Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wywiad z Prezesem Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty
28.09.2011

Ewa Jankowska
Prezes Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty PASMI

Od ponad 15 lat związana z branżą farmaceutyczną. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym ze szczególnych uwzględnieniem obszaru dotyczącego rejestracji produktów leczniczych oraz reklamy.
Jej doświadczenie obejmuje też obszar suplementów diety oraz wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z wprowadzeniem tych produktów do obrotu oraz oznakowaniem i reklamą. Z ramienia PASMI bierze udział w procesach legislacyjnych dotyczących istotnych dla branży farmaceutycznych aktów prawnych. Absolwentka wydziału farmaceutycznego oddziału analityki medycznej Akademii Medycznej w Białymstoku.

 

Rozmawiała Anna Maciejewska, portal biotechnologia.pl

Na czym koncentrują się działania Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty?

Ewa Jankowska: PASMI (Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty) jest organizacją, której celem jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z odpowiednimi władzami i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym oraz promowanie i rozwój odpowiedzialnego wykorzystania Leków Bez Recepty w Polsce.

Działania Związku koncentrują się na promowaniu najwyższych standardów produkcji i dystrybucji produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty oraz na rozpowszechnianiu rzetelnych informacji wśród społeczeństwa.

 

Czy zatem według Państwa  polski pacjent rozumie pojęcie ‘samoleczenia’ i potrafi je właściwie stosować?

Opinie na temat świadomości pacjenta polskiego w stosowaniu leków są podzielone. Definicja europejskiego pacjenta mówi iż jest to osoba świadoma, dociekliwa, krytyczna, umiejąca ocenić i zrozumieć kierowane do niej informacje.

 

Jak jest w Polsce?

Zgodnie z ostatnim badaniem CBOS ,, Stosowanie leków bez recepty” (BS/143/2010), w którym udział wzięło 1041 dorosłych Polaków okazało się, że 80% badanych deklaruje iż czyta ulotkę dołączoną do opakowania leku. Jest to jednak zaledwie pierwszy krok w edukacji pacjenta. Istotne jest aby pacjent czytał ulotkę ze zrozumieniem. Umiał wybrać najważniejsze elementy istotne dla bezpieczeństwa stosowania leku takie jak działania niepożądane, interakcje, dawkowanie, itd

Aktualnie PASMI pracuje nad portalem edukacyjnym, w którym zostaną zaadresowane wszystkie te kwestie. Chcemy bezpiecznie przeprowadzić pacjenta przez stosowanie Leków Bez Recepty we współpracy z farmaceutom i lekarzem.

 

Dlaczego firmy decydują się, aby przystąpić do Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty?

Firmy wstępują do PASMI ponieważ popierają cele  Związku. Aktualnie PASMI liczy 21 członków. Są to  zarówno międzynarodowe firmy jak również duże i małe firmy krajowe działające na rynku leków OTC. Wszyscy członkowie uważają, że poprzez świadome i rozsądne stosowanie Leków Bez Recepty można częściowo odciążyć publiczną służbę zdrowia i skierować zaoszczędzone w ten sposób środki do pacjentów potrzebujących specjalistycznego leczenia.

 

Czy monitorują Państwo ilość i skutki działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leków OTC?

Jako Związek nie robimy tego, ponieważ nie mamy takich uprawnień. Natomiast każdy producent, w rozumieniu podmiot odpowiedzialny, ma system monitorowania działań niepożądanych i ma obowiązek prowadzić nadzór w tym zakresie. W tej chwili zgłoszenia napływają do firm od fachowych pracowników opieki zdrowotnej głównie od lekarzy i farmaceutów. W przyszłym roku , zgodnie z nowelizacją prawa farmaceutycznego, taką możliwość będą mieli również pacjenci.

Jako producenci leków OTC uważamy, że wprowadzenie pacjenta do systemu monitorowania bezpieczeństwa poszerzy naszą wiedzę o produktach. Będzie to opinia od bezpośredniego użytkownika leku nieograniczona utrudnioną niekiedy dostępnością do fachowego pracownika opieki zdrowotnej.

 

Miesiąc lipiec okazał się najmniej dochodowym, jeśli chodzi o rynek farmaceutyczny. Czy są zatem powody do paniki?

Nie, nie ma powodów do paniki. Zakup leków OTC jest uwarunkowany budżetem domowym Polaków. Kryzys finansowy, który dotykał inne państwa europejskie w poprzednim roku teraz z opóźnieniem dotyka również Polski. W związku z tym, wydatki na leki OTC są minimalizowane.

 

Zbliża się pora częstszych zachorowań, przeziębień. Czy spodziewają się Państwo wzrostu dochodów z leków OTC?

Rynek leku OTC jest podzielony na kategorie produktowe. Niektóre z tych kategorii są uzależnione od sezonu np.: produkty na przeziębienie i grypę czy produkty na dolegliwości żołądkowe. W związku z tym naturalne jest iż sprzedaż w tych kategoriach rośnie gdy pojawia się problem zdrowotny.

 

Czy uważa Pani, że ustawa Refundacyjna, rzeczywiście będzie regulować rynek leków?

Rynek leków już jest jednym z bardziej uregulowanych rynków. Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty nie brał udziału w konsultacjach resortowych ustawy refundacyjnej.

Analizując jednak zapisy tej ustawy jesteśmy przekonani iż będzie miała ona wpływ nie tylko na leki refundowane ale również pośrednio na leki OTC. Przyznam, że sama z dużym zainteresowaniem obserwuje kierunek tych zmian.

 

Dziękuję za udzielenie wywiadu i owocną współpracę.

KOMENTARZE
Newsletter