Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ITS Science Sp. z o.o. Sp.K.

Główny telefon: 48 612 71 65

Główny fax: 48 612 71 65

Główny email: biuro@itsscience.pl

Strona www: www.itsscience.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
ITS Science Sp. z o.o. Sp.K.
 

ITS SCIENCE – wyłączny dystrybutor marki Beckman Coulter – światowego lidera w dziedzinie sprzętu analityczno-pomiarowego w branży Life Science – specjalizującego się w tworzeniu rozwiązań do wyznaczania rozkładu wielkości cząstek, potencjału zeta, masy cząsteczkowej, zawartości węgla organicznego - TOC, ilości i żywotności komórek, zawartości cząstek w gazach, cieczach iniekcyjnych, olejach, płynach hydraulicznych; a także monitorowania stref czystych.

W ofercie ITS SCIENCE znajdą Państwo m.in.:


Analizatory do oznaczania ilości, masy i rozkładu cząstek, potencjału zeta – analiza metodami dyfrakcji laserowej, dynamicznego rozpraszania światła (DLS), licznika Coultera – charakteryzacja cząstek i nanocząstek;
Analizatory ilości i żywotności komórek – analiza parametrów przebiegu hodowli w skali przemysłowej i laboratoryjnej;
Analizatory zawartości węgla organicznego w wodzie (TOC) – walidacja procesów czyszczenia, TOC w wodach oczyszczonych; do pomiarów ciągłych, online, laboratoryjnych z pomocą autosamplera, zgodne z wymaganiami USP i EP;
Liczniki cząstek w powietrzu – ręczne, przenośne i systemowe – idealnie sprawdzające się zarówno w klasyfikacji, jak i monitoringu pomieszczeń czystych, przy kalibracji zgodnej z ISO 21501-4;
Liczniki i systemy liczące cząstki w cieczach iniekcyjnych, olejach, płynach hydraulicznych – farmakopealna kontrola jakości oraz pomiary w przemyśle i automatyce;
Analizatory zawartości ozonu oraz tlenu – pomiar w wodzie i w gazach.

W ofercie firmy znajdują się także najwyższej jakości komponenty i podzespoły oraz certyfikowane materiały referencyjne. Oferowane przez ITS SCIENCE produkty oraz materiały posiadają certyfikaty jakości ISO GUIDE 34, ISO 17025, UKAS.

Firma ITS SCIENCE – jako jedna z nielicznych – zapewnia kompleksową obsługę serwisową oraz kalibracyjną oferowanego sprzętu analityczno-pomiarowego. Dział Wsparcia Technicznego służy pomocą poprzez zdalną platformę komunikacyjną lub w trakcie wizyt bezpośrednich. Doradcy klienta udzielają pomocy aplikacyjnej, także w trakcie organizowanych przez ITS SCIENCE profesjonalnych szkoleń aplikacyjnych.

Firma ITS Science Sp. z o.o. Sp. K. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

 
 


ITS Science Sp. z o.o. Sp.K.
Poświętne 25 B
26-670 Pionki

Główny telefon: 48 612 71 65
Główny fax: 48 612 71 65
Główny email: biuro@itsscience.pl
Strona www: www.itsscience.pl

 
 
 
 
1. USŁUGI SERWISOWE


Nasz Dział Wsparcia Technicznego służy pomocą użytkownikom wszystkich oferowanych przez nas urządzeń. Wykwalifikowani serwisanci udzielają wsparcia poprzez zdalną platformę komunikacyjną lub w trakcie wizyt bezpośrednich. Doradcy klienta udzielają pomocy aplikacyjnej, także w trakcie organizowanych przez nas profesjonalnych szkoleń aplikacyjnych.

Świadczymy wsparcie techniczne dla analizatorów marki BECKMAN COULTER, ANATEL, MET ONE, HIAC, HACH, ORBISPHERE.

Oferowane przez nas produkty oraz materiały posiadają certyfikaty jakości ISO GUIDE 34, ISO 17025, UKAS.

Posiadamy wdrożony system ISO 9001:2015.

 

Usługi, które świadczymy w ramach standardowych procedur:


konsultacje techniczne,
wsparcie „helpdesk” on-line,
umowy serwisowe o zakresie indywidualnie dostosowanym do oczekiwań użytkowników,
naprawy,
przeglądy techniczne,
weryfikacje,
kalibracje,
kwalifikacje,

certyfikowanie,
aktualizacje oprogramowania (firmware i software),
przenoszenie systemów do nowych lokalizacji,
ponowne kwalifikacje instalacyjne IQ,
re-kwalifikacje OQ i PQ (PV),
szkolenia w obsłudze w zakresie podstawowym i zaawansowanym,
wsparcie aplikacyjne przy tworzeniu procedur pomiarowych,
walidacje procedur,
transfery metod pomiarowych,
wypożyczanie analizatorów.

Prowadzimy magazyn części zamiennych do wszystkich serwisowanych przez nas analizatorów. Zdecydowana większość części dostępna jest „od ręki”.

Serwisanci działu wsparcia technicznego to osoby z wyższym wykształceniem technicznym, bogatym doświadczeniem zawodowym, kompetentne i profesjonalne.

 

Kontakt do szefa działu wsparcia technicznego:


Emil Bajson
Tel. 509407197
e-mail: emil.bajson@itsscience.pl

 

2. USŁUGI KALIBRACYJNE


Laboratorium kalibracyjne ITS SCIENCE oferuje kompleksowe rozwiązania metodologiczne dla kalibracji, przeglądów i napraw liczników cząstek w cieczach i powietrzu w zakresie standardowym, jak i w rozszerzonym, zgodnym z regulacjami ISO 21501.

Dokładność i precyzja pomiaru oraz odpowiednio przeprowadzony i udokumentowany proces kalibracji mają podstawowe znaczenie dla procesów produkcji oraz kontroli jakości. To właśnie m.in. na podstawie wyników otrzymanych z systemów liczenia cząstek podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu bądź wycofaniu produktu. Rozumiejąc tę wielką odpowiedzialność gwarantujemy wysoki poziom usług świadczonych przez nasze laboratorium kalibracyjne.

Nowoczesne zaplecze techniczne, doświadczenie i profesjonalizm to fundamenty, na których zbudowaliśmy zaufanie nawet najbardziej wymagających klientów.

Nasi inżynierowie są cyklicznie szkoleni przez ekspertów w szwajcarskich laboratoriach firmy Beckman Coulter. Nasze laboratorium jak i inżynierowie posiadają certyfikaty producenta gwarantujące najwyższą fachowość, wiedzę oraz dostęp do help desku / bazy rozwiązań Beckman Coulter.

Pracujemy przy użyciu systemu CoreCAL, zapewniającego zgodność z 21 CFR Part 11 oraz przy wykorzystaniu standardowych testów wymaganych do wykonywania kalibracji ISO 21501.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW:

Szybka obsługa,
Konkurencyjna i elastyczna cena,
Gwarancja fachowości,
Serwis i kwalifikacja on-site (dotyczy urządzeń nie wymagających kwalifikacji w laboratorium).
 

USŁUGI KALIBRACYJNE:

Kalibracja sond HRLD,
Kalibracja liczników serii HIAC (8011+, 9703+),
Kalibracja liczników serii PODS i PODS+,
Kalibracja liczników serii MET ONE (3400, 6000, 6000P, 7000, HHPC),
Maintenance (czyszczenie, konserwacja).
 

STANDARDY / OPCJE KALIBRACJI:

PSL,
Glycol,
ISO-MTD,
ISO 11171 (dostępne wkrótce),
ISO 21501-2,
ISO 21501-3,
ISO 21501-4,
Standard Calibration.
 

CERTYFIKACJA USŁUGI KALIBRACYJNEJ:

Certyfikat kalibracji,
Raport z kalibracji,
Raport serwisowy.
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie www.itsscience.pl

 
 


ITS Science Sp. z o.o. Sp.K.
Poświętne 25 B
26-670 Pionki

Główny telefon: 48 612 71 65
Główny fax: 48 612 71 65
Główny email: biuro@itsscience.pl
Strona www: www.itsscience.pl

 
 
 
 
TYP:
Analizator rozmiaru
nanocząstek

NAZWA:
DelsaMax Series

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Reprezentujący nową generację instrumentów analizator, pozwalający najszybciej na rynku określać rozmiar cząstek submikronowych przy użyciu dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz dokonywać pomiaru ruchliwości elektroforetycznej (potencjału Zeta) z wykorzystaniem fazowej analizy światła rozproszonego (PALS).

Jednoczesny pomiar rozmiaru nanocząstek i potencjału zeta dzięki dwóm niezależnym detektorom;
Pomiar w czasie już od 1 sekundy dzięki 32-elementowemu układowi detekcyjnemu;
Ultra-małe objętości już od 1 μl dla oszczędności badanego materiału;
Eliminacja pęcherzyków powietrza przy pomiarach potencjału zeta przez zastosowanie nadciśnieniowego systemu sprężania próbki;
Integracja z systemami HPLC Agilent jako rozszerzenie aplikacyjne zestawu pomiarowego.

METODA POMIAROWA: DLS (ang. Dynamic Light Scattering) – Rozmiar; MW-PALS (Massively Parallel - Phase Analysis Light Scattering) – Potencjał Zeta;
ZAKRES POMIAROWY: 0,4 nm – 10 000 nm (rozmiar);
UKŁAD DETEKCYJNY: fotodioda lawinowa (APD) dla DLS pod kątem 168°; 31 silikonowe diody PIN dla Potencjału Zeta w zakresie kątowym od 4° do 15°;
OBJĘTOŚĆ PRÓBKI: 45 μl – kuweta kwarcowa (wielkość); 2,5 ml - kuweta jednorazowa (wielkość); 170 μl - kuweta przepływowa (wielkość i Z-potencjał);60 μl – kuweta zanurzeniowa „Dip Cell” (Z-potencjał);
CZAS POMIARU: Od 1 s.
 
 
TYP:
Analizator rozmiaru
cząstek

NAZWA:
LS 13 320 Series

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Jeden z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych analizatorów określających rozmiar cząstek metodą dyfrakcji laserowej dostępnych na rynku. Łatwy w obsłudze i specjalnie zaprojektowany, aby być w zgodzie z ISO 13320-1 oraz FDA 21 CFR Part 11. Przy 4-wiązkowej ławie optycznej w połączeniu ze zmienną polaryzacją fali (technologia PIDS) oraz zaawansowanym technikom dyspersji próbki zapewnia wysoką rozdzielczość, dokładność i powtarzalność w zakresie od 0,017 μm do 2,000 μm.

132 detektory w kształcie litery X gwarantujące wiarygodne i powtarzalne wyniki w całym zakresie pomiarowym bez potrzeby predefiniowania rozkładu próbki przed pomiarem;
Dyfrakcja laserowa wzbogacona o technologię pomiaru intensywności rozpraszania światła przy zmiennej polaryzacji fali (PIDS), czyli 36 dodatkowych punktów pomiarowych zapewnia empiryczny dowód na występowanie lub brak cząstek nanometrycznych w próbce;
Wygoda i oszczędność czasu dzięki zautomatyzowanym pomiarom (procedury pomiarowe zapewniające np. automatyczne osiowanie, pomiar tła czy płukanie przed i po pomiarze);
Powtarzalne wyniki dzięki automatycznemu dokowaniu modułów dyspergujących w ławie optycznej oraz celi pomiarowej zawsze w tej samej pozycji;
Ochrona układu optycznego przed uszkodzeniem – nie ma potrzeby wyjmowania szkieł celi pomiarowej w celu ich umycia;
Pobór całej objętości próbki w zakresie od miligramów do gramów oraz kontrola poziomu obskuracji podczas jednego pomiaru sprawiają, że nie trzeba wykonywać kilku powtórzeń tej samej próbki oszczędzając cenny czas;
Dzięki systemowi podawania próbki w przystawce do pomiarów na sucho DPS „Tornado” próbka nie blokuje się na szczelinie zsypowej, co eliminuje problemy aplikacyjne związane z niejednorodnym pobieraniem próbek, takich jak skrobia czy materiały o zwiększonej zawartości wilgoci.

METODA POMIAROWA: Dyfrakcja laserowa;
ZAKRES POMIAROWY: 0,017 μm - 2000 μm;
UKŁAD DETEKCYJNY: 132 detektory w kształcie litery „X”;
PRZYSTAWKI DYSPERGUJĄCE: Cieczowa Małych objętości (MLM - 12 ml); Cieczowa Średnich objętości (ULM -120 ml); Cieczowa Dużych objętości (ALM - 800 ml); Powietrzna “na sucho” (DPS - “Tornado”);
ZGODNOŚĆ: ISO 13320; CFR 21 Part 11.
 
 
TYP:
Analizator rozmiaru
cząstek

NAZWA:
LS 13 320 XR

PRODUCENT:
Beckman Coulter
LS 13 320 XR dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS, która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność.

W nowym LS 13320 XR wprowadzono duże ulepszenia pomagające wykrywać niewielkie różnice, które mogą mieć ogromny wpływ na dane analizy cząstek:
Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm;
Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości;
Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów; automatyczna kontrola według kryteriów pass / fail.

METODA POMIAROWA: Dyfrakcja laserowa wzbogacona o technologię pomiaru intensywności rozpraszania światła przy zmiennej polaryzacji fali (PIDS), umożliwiająca pomiar w wysokiej rozdzielczości i raportowanie rzeczywistych danych do 10 nm;
ZAKRES POMIAROWY: 10 nm - 3500 μm;
PRZYSTAWKI DYSPERGUJĄCE: Przystawka do pracy w dyspersji powietrznej, tzw. "na sucho" - TORNADO; Przystawka do pracy w dyspersji cieczowej (ULM);
ZGODNOŚĆ: 21 CFR Part 11
Konfigurowalny system bezpieczeństwa, który sprosta zróżnicowanym potrzebom użytkownika;
Dostępne 4 poziomy bezpieczeństwa;
Konfiguracja o wysokim poziomie bezpieczeństwa gwarantuje zgodność 21 CFR Part 11 (regulacja FDA dla danych w postaci elektronicznej).
 
 
TYP:
Analizator rozmiaru
i liczby cząstek

NAZWA:
Multisizer 4e COULTER COUNTER®

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Wszechstronny analizator określający liczbę i rozmiar cząstek w zakresie od 0,2 μm do 1600 μm. Jego wysoka rozdzielczość i dokładność sprawiają, że jest idealnym narzędziem do zastosowań przemysłowych i biologicznych oraz w pracach badawczo-rozwojowych.

METODA POMIAROWA: Electrical Sensing Zone (ESZ) znana jako Zasada Coultera®;
ZAKRES POMIAROWY: Średnica: 0,2 μm - 1600 μm; objętość od 0,004 μm³ do 2,14 x 10⁹ μm³;
ROZDZIELCZOŚĆ: Aż do 400 kanałów;
ZGODNOŚĆ: ISO 13319; CFR 21 Part 11;
APERTURY: 10, 20, 30, 50, 70, 100*, 140, 200, 280, 400, 560, 800, 1000, 2000 μm (średnica);
*w zestawie z aparatem.

Wybrane zastosowania:

BADANIA I ROZWÓJ:

Biologia komórkowa:
komórki macierzyste;
białe i czerwone komórki krwi;
komórki tłuszczowe;
mitochondria;
komórki roślinne;
komórki bakteryjne oraz fitoplankton;
komórki grzybów i drożdży oraz wiele innych.

Mikrobiologia:
bakterie;
pleśnie;
drożdże;
grzyby;
zarodniki;
pełzaki (ameby).

Fykologia:
fitoplankton:
   algi,
   okrzemki,
   cyjanobakterie,
sinice;
formy diploidalne vs triploidalne.

KONTROLA JAKOŚCI:

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny:
monitorowanie skuteczności filtracji;
liczenie cząstek nierozpuszczalnych w cieczach (USP 787 – alternatywa dla liczników obskuracji);
monitorowanie bioprocesów;
kontrola dużych skupisk protein;
kontrola stężenia mikropęcherzyków.

Przemysł spożywczy i piwowarski:
kontrola produkcji aromatów smakowych (emulsje, ekstrakty);
kontrola stężenia drożdży;
monitorowanie cząstek stałych w napojach i koncentratach.

Przemysł chemiczny i nanotechnologie:
nanocząstki półprzewodnikowe;
koloidalne nanocząsteczki metali;
tonery (ASTM F751-83, ASTM F577-83);
materiały ścierne (ANSI B74.12, ASTMC690-09)
kosmetyki, emulsje, pigmenty, granulaty, proszki.
 
 
TYP:
Analizator i licznik
komórek

NAZWA:
Vi-CELL XR

PRODUCENT:
Beckman Coulter
W pełni zautomatyzowana cyfrowa analiza komórek: począwszy od pobierania próbek, poprzez mieszanie z odczynnikami, rozcieńczanie, aż do analizy, czyszczenia i dezynfekowania, pozwalająca eliminować błędy operatorów w trakcie całego procesu: od etapu przygotowania próbki do interpretacji uzyskanych wyników.

Dwa urządzenia w jednym: 1. stacja do przygotowywania próbki, 2. analizator ilości, żywotności i koncentracji;
Automatyzacja konwencjonalnej techniki określania żywotności komórek metodą wybarwiania błękitem trypanu;
Dokładne i precyzyjne określanie stężenia i żywotności komórek, wykluczenie zmienności związanej z manualnym przygotowaniem próbki i liczeniem komórek;
Obrazowanie komórek w czasie rzeczywistym dzięki automatycznie ogniskowanej kamerze;
Najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy: asystent operatora monitorujący koncentrację, poziom zapełnienia zbiornika na odpady, automatycznie uruchamiający procedurę czyszczenia i dezynfekcji;
Raportowanie wyników na podstawie domyślnych lub samodzielnie zdefiniowanych algorytmów klasyfikacji komórek;
Obiektywne i powtarzalne wyniki - tworzenie i zapisywanie procedur pomiarowych SOP, dzięki czemu pomiary są wykonywane zawsze z użyciem tych samych nastawień;
Zgodność z wymaganiami farmakopealnymi, GMP oraz 21 CFR part 11.

TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA: Auto-ogniskowana kamera CCD, Firewire; obraz video w kwarcowej celi przepływowej;
CZAS ANALIZY: < 2,5 min;
MINIMALNA OBJĘTOŚĆ PRÓBKI: 0,5 mL;
ROZDZIELCZOŚĆ CYFROWA: 1394 x 1040;
ZAKRES POMIAROWY: 2 µm - 70 µm;
ZAKRES STĘŻEŃ: 5 x 104 do 1 x 107 komórek/mL;
AUTOSAMPLER: 12-pozycyjna karuzela z automatycznym rozpoznawaniem pozycji.
 
 
TYP:
analizator parametrów
hodowli komórkowych

NAZWA:
Vi-CELL MetaFLeX

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Urządzenie do analiz wielu parametrów bioreakcji. Idealnie sprawdza się w prowadzeniu hodowli komórkowych zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Ponieważ nie wymaga częstego serwisowania oraz cechuje się zaskakująco niewielkimi gabarytami - jest to wygodne rozwiązanie badawcze pozwalające wykonywać bioanalizy szybko i dokładnie, przy zachowaniu optymalnego środowiska, niezbędnego dla wzrostu hodowanych komórek.

Tylko 65 μl próbki, by wyznaczyć kluczowe parametry w hodowli komórkowej (pH, pO2, pCO2, glukoza, mleczany, elektrolity, metabolity i in.);
Wyniki w mgnieniu oka: już tylko 35 sekund wystarczy na ocenę kondycji namnażanych komórek;
Wydajność 44 próbki/h;
Wygodne podawanie próbki strzykawką, on-line, z fiolki lub z innego dowolnego naczynia;
Automatyczne otwieranie i zamykanie komory podawania próbki;
Auto-kalibracja bez konieczności zakupu dodatkowych wzorców i odczynników;
Integralność danych i zgodność z 21 CFR part 11;
Interfejs pozwalający na automatyzację procesów pomiarowych i przesył danych.

METODA POMIAROWA: Radiometryczna kaseta z sensorami, równoczesny pomiar 9 parametrów;
OBJĘTOŚĆ PRÓBKI (WSZYSTKIE PARAMETRY): 65 μL;
CZAS POMIARU (WSZYSTKIE PARAMETRY): 35 sekund.
 
 
TYP:
Analizator węgla
organicznego - TOC

NAZWA:
QbD 1200

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Zaprojektowany tak, aby ułatwić wykonywanie testów w sposób powtarzalny i dokładny, analizator TOC QbD 1200 zapewnia wysoką wydajność przy niskim koszcie eksploatacji, wymagając tylko jednego przeglądu serwisowego rocznie.

Bezpośredni pomiar węgla organicznego w technologii całkowitego utleniania – zgodność z USP, EP, JP;
Szeroki zakres pomiarowy: od 0,4 ppb do 100.000 ppb;
Menu w języku polskim obsługiwane poprzez duży, 10-calowy ekran dotykowy w formie tabletu;
Pełna zgodność z 21 CFR Part 11 w standardzie – bez dodatkowych kosztów, licencji i nakładek;
Niskie koszty eksploatacji – przygotowywanie odczynnika samodzielnie bądź zakup gotowego – wolny wybór użytkowników;
Kompletna autodiagnostyka przed pomiarem każdej próbki – całkowita pewność wyniku;
Autosampler na 64 fiolki sterowany przez analizator – bez potrzeby zakupu zewnętrznego PC i wykonywania czasochłonnych i kosztownych walidacji systemów skomputeryzowanych;
Odczytywanie kodów kreskowych identyfikujących próbki - błyskawiczne wprowadzanie danych nawet przy bardzo dużej ilości próbek;
Autooczyszczanie linii poboru próbki – brak efektu przeniesienia (Carry-over-effect);
Kalibracja wielopunktowa w około 90 minut;
Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja – nowa jakość w laboratorium.

ZAKRES POMIAROWY TOC: 0,4 ppb – 100 000 ppb;
METODA UTLENIANIA ORAZ METODA DETEKCJI: Lampa UV + nadsiarczan, detektor NDIR;
ZGODNOŚĆ: USP <643> (w tym woda sterylna SST), JP-16 <2.59>, EP <2.2.44>, IP, CP, KP, US EPA 5310c; 21 CFR część 11; wytyczne ICH dla walidacji instrumentu, w tym: dokładność, precyzja, LOD, LOQ, liniowość, specyficzność, odporność;
BEZPOŚREDNI POMIAR TOC/NPOC: TAK;
PEŁNA AUTODIAGNOSTYKA PRZED POMIAREM KAŻDEJ PRÓBKI: TAK;
STABILNOŚĆ KALIBRACJI, WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: (raz na) 12 miesięcy.
 
 
TYP:
Analizator węgla
organicznego - TOC

NAZWA:
PAT 700

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Wszechstronny i niezawodny analizator TOC w trybie online lub offline. W pełni utlenia każdą próbkę, aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik TOC, zgodny z wytycznymi EP 2.2.44.

Wiele zastosowań jednego analizatora: pomiary online: jedno i dwustrumieniowe, pomiary offline, w tym również z wbudowanym autosamplerem, na pętli, w laboratorium, w trybie CIP, ;
Pomiar: TOC, przewodności/oporności, temperatury jednocześnie;
Dwie zintegrowane lampy UV – główna i rezerwowa – ciągła praca przez cały rok i wysoki poziom bezpieczeństwa pomiarów;
Wbudowany autosampler na cztery fiolki – szybkie i proste pomiary offline;
Automatyczny przechwyt próbki poza ustawionym limitem TOC, do późniejszego zbadania w laboratorium;
Pomiar przewodności zgodny z UPS 645 – kalibracja za pomocą zewnętrznego opornika NIST, analizator może służyć jako konduktometr;
Włącz i analizuj – błyskawiczna instalacja, prosta obsługa, przyjazne menu, mobilność;
Ekstremalnie niskie koszty eksploatacji – do regularnej wymiany tylko dwie lampy UV raz na rok;
Zgodność z 21 CRF Part 11 w cenie urządzenia;
Intuicyjna obsługa poprzez zintegrowany, kolorowy panel dotykowy.

ZAKRES POMIAROWY TOC: 0,5 ppb – 2000 ppb;
ZAKRES POMIAROWY PRZEWODNOŚCI: 0,05 μS/cm do 150 μS/cm;
METODA UTLENIANIA ORAZ METODA DETEKCJI: Lampa UV, metoda konduktometryczna;
ZGODNOŚĆ: USP <643>, USP <645>, JP 16, EP 2.2.44; 21 CFR część 11;
DWIE LAMPY UV DLA ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA POMIARÓW I WYDŁUŻENIA CZASU PRACY DO 12 MIESIĘCY: TAK;
PRZECHWYT PRÓBKI POZA LIMITEM DO ZBADANIA W LABORATORIUM WYKONYWANY AUTOMATYCZNIE: TAK;
STABILNOŚĆ KALIBRACJI, WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: 12 miesięcy;
TRYBY PRACY: Online – jedno i dwustrumieniowy, offline z wbudowanym lub z zewnętrznym autosamplerem, CIP.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w powietrzu

NAZWA:
MET ONE 3400

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Przenośny licznik cząstek w powietrzu zaprojektowany specjalnie do monitorowania i kwalifikacji pomieszczeń czystych.

Pełna zgodność z normami ISO 14644-1 i ISO 21501-4 – dokładność i powtarzalność;
Opcja exportu danych;
Kreator raportu oraz kreator testu klasy czystości zgodny z obowiązującymi normami ISO i GMP;
Akcesoria umożliwiające np. pomiar cząstek w sprężonych gazach czy skanowanie filtrów HEPA;
Zgodność z 21 CFR part 11 - zabezpieczony dostęp i transfer danych;
Intuicyjny interfejs;
Wydłużony czas działania poprzez zastosowanie podwójnych akumulatorów;
Wiele opcji komunikacji i przesyłu danych - sieć bezprzewodowa, Ethernet, USB;
Opcjonalnie pompa o wydajności 100 L/min – 1 m³ w około 10 minut.

PARAMETRY POMIAROWE: 6 (opcjonalnie 8) kanałów mierzących już od 0,1 μm (model 3411);
PRZEPŁYW: Trzy opcje natężenia przepływu: 28,3 LPM (1 CFM); 50 LPM (1,77 CFM); 100 LPM (3,53 CFM);
ŹRODŁO ŚWIATŁA: Long Life Laser™ dioda laserowa z potwierdzonym średnio 10-letnim okresem stabilnego i bezawaryjnego działania;
FUNKCJONALNOŚĆ: Pomiary w trybie poboru pojedynczych prób, cykli pomiarowych, pomiaru ciągłego; Kreator testu klasy czystości zgodny z aktualnymi wytycznymi norm ISO 14644, EU GMP Annex 1 i inne; Akcesoria umożliwiające skanowania filtrów HEPA oraz pomiaru cząstek w sprężonych gazach;
DOKŁADNOŚĆ POMIARU: Pełna zgodność z ISO 21501;
ZASILANIE: Sieciowe i bateryjne – wydłużony czas pracy dzięki podwójnym kieszeniom baterii.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w powietrzu

NAZWA:
MET ONE HHPC+

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Ręczne liczniki serii HHPC+ upraszczają rutynowe monitorowanie pomieszczeń czystych.

Idealne do użytku w małych przestrzeniach;
Lekka budowa (0,7 kg) i małe wymiary umożliwiające obsługę jedną ręką;
Szybkie sprawdzanie i potwierdzanie parametrów czystości w kontrolowanych pomieszczeniach;
Łatwy w odczytywaniu wyświetlacz o dużej rozdzielczości, w pełni konfigurowalny, dzięki czemu wyświetla tylko pożądane dane;
Transfer danych do Excela może odbywać się przez złącze USB (bezpośrednio na PC, lub na Pendrive) lub Ethernet. Nie są wymagane dodatkowe sterowniki czy oprogramowanie.

ZAKRES POMIAROWY: 0,3 μm – 10 μm zgodnie z ISO 14644-1; (FS 209E) standard przemysłowy;
LICZBA KANAŁÓW: W zależności od modelu 2, 3 lub 6;
PRZEPŁYW: 0,1 CFM (2,83 LPM);
FUNKCJONALNOŚĆ: Rutynowa kontrola parametrów czystości powietrza; niska waga, długi czas pracy na baterii, prosty transfer danych.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w powietrzu

NAZWA:
MET ONE 6000

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Zdalny licznik cząstek w powietrzu reprezentujący najnowocześniejszą generację urządzeń monitorujących w czasie rzeczywistym ilość cząstek w pomieszczeniach czystych przy aseptycznej produkcji leków. Zapewnia zgodność z normą ISO 14644 oraz ISO 21501.

Stały pomiar w systemie RMS/FMS,
Dwu lub czterokanałowe liczniki mierzące już od 0,3 μm z przepływem 0,1 lub 1,0 CFM;
Prosta konfiguracja;
Wiele opcji komunikacyjnych;
Łatwa integracja z każdym systemem FMS;
Wysoka jakość wykonania;
Potwierdzona długa żywotność diody laserowej;
Wbudowany czujnik przepływu.

PARAMETRY POMIAROWE: 2 (opcjonalnie 4) kanały pomiarowe mierzące od 0,3 μm;
PRZEPŁYW: 0,1 lub 1,0 CFM;
ŹRODŁO ŚWIATŁA: Long Life Laser™ dioda laserowa z potwierdzonym średnio 10-letnim okresem stabilnego i bezawaryjnego działania;
FUNKCJONALNOŚĆ: Pomiar on-line w systemach monitorowania FMS/RMS; kompatybilność komunikacyjna z większością systemów; wbudowany czujnik przepływu;
DOKŁADNOŚĆ POMIARU: Pełna zgodność z ISO 21501.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w powietrzu

NAZWA:
MET ONE 6000P

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Zdalny licznik cząstek w powietrzu, z wbudowaną pompą próżniową, reprezentujący najnowocześniejszą generację urządzeń monitorujących w czasie rzeczywistym ilość cząstek w pomieszczeniach czystych przy aseptycznej produkcji leków. Zapewnia zgodność z normą ISO 14644 oraz ISO 21501.

Stały pomiar w systemie RMS/FMS,
Dwu lub czterokanałowe liczniki mierzące już od 0,3 μm z przepływem 0,1 lub 1,0 CFM;
Prosta konfiguracja;
Wiele opcji komunikacyjnych;
Łatwa integracja z każdym systemem FMS;
Wysoka jakość wykonania;
Potwierdzona długa żywotność diody laserowej;
Wbudowany czujnik przepływu.

PARAMETRY POMIAROWE: 2 (opcjonalnie 4) kanały pomiarowe mierzące od 0,3 μm;
PRZEPŁYW: 0,1 lub 1,0 CFM;
ŹRODŁO ŚWIATŁA: Long Life Laser™ dioda laserowa z potwierdzonym średnio 10-letnim okresem stabilnego i bezawaryjnego działania;
FUNKCJONALNOŚĆ: Pomiar on-line w systemach monitorowania FMS/RMS; kompatybilność komunikacyjna z większością systemów; wbudowany czujnik przepływu;
DOKŁADNOŚĆ POMIARU: Pełna zgodność z ISO 21501.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w powietrzu

NAZWA:
MET ONE 7000

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Zdalny licznik cząstek w powietrzu, z obudową ze stali nierdzewnej, reprezentujący najnowocześniejszą generację urządzeń monitorujących w czasie rzeczywistym ilość cząstek w pomieszczeniach czystych przy aseptycznej produkcji leków. Zapewnia zgodność z normą ISO 14644 oraz ISO 21501.

Stały pomiar w systemie RMS/FMS,
Dwu lub czterokanałowe liczniki mierzące już od 0,3 μm z przepływem 0,1 lub 1,0 CFM;
Prosta konfiguracja;
Wiele opcji komunikacyjnych;
Łatwa integracja z każdym systemem FMS;
Wysoka jakość wykonania;
Potwierdzona długa żywotność diody laserowej;
Wbudowany czujnik przepływu.

PARAMETRY POMIAROWE: 2 (opcjonalnie 4) kanały pomiarowe mierzące od 0,3 μm;
PRZEPŁYW: 0,1 lub 1,0 CFM;
ŹRODŁO ŚWIATŁA: Long Life Laser™ dioda laserowa z potwierdzonym średnio 10-letnim okresem stabilnego i bezawaryjnego działania;
FUNKCJONALNOŚĆ: Pomiar on-line w systemach monitorowania FMS/RMS; kompatybilność komunikacyjna z większością systemów; wbudowany czujnik przepływu;
DOKŁADNOŚĆ POMIARU: Pełna zgodność z ISO 21501.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w cieczach

NAZWA:
HIAC 9703+

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Automatyczny licznik HIAC 9703+ zaprojektowany w celu zapewniania najwyższych standardów farmakopealnych, przy jednoczesnym prostym w obsłudze oprogramowaniu.

Obecność predefiniowanych, zabezpieczonych testów farmakopealnych dla ułatwienia pracy i bezpieczeństwa pomiaru;
Raportując wynik automatycznie określa zgodność z wymaganiami farmakopealnymi (EP/USP/JK/KP);
Bezpieczeństwo danych elektronicznych poprzez spełnienie wymagań CFR 21 Part 11 w zakresie kont użytkowników, kontroli dostępu, audit trial czy automatycznych kopii (backupów) i archiwizacji danych pomiarowych;
Pomiar 4 powtórzeń już w 1 ml dla oszczędności próbki (USP 787);
Alarm kontaminacji sensora i obecności pęcherzyków pozwala szybko wychwycić zagrożenia mające wpływ na wynik analizy;
Ulokowanie sensora na zewnątrz licznika pozwala w skuteczny sposób zabezpieczyć próbkę podczas pomiaru prowadzonego pod komorą laminarną (rekomendacja USP 787).

METODA POMIAROWA: Blokowanie wiązki lasera;
ZAKRES POMIAROWY: 0,5 do 600 μm (zależny od sensora);
KANAŁY POMIAROWE: 18, w pełni konfigurowalne;
OBJĘTOŚĆ PRÓBKI: Pomiar już w 1 ml;
PREKONFIGUROWANE TESTY NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI: EP 2.9.19; USP <787>, <788>, <789; JP <11>, <24>; KP <52>;
WYMAGANIA: ISO 21501; 21 CFR PART 11.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w cieczach

NAZWA:
HIAC 8011+

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Laboratoryjny analizator do liczenia cząstek w cieczach.

Eliminacja pęcherzyków powietrza przez sprężanie próbki dla wiarygodnego pomiaru;
Oszczędność czasu na rozcieńczaniu próbek dzięki szerokiemu zakresowi lepkości aż do 425 cSt;
Przyspiesza pracę raportując wynik według dostępnych standardów: ISO, NAS, SAE, NAVAIR, DEFSTAN, GOST, ASTM, User-specified, Counts/ml, Raw counts;
Próbkowanie przy użyciu 1 przycisku; wyniki w czasie krótszym niż 60 sekund;
Przegląd i kalibracja licznika na miejscu pracy u użytkownika dla oszczędności czasu i pieniędzy.

METODA POMIAROWA: Blokowanie wiązki lasera;
ZAKRES POMIAROWY: Od 0,5 μm do 600 μm (zależny od sensora);
KANAŁY POMIAROWE: 18;
LEPKOŚĆ PRÓBKI: 1 - 425 cSt;
RAPORTOWANIE: ISO, NAS, SAE, GOST, DOD i ASTM, User defined, Raw counts.
 
 
TYP:
Licznik cząstek
w cieczach

NAZWA:
HIAC PODS+

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Przenośny licznik cząstek do analizy zanieczyszczeń stałych w płynach hydraulicznych, paliwach, olejach, glikolu i w wodzie.

Wbudowana pompa dla pełnej swobody mobilności i zastosowania zarówno w laboratorium, jak i w procesie (on-line);
Kalibracja ISO 11171 dla pełnej zgodności z najwyższymi standardami jakościowymi;
Zakres lepkości aż do 424 cSt dla możliwie najszerszego spektrum zastosowań: od wody, przez glikol, benzyny, po oleje syntetyczne i mineralne;
Tryb pracy FilterCard – automatyczne określanie klasy czystości oleju w procesach filtracji wraz z alarmowaniem o osiągnięciu założonego poziomu czystości dla ułatwienia pracy operatorowi;
Oszczędza czas użytkownika raportując wynik według dostępnych standardów: ISO, NAS, SAE, NAVAIR, DEFSTAN, GOST, ASTM, User-specified, Counts/ml, Raw counts.

TRYB PRACY: Ręczny i on-line;
ROZMIAR KANAŁÓW: ISO-MTD: 4, 6, 10, 14, 21, 25, 30, 38, 70 μm; ACFTD: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 μm;
KALIBRACJA: ISO-11171:2010, ISO-MTD, ACFTD, PSL.
 
 
TYP:
Analiza ozonu
/ sensor ozonu

NAZWA:
ORBISPHERE C1100

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Sensor Orbisphere C1100 - to urządzenie zapewniające niezrównaną dokładność i precyzję pomiarów poziomu ozonu w wodzie bez dryftu zera. Gwarantuje możliwość pomiaru stężenia ozonu poniżej 1 ppb. Jest dostarczany wraz ze świadectwem kalibracji.

Poziom detekcji wynosi 0,6 ppb, a dokładność ±0,4 ppb przy wartości 5 ppb;
Wyjątkowa konstrukcja z platynowym pierścieniem zabezpieczającym, zapobiegająca generowaniu fałszywych sygnałów pochodzących z elektrolitu;
Stabilna praca bez dryftu zera;
Nie więcej niż 2 konserwacje/kalibracje rocznie;
Sensor dostarczany jest z identyfikowalnym certyfikatem walidacji za pomocą wzorca ±0,5%.

ZAKRES POMIAROWY: 0 ppb - 50 ppm O₃;
ZAKRES TEMPERATURY PRÓBKI: Od -5 do 45 °C;
CZAS ODPOWIEDZI: 30 s;
DOKŁADNOŚĆ: ± 0,4 ppb lub ±5%, zależnie od tego, która wartość jest większa;
POWTARZALNOŚĆ: ± 0,4 ppb lub ±5%, zależnie od tego, która wartość jest większa;
PRZEPŁYW PRÓBKI: 350 mL/min.
 
 
TYP:
Analiza tlenu
/ sensor tlenu

NAZWA:
ORBISPHERE A1100

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Sensor tlenu Orbisphere A1100 to najnowsze osiągnięcie producenta znanych i sprawdzonych czujników elektrochemicznych (EC) serii Orbisphere. Zaprojektowany z myślą o monitorowaniu przebiegu procesów, jak i analizie laboratoryjnej fazy ciekłej lub gazowej tlenu.

Szybkie wykrywanie zmiany parametrów procesu;
Bardzo krótki czas reakcji (do 7,2 s);
Wymiana czujnika w ciągu trzech minut za pomocą gotowego do użycia, napełnionego kartridża;
Zgodność z ATEX;
Wytrzymały i odporny - praca możliwa również w trudnych warunkach chemicznych, w tym odporność na proces CIP i ciśnienie do 100 barów.

ZAKRES POMIAROWY: 0,1 ppb - 400 ppm lub od 0,25 Pa do 5000 kPa (w zależności od modelu i wyposażenia);
ZAKRES TEMPERATURY PRÓBKI: Od -5 do 95°C (w zależności od modelu i wyposażenia);
CZAS ODPOWIEDZI: Od 7,2 s do 2,5 min (w zależności od modelu i wyposażenia);
DOKŁADNOŚĆ: ±1 % odczytu lub ± niższy zakres, którakolwiek z wartości jest wyższa;
PRZEPŁYW PRÓBKI: Od 25 ml/min do 180 ml/min (w zależności od modelu i wyposażenia).
 
 
TYP:
Analiza ozonu i tlenu
/ sterowniki

NAZWA:
ORBISPHERE 410/510

PRODUCENT:
Beckman Coulter
Sterowniki Orbisphere 410 i 510 współpracujące z sensorami ozonu oraz tlenu Orbisphere C1100 i A1100 zapewniają precyzyjne monitorowanie przebiegu procesu, uzyskanie dokładnych, powtarzalnych wyników pomiarów oraz umożliwiają rozbudowane zarządzanie danymi. Urządzenia te są przeznaczone do zastosowań w naukach przyrodniczych, do monitorowania procesu w branży farmaceutycznej, energetyce, produkcji napojów, przemyśle chemicznym i w oczyszczalniach ścieków.

Wysoki poziom dokładności pomiaru i szybki czas reakcji umożliwiają niezawodne i skuteczne monitorowanie procesu;
Prosta w obsłudze, intuicyjna nawigacja po oprogramowaniu;
Kolorowy ekran dotykowy w obudowie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65, dzięki której Orbisphere 410/510 to urządzenia o wytrzymałej konstrukcji, odpowiednie do pracy w środowisku przemysłowym;
Przechowywanie do 10.000 pomiarów, ostatnich 1000 działań operatora i danych z ostatnich 50 kalibracji.

POMIARY: Rozdzielczość, dokładność i czas reakcji są określane przez czujnik;
ZAKRES TEMPERATURY PRACY: Od -5 do 40 °C lub 50 °C (w zależności od modelu);
OCHRONA HASŁA: 5 poziomów autoryzowanego dostępu do konfiguracji i zarządzania danymi;
MATERIAŁ: Stal nierdzewna / Aluminium (w zależności od modelu);
WYŚWIETLACZ: Kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT;
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA: Dane wyświetlane na ekranie dotykowym: stężenie, wykres trendów, diagnostyka, stan alarmu, statystyka.
 
 
 


ITS Science Sp. z o.o. Sp.K.
Poświętne 25 B
26-670 Pionki

Główny telefon: 48 612 71 65
Główny fax: 48 612 71 65
Główny email: biuro@itsscience.pl
Strona www: www.itsscience.pl

 
 
 
Newsletter