Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Medyków 4

40-752 Katowice

Główny telefon: +48 32 208 8593

Główny fax: +48 32 252 4275

Główny email: cmd@sum.edu.pl

Strona www: http://cmd.sum.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015

  

 

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstało w 2005 roku na bazie Centralnej Zwierzętarni Doświadczalnej jako jednostka doświadczalno-hodowlana. Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie prac eksperymentalnych i wdrożeniowych we współpracy z innymi jednostkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz hodowla wybranych szczepów zwierząt laboratoryjnych.

Budynek o powierzchni 5469m2 składa się z części hodowlanej dla gryzoni, części hodowlanej przeznaczonej dla dużych zwierząt oraz części naukowo-laboratoryjnej. Ponadto Centrum posiada salę operacyjną dla zwierząt średnich i dużych z unikalnym w skali kraju wyposażeniem anestestezjologicznym firmy DRÄGER, które pozwala na prowadzenie zabiegów chirurgicznych w pełnej narkozie i pod kontrolą wszystkich niezbędnych parametrów.

Decyzją Ministra Środowiska nr 89 z dnia 28.12.2015 Centrum Medycyny Doświadczalnej uzyskało status Zakładu Inżynierii Genetycznej. Zgodnie z nowelizacją „Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” z dnia 15 stycznia 2015 roku, jest to warunek niezbędny do prowadzenia hodowli i eksperymentów z wykorzystaniem zmodyfikowanych genetycznie - GMO.

 

 

 Wyposażenie zwierzętarni:

 • Kompleks hodowlany dla zwierząt dużych - hodowla baranów
 • Kompleks hodowlany dla zwierząt średnich - hodowla krolików
 • Kompleks hodowlany dla gryzoni do hodowli w warunkach otwartych
 • Kompleks hodowlany dla gryzoni do hodowli w warunkach zamkniętych
 • Zestaw do hodowli myszy w klatkach indywidualnie wentylowanych
 • Przelotowa komora sterylizacyjna CISA 640 o pojemności 1573 l do sterylizacji klatek i ściółki
 • Sala operacyjna dla zwierząt średnich i dużych →

 

 

 

Stanowisko znieczulania dla zwierząt średnich i dużych "Primus" firmy Dräger składające się z:  

 

 • kolumny anestezjologicznej, doprowadzającej tlen, sprężone powietrze, próżnię i podtlenek azotu
 • aparatu do znieczulania z parownikami izofluranu, sewofluranu i desfluranu 
 • monitora modułowego do pomiaru parametrów zabiegowych (EKG, wysycenie hemoglobiny, ciśnienie krwi, temperatura ciała, pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, EEG, wyrzut minutowy serca, przewodnictwo nerwowo-mieśniowe)
 • zestawu systemów infuzyjnych do podawania płynów oraz leków.

 

Pracownia Badań Behawioralnych i Badań nad Autyzmem:

 • skomputeryzowany system do analizy spontanicznego zachowania myszy i szczurów w teście otwartego pola firmy Coulbourn
 • urządzenie do analizy koordynacji ruchowej u muszy "Rotorod" firmy Ugo Basile
 • skomputeryzowany system do analizy chodu u myszy i szczurów CatWalk XT firmy Noldus →
 • system do rejestracji wokalizacji ultradźwiękowej gryzoni firmy Avisoft
 • baseny Morrisa do analizy zdolności uczenia się u myszy i szczurów w teście "water maze"
 • system do analizy zachowania myszy i szczurów EthoVision XT firmy Noldus umożliwiający wykonanie takich testów jak: labirynt krzyżowy (elevated plus maze test), test otwartego pola (open field test) i innych.
 • zestaw do badania napięcia mięśniowego
 • wyposażenie do badania interakcji socjalnych mysz i szczurów

Pracownia Biologii Molekularnej i Genetyki

 

 

Laboratorium Centrum Medycyny Doświadczalnej posiada kompletne wyposażenie konieczne do analizy ekspresji genów oraz genotypizacji zwierząt hodowanych w zwierzętarni Centrum

 

 

 

 

Współpraca 

Centrum Medycyny Doświadczalnej zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jednostki naukowo-badawcze zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz firmy branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

Centrum Medycyny Doświadczalnej oferuje zwierzęta laboratoryjne z własnej zwierzętarni oraz możliwość wykorzystania w pełni wyposażonej sali operacyjnej dla zwierząt średnich i dużych. Podczas zabiegów chirurgicznych możemy zapewnić asystę wykwalifikowanych pracowników Centrum Medycyny Doświadczalnej.

Ponadto istnieje możliwość prowadzenia eksperymentów na zwierzętach w pomieszczeniach Centrum. Oferujemy fachową pomoc przy planowaniu eksperymentów oraz utrzymaniu zwierząt laboratoryjnych w naszej zwierzętarni.

W ramach swojej oferty Centrum dostarcza krew baranią oraz prowadzi sprzedaż standardowych linii hodowlanych myszy, szczurów i królików.

Linie transgeniczne myszy i szczury będące modelami badawczymi mogą zostać udostępnione w ramach współpracy naukowej na osobnych warunkach.  

 

Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie Centrum w zakładce „Cennik”

 

Zwierzętarnia Centrum Medycyny Doświadczalnej prowadzi aktualnie hodowle nastepujących zwierząt:

 

1. Owca domowa

2. Króliki:

 • Nowozelandzki biały
 • Szynszyl

3. Szczury:

 • Wistar
 • Spraque-Dawley
 • Spraque-Dawley, linia SD:SAM - zwierzęta z utrwalonym brakiem lewej tętnicy wieńcowej zstępującej i okalającej
 • Szczury Ekera, linia z mutacją genu dla tuberyny (TSC2), zwierzęta modelowe do badań stwardnienia guzowatego

4. Myszy - linie standardowe:

 • C57/Bl6
 • BALB C
 • 129SV
 • FVB

5. Myszy - linie transgeniczne

 

 • Linia B6.129P2-Apoetm1Umc/Crl

zwierzęta pozbawione ekspresji apolipoproteiny E (ApoE). (Piedrahita JA et al., Proc. Nati. Acad. Sci. USA, 89:4471-4475, 1992)

 • Linia L7Cre –

zwierzęta z tkankowo-specyficzną ekspresją rekombinazy Cre w komórkach Purkiniego móżdżku. (Barski JJ et al. Genesis 28:93-98, 2000)
Możliwości wykorzystania w badaniach: 
generowanie tkankowo specyficznych knockoutów dowolnych genów w sytemie Cre/loxP 

 • Linia 129S1/SvImJ-Bcl2tm1Mpin/J –

zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego białko Bcl-2. (Michaelidis TM et al. Neuron 17:75-89, 1996).
Możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z apoptozą

 • Linia Tsc1tm1Djk/J –

u zwierząt tych 17 i 18 egzon genu kodującego hamartynę (TSC1) wyznakowano sekwencjami loxP. (Uhlmann EJ et al. Ann. Neurol. 52:285-96, 2002).
Możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z zaburzeniem proliferacji komórkowej w procesach zależnych od mTOR, badania nad stwardnieniem guzowatym. Generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu TSC1 w sytemie Cre/loxP

 • Linia Tsc2flox

u zwierząt tych 2-4 egzon genu kodującego tuberynę (TSC2) wyznakowano sekwencjami loxP. (Hernandez O et al. Genesis 45:101-106, 2007).
Możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z zaburzeniem proliferacji komórkowej w procesach zależnych od mTOR, badania nad stwardnieniem guzowatym. Generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu TSC2 w sytemie Cre/loxP

 • Linia B6.129-Calb1tm1Mpin/J –

zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego kalbindynę D-28k. (Airaksinen MS et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A, 94:1488-93, 1997).

Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej

 • Linia B6.129-Calb1tm2

u zwierząt wyznakowano sekwencjami loxP 1-szy egzon kodujący genu kalbindynę D-28k. (Barski JJ et al. Genesis 32:165-168, 2002).
Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej. Generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu kalbindynę D-28k w sytemie Cre/loxP

 • Linia PVKO –

zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego parwalbuminę. (Schwaller B et al. Am. J. Physiol., 276:C395-403,1999).
Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej

 

 • Linia PV/CBKO –

zwierzęta z wyłączoną ekspresją genów kodujących parwalbuminę i kalbindynę D-28k. (Farré-Castany MA et al. Behav. Brain Res., 178:250-61, 2007).
Możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej

      

Świnie konieczne do prowadzenia eksperymentów są sprowadzane na życzenie eksperymentatora z certyfikowanego ośrodka hodowlanego. 

                                                                       

 

mgr inż. Aniela Grajoszek
Zootechnik
Email agrajoszek@sum.edu.pl
Telefon +48 32 2088605
dr Dominika Chojnacka
starszy technik
Email dchojnacka@sum.edu.pl
prof. dr hab. n. med. Jarosław Jerzy Barski
KIEROWNIK CENTRUM
Email jbarski-cmd@sum.edu.pl
Telefon +48 32 208 8593
Newsletter