Po ukończeniu kierunku absolwenci mają wiele możliwości zatrudnienia w różnych sektorach rynku farmaceutycznego i branżach pokrewnych. Mogą realizować się w koncernach farmaceutycznych w działach marketingu i sprzedaży, tworząc i realizując strategie marketingowe. W pionach badań i rozwoju (R&D) mogą współpracować przy badaniach nad nowymi lekami i promocji innowacyjnych rozwiązań. Praca w agencjach marketingowych i PR specjalizujących się w farmacji oferuje możliwości tworzenia kampanii marketingowych, brandingu i komunikacji PR, a także zarządzania kampaniami online, mediami społecznościowymi, SEO/SEM oraz content marketingiem. W hurtowniach farmaceutycznych i firmach dystrybucyjnych absolwenci mogą zajmować się planowaniem i realizacją strategii sprzedażowych, współpracą z aptekami i szpitalami. Apteki i sieci apteczne również oferują możliwości w zakresie marketingu lokalnego, tworzenia kampanii promocyjnych i zarządzania relacjami z klientami, a także optymalizacji asortymentu i promowania produktów OTC. Organizacje ochrony zdrowia, takie jak instytuty badawcze i jednostki naukowe, proponują współpracę przy projektach badawczo-rozwojowych i marketingu naukowym, a organizacje pozarządowe – zajmują się promocją zdrowia i kampaniami edukacyjnymi. Absolwenci mogą również znaleźć pracę w start-upach i innowacyjnych projektach, np. w firmach biotechnologicznych wprowadzających nowe produkty na rynek czy telemedycynie, zajmując się marketingiem usług zdrowotnych online. Możliwości są nieograniczone, a stale rozwijająca się branża farmaceutyczna wciąż potrzebuje ekspertów z aktualną i ugruntowaną wiedzą. 

Partnerem merytorycznym konferencji był CeCert Sp. z o. o. Jako patroni honorowi konferencję wsparli: AstraZeneca, Adamed Pharma, Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o., Naczelna Izba Aptekarska, Strategia Personalizacji Leczenia.

Źródła

Fot. Licencja Agencja Pełka i Partnerzy

KOMENTARZE
Newsletter