Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wizja leków biopodobnych dla Polski i Europy
Rosnąca ilość produktów biopodobnych wymusza stworzenie mechanizmów regulujących oraz wspierających ich dalszy rozwój. Nowy raport GfK odnośnie tego rynku, przedstawia czynniki wspierające jego zrównoważony rozwój w Europie. Stabilny sektor produktów biopodobnych oferuje korzyści zarówno dla lekarzy i pacjentów, jak i przemysłu farmaceutycznego, umożliwiając tworzenie nowych rozwiązań.

Leki biopodobne mają coraz większe znaczenie w ochronie zdrowia. Powiązane jest to z obniżeniem cen takich preparatów w stosunku do leku referencyjnego, a co za tym idzie zwiększeniem dostępności  leczenia dla szerszej grupy pacjentów.

Raport GfK (Gesellschaft für Konsumforschung): „Factors Supporting a Sustainable European Biosimilar Medicines Market” identyfikuje składowe czynniki oraz zmiany jakie powinny zostać wprowadzone  w celu uzyskania stabilnego rynku leków biopodobnych w Europie. Prezentowana analiza została omówiona przez przedstawicieli GfK oraz Europejskiego Stowarzyszenia Leków Generycznych (ang. European Generic medicine Association -  EGA), podczas konferencji „Leki biopodobne – szanse dla pacjentów, wyzwania dla polskiej gospodarki”, odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

-Za stabilny rynek leków biopodobnych można uznać  ten, który charakteryzuje się atrakcyjnością oraz oferuje korzyści krótko- i długoterminowe dla czterech grup interesantów: lekarzy, pacjentów, płatników oraz przemysłu – podsumowuje Chris Teale, wiceprezes GfK Europa. - W przypadku lekarzy, daje to możliwości leczenia większej ilości pacjentów przy zastosowaniu odpowiedniej terapii. W przypadku płatników, powiązane jest z oszczędnościami oraz stabilizacją finansową systemu opieki zdrowotnej. Dla pacjentów umożliwia szerszy dostęp do terapii, a w przypadku przemysłu rozsądny zwrot z inwestycji, przy jej kontynuacji w projekty B+R dla nowych leków.

Wartość rynku leków biologicznych na  świecie systematyczne rośnie. W 2012 r. osiągnęła  ok. 160 mld dolarów (ok. 14 % wzrost w stosunku do 2011 r.). Największy udział w rynku mają Stany Zjednoczone (48,5 %), następnie Unia Europejska i Japonia, odpowiednio 21,9% oraz 9,2 %.

 -Leki biologiczne zrewolucjonizowały leczenie wielu chorób na całym świecie – tłumaczy Adrian van den Hoven, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Leków Generycznych.  -W przyszłości, takie preparaty powinny stanowić podstawę leczenia wielu schorzeń. Jestem szczęśliwy, iż polski przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę we wspieraniu tego sektora oraz produkcji takich leków dla ochrony zdrowia w Europie oraz na świecie.

Aby ułatwić wprowadzanie na rynek takich preparatów, potrzebnych jest wiele zmian odnoszących się do uwarunkowań prawnych, edukacji, czy zwiększenia dostępności na rynku. Prezentowany Raport GfK, identyfikuje czynniki niezbędne do stworzenia stabilnego sektora leków biopodobnych w Europie, m. in.: kluczowe zmiany prawne, edukacja oraz podnoszenie świadomości o korzyściach wynikających ze stosowania takich preparatów.

 Jak przedstawia raport, do osiągnięcia stabilnego rynku warunkującego kliniczne, ekonomiczne oraz zdrowotne korzyści,  potrzebne jest współgranie czterech najważniejszych czynników:

Edukacja i zrozumienie: jasne informowanie z niezależnych źródeł o możliwościach zastosowania takich preparatów, ich koncepcji, skuteczności i bezpieczeństwie stosowania, a także regulacjach prawnych z nimi powiązanych.

Doświadczenie oraz wykorzystanie: od wprowadzenia na rynek europejski pierwszego produktu biopodobnego minęło 8 lat. Od tego czasu dysponujemy coraz większym doświadczeniem w ich wykorzystywaniu oraz możliwościami stosowania w poszczególnych jednostkach chorobowych. Udostępnianie wyników analiz umożliwia budowanie zaufania do tego rodzaju produktów.

Stabilne ceny: wprowadzenie odpowiedniej polityki utrzymującej oraz wspierającej zdrową konkurencyjność.

Polityka racjonalnych decyzji:  ustalenie cen, zamówień, pozycjonowanie produktów biopodobnych przez narzędzia systemu opieki zdrowotnej nie mogą niekorzystnie wpływać na dostęp czy refundację takich preparatów na rynku.

Do głównych wniosków z prezentowanego raportu należą: konieczność podniesienia poziomu informacji odnośnie leków biopodobnych, który spowoduje podwyższenie zaufania do tego typu produktów. Kolejną kwestię stanowi potrzeba rozróżnienia produktów biopodobnych i generycznych, a także dalszy rozwój europejskich i krajowych wytycznych kontrolujących ich produkcję i wprowadzanie na rynek.

-Bardzo ważną kwestię stanowi współpraca w zbieraniu jak największej ilości doświadczeń oraz opinii  odnośnie stosowania produktów biopodobnych, a także dzielenie się nimi z lekarzami specjalistami oraz grupami pacjentów, którzy wybierają takie terapie – podkreśla Adrian van den Hoven. - Umożliwia to  budowanie większego zaufania dla tej grupy preparatów.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter