Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centralne Laboratorium Badawcze

ul. Głęboka 28

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii, piętro III

20-612 Lublin

Główny telefon: +48 81 531 97 77

Główny fax: +48 81 531 97 78

Główny email: clb@up.lublin.pl

Strona www: http://www.clb.up.lublin.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Centralne Laboratorium Badawcze

Mamy przyjemność zakomunikować Państwu, że w dniu 20.11.2012 r. Polskie Centrum Akredytacji uznało nasze kompetencje w zakresie świadczenia usług badawczych przyznając Centralnemu Laboratorium Agroekologicznemu akredytację nr AB 1375.

 


Centralne Laboratorium Badawcze oferuje:

 

1. Usługi analityczno - badawcze
Usługi analityczno-badawcze w tym badania akredytowane, realizoawne są zgodnie z ofertą zamieszczoną w cenniku. Laboratorium gotowe jest do poszerzenia oferty wykonywanych analiz zgodnie z wymaganiami klienta.
Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników uczelni, instytucji i osób prywatnych.
 

2. Wsparcie przedsiębiorców i naukowców w procesie planowania, pozyskiwania i wykonywania projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych (B+R).
 

3. Usługi szkoleniowe i staże
W ramach usług szkoleniowych Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz staże przygotowujące do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności stosowania różnorodnych technik analitycznych. Przygotowujemy do pracy zgodnie z najnowszą normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 

Specjalistyczna aparatura

 

Centralne Laboratorium Badawcze dysponuje specjalistyczną aparaturą i wyposażeniem laboratoryjnym: analizatory aminokwasów, chromatografy cieczowe z detektorami: SFM, UV/VIS, RID, PDA, MS/MS, chromatograf jonowy, chromatografy gazowe z detektorami: MS/MS,ECD, FID, NPD, densytometr skanerowy, spektrofluorymetr, ASA z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną, analizator rtęci, analizator białka, analizator tłuszczu, mineralizatory, liczniki promieniowania beta i gamma, mikroskopy optyczne i elektronowe, analizatory obrazu, ultramikrotomy, napylarka sputronowa, dejonizator wody, liofilizatory, ultrawirówka, zestaw do przyspieszonej ekstrakcji, analizatory w bliskiej podczerwieni, analizator w przepływie, ICP-MS, XRF – fluorescencja rentgenowska, systemy miareczkowania potencjometrycznego, TOC i inne.

 

Misja 

Współpraca z jednostkami Uczelni i otoczeniem gospodarczym w prowadzeniu badań naukowych, wdrożeniowych i bieżącego monitoringu w oparciu o infrastrukturę badawczą.

 

Wizja 

Centralne Laboratorium Badawcze jest jednostką usługowo-badawczą. Oferuje usługi analityczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnej aparatury. Służy wsparciem kadrowym, metodologicznym, projektowym i analizą danych w celu budowania uczelnianego ekosystemu badawczego oraz przyspieszenia prac badawczych realizowanych przez pracowników Uczelni i otoczenie biznesowe.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.


W celu uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy na naszą stronę: http://www.clb.up.lublin.pl/

Centralne Laboratorium Badawcze posiada niemal 50-letnią historię. W ramach rozwoju i dostosowania do bieżących potrzeb Uczelni i środowiska gospodarczego było wielokrotnie reorganizowane. Wiązało się to również ze zmianą jego nazwy, jak i lokalizacji.

Centralne Laboratorium Aparaturowe

W dniu 20 lutego 1969 roku, decyzją JM Rektora Uczelni - prof. dr hab. Ewalda Sasimowskiego, powołane zostało Centralne Laboratorium Aparaturowe. Pierwszym kierownikiem i organizatorem laboratorium był Pan prof. dr hab. Janusz Wierciński. W pierwszej fazie działalności Laboratorium, jako jednostka międzywydziałowa, zlokalizowane było w gmachu Zootechniki. Mimo trudności w nabywaniu specjalistycznych urządzeń, Laboratorium dysponowało dużym potencjałem badawczym zwłaszcza w zakresie analiz chromatograficznych.

   

W latach 1973 - 1976 niewysokie sumy dewizowe przyznawane Uczelni na zakupy aparaturowe z krajów Europy Zachodniej były niemal w całości przeznaczane na zakup specjalistycznych urządzeń analitycznych. Kilka z nich było wówczas pierwszymi i jedynymi w lubelskim ośrodku naukowym, np. spektrofotometr absorpcji atomowej, analizator aminokwasów czy analizator białka.

W latach ’80, mimo ograniczenia możliwości zakupu aparatury analitycznej jedynie do krajów socjalistycznych, Laboratorium sukcesywnie rozwijało swój warsztat badawczy. Pracownicy laboratorium zaangażowani byli osobiście w większość napraw serwisowych posiadanych urządzeń.

   

Od lat ’90 nastąpił intensywny rozwój Laboratorium. Sukcesywnie poszerzano bazę aparaturową, wymieniając również wyeksploatowane urządzenia. W tym okresie Centralne Laboratorium Aparaturowe ulokowane było w 10 pomieszczeniach Collegium Zootechnicum, 4 pomieszczeniach gmachu Collegium Veterinarium oraz 3 pomieszczeniach Hali Wegetacyjnej. W tym okresie Laboratorium dokonało ponad półtora miliona rejestrowanych oznaczeń w ciągu 294 tys. godzin.
Od 1 października 2004 roku nowym kierownikiem Laboratorium został dr Radosław Kowalski.

Laboratorium obok pracy badawczej prowadzi również kształcenie kadry naukowej, jak i studentów, m.in. w zakresie analizy instrumentalnej. Prowadzi ćwiczenia dla studentów oddziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

W dniu 13 marca 2009 roku Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Prof. dr hab. Marian Wesołowski podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Celem projektu było stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo-badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych.

 

Centralne Laboratorium Agroekologiczne powstało w oparciu o pracowników oraz infrastrukturę Centralnego Laboratorium Aparaturowego. Na nową lokalizację CLA wybrany został Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

 

W dniu 15 kwietnia 2009 roku Centralne Laboratorium Agroekologiczne zostało objęte system zarządzania jakością wg PN-EN 9001:2001. Laboratorium wykonuje akredytowane usługi badawcze stosując System Kontroli Jakości powiązany z Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GMP), który zgodny jest z wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.

 

Jako kierownicy Centralnego Laboratorium Agroekologicznego obowiązki pełnili: dr Radosław Kowalski, dr Grażyna Kowalska, mgr Robert Zakrzewski, dr Michał Rudaś.

Centralne Laboratorium Badawcze

W roku 2018 w związku z dostosowaniem Uczelni do wymogów stawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reorganizacją objęte zostało również Centralne Laboratorium Agroekologiczne. Z dniem 1 grudnia 2018 roku, decyzją JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze. Działalność Laboratorium prowadzona będzie w oparciu o specjalistów, aparaturę i procedury badawcze stosowane dotychczas w Centralnym Laboratorium Agroekologicznym. W ramach podjętych działań zmieniono również siedzibę Laboratorium, które obecnie mieści się w nowoczesnych pomieszczeniach laboratoryjnych zlokalizowanych w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii UP na ulicy Głęboka 28, 20-612 Lublin. Reorganizację i obowiązki kierownika Laboratorium powierzono dr inż. Tomaszowi Czerneckiemu.

news

<Wrzesień 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
V Kongres BIO
2023-09-13 do 2023-09-16
14
15
16
17
18
21
22
23
24
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
Newsletter