Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szansa na poprawę jakości życia dla pacjentów z rakiem trzustki

Rak trzustki należy do nowotworów o najwyższej śmiertelności – 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi w Polsce tylko 6-7%, a rok od postawienia diagnozy przeżywa tylko 25% chorych. Z powodu trudności w rozpoznaniu nowotworu w jego początkowej fazie i oporności na chemioterapię statystyki te nie zmieniają się od lat.

Fot. Prof. Wojciech Kielan, źródło: UMED Wrocław

 

 

Jednym z projektów w tym obszarze, który otrzymał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych, jest badanie kliniczne, prowadzone przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W projekcie pn. „Wpływ nieodwracalnej elektroporacji wapniowej, elektrochemioterapii oraz elektroporacji (IRE-CaCl2, ECT oraz IRE) na jakość życia oraz przeżycie wolne od progresji u chorych na raka trzustki” zespół badaczy pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Kielana pracuje nad nowatorską metodą leczenia raka trzustki, polegającą na destabilizacji błony komórkowej komórki nowotworowej i zwiększeniu jej przepuszczalności dla leków (chemioterapeutyków lub jonów wapnia). – Zainteresowanie badaniem jest bardzo duże. Do tej pory włączyliśmy do projektu 26 pacjentów, których przydzieliliśmy do jednej z trzech grup: grupy z samą elektroporacją, elektroporacją wapniową lub elektrochemioterapią z bleomycyną. Od pacjentów pobierane są próbki do badań immunologicznych. Wykonywany jest zabieg operacyjny. Pacjent hospitalizowany jest w klinice przez sześć dni, podczas których badane jest bezpieczeństwo procedury – tłumaczy prof. dr hab. Wojciech Kielan.

Kontrole odbywają się miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy i rok po zabiegu. Polegają na badaniu pacjenta, badaniach laboratoryjnych, pobraniu próbek do badań immunologicznych i wykonaniu tomografii komputerowej z oceną progresji, regresji lub stabilizacji zmiany. – Spodziewamy się odpowiedzi na pytanie, czy elektroporacja, elektroporacja wapniowa lub elektrochemioterapia z bleomycyną wydłuża czas wolny od progresji, czy poprawia jakość życia pacjentów? Sprawdzimy, czy zabieg jest bezpieczny. Jako drugorzędowe cele chcemy określić przeżycie całkowite oraz odpowiedź układu immunologicznego. Chcemy również odpowiedzieć na pytania, czy któraś z metod jest bardziej efektywna oraz jaki jest najlepszy moment kwalifikacji do zabiegu? – wyjaśnia dr n. med. Julia Rudno-Rudzińską, współautor badania.

Jest to metoda innowacyjna, łącząca ze sobą metodę niefarmakologiczną, jaką jest elektroporacja, z nowym zastosowaniem jonów wapnia, poza charakterystyką leku, w terapii przeciwnowotworowej zarówno u pacjentów z rozpoznaniem de novo, jak i pacjentów, dla których standardowe metody leczenia nie działają. Nowatorskie jest też połączenie elektroporacji z dożylnym podaniem bleomycyny w należnej dawce, co tworzy nową metodę leczniczą, jaką jest elektrochemioterapia.

KOMENTARZE
Newsletter