Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Główny telefon: 91 449 61 40

Główny fax: 91 449 65 90

Główny email: cbimo@zut.edu.pl

Strona www: cbimo.zut.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydziału Nauk o Żywności

             
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otworzył 23  września 2011roku  jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków badawczych: Centrum Bioimmobilizacji  i  Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych.

 

Budowa i wyposażenie Centrum kosztowały ok. 23 mln zł z czego 75% ZUT otrzymał w ramach projektu infrastru kturalnego POIG 2.2.  Powstałnowy obiekt w którym pracownicy ZUT zajmą się m.in. projektowaniem nowoczesnych i ekologicznych opakowań. Już dziś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny dysponuje patentami, które mogą być wykorzystywane w przemyśle. Tym samym zaś Centrum otwiera się na współpracę na zasadzie partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, które ułatwi przeniesienie naukowej wiedzy oraz know – how na konkretne opracowania technologiczne w firmach działających na polksim rynku opakowaniowym.

W budynku Centrum mieszczą się specjalistyczne laboratoria, np. mikrobiologiczne, biodegradacji, immobilizacji technicznej, charakteryzacji materiałów modyfikowanych powierzchniowo, oczyszczania i modyfikacji chemicznej biopolimerów i substancji biologicznie aktywnych.                         

Ponadto aparatura i urządzenia zgromadzone w CBIMO umożliwiają producentom opakowań testowanie stosowanych przez nich materiałów, wprowadzenie zmian i otrzymanie prototypów nowych opakowań w skali zbliżonej do przemysłowej. Oznacza to, że można już otrzymywać gotowe opakowania i materiały opakowaniowe, co jest szczególnie pomocne w przypadku weryfikowania możliwości uruchomienia produkcji na maszynach posiadanych przez firmy produkcyjne i to bez konieczności ponoszenia przez nie dodatkowych inwestycji.       

Niedawno odbyła się instalacja i rozruch urządzenia do powlekania. Urządzenie daje możliwość powlekania materiałów w postaci papieru, tektury oraz folii za pomocą typowych technik stosowanych w procesach przemysłowych.

Jednym z ważniejszych celów projektów realizowanych przez Centrum  jest doprowadzenie do zastępowania obecnie stosowanych materiałów, które są uciążliwe dla środowiska gdyż na wysypiskach nie ulegają biorozkładowi i są w tej chwili używane do pakowania żywności. Dlatego opracowuje materiały do produkcji opakowań o wskazanych właściwościach i jednocześnie przyjaznych środowisku.                            .

Dla  podniesienia konkurencyjności oferty badawczej CBIMO w ciągu pięciu kolejnych lat około 10 wybranych metod badawczych uzyska miano badań akredytowanych.                    

Zainteresowania Centrum ma się skupiać na opakowaniach proekologicznych z surowców bioodnawialnych i biodegradowalnych. Ponieważ jednak tego typu materiały, oprócz swego ekologicznego charakteru, często mają niestety gorsze właściwości mechaniczne lub barierowe od opakowań np. z typowych tworzyw, to głównym wyzwaniem dla Centrum będzie znalezienie metod poprawiających wspomniane cechy. Stąd spora uwaga poświęcana jest innowacyjnym materiałom opakowaniowym o polepszonych właściwościach.

Do takich innowacyjnych i ekologicznych materiałów opakowaniowych o największych możliwościach wdrożeniowych pracownicy CBMIO zaliczają przede wszystkim naturalną celulozę orazbiodegradowalne  tworzywa termoplastyczne, takie jak poli(kwas mlekowy). Główną zaleta PLA ma być łatwa możliwość formowania opakowań foliowych i sztywnych w procesie tłoczenia oraz wtrysku przy jednoczesnym zachowaniu łatwości zadruku. Są to materiały o bardzo dobrych cechach konsumenckich z możliwością formowania folii wielowarstwowych. Do wad należy natomiast wysoka cena w porównaniu z tworzywami ropopochodnymi, niska temperatura płynięcia przy wysokiej temperaturze zeszkleniaoraz niska podatność na odkształceniaprzy wysokiej sztywności.                                       .

Innym ciekawym unaocznieniem aktywności badawczo - wdrożeniowej prowadzonej w Centrum są prace nad wodnymi układami dyspersyjnymi do modyfikowania opakowań celulozowych i foliowych w celu poprawy ich właściwości barierowych. Są to wieloskładnikowe dyspersje przeznaczone do powlekania materiałów celulozowych. Nanoszenie na powierzchnię materiałów celulozowych dyspersji złożonej z komponentów o odmiennych właściwościach umożliwia otrzymanie powłok zapewniających wielokierunkową poprawę właściwości funkcjonalnych surowca.

Biopolimery odnawialne lub ich chemiczne pochodne pełnią rolę nośnika powłok oraz stanowią barierę dla tłuszczów. Przeprowadzone już w Centrum badania właściwości  oraz testy formowania opakowań potwierdziły możliwość stosowania takich materiałów do przechowywania wybranych produktów żywnościowych.                              .

Jeszcze jeden rodzaj działalności placówki to poszukiwanie nowych nośników do szczególnie nietrwałych dodatków do żywności, produktów farmaceutycznych oraz żywych komórek do celów biotechnologicznych w postaci mikrokapsuło wielkości w zakresie od kilku mikrometrów do kilku milimetrów. Zastowane w tej formie mają być znacznie skuteczniejsze od dotychczasowych  rozwiązań wykorzystywanych m.in. w biotechnologii.

  

1. Jesteśmy partnerem naukowym dla producentów z branży opakowaniowej, spożywczej,     farmaceutycznej, kosmetycznej oraz chemii gospodarczej.

2. Zmieniamy właściwości opakowań na potrzeby Państwa produktów.

 

3. W naukowy sposób powiększamy Państwa szanse na konkurencyjność.

Droga do powstania CBIMO w obecnym kształcie była długa. Najpierw w 2002 r. na Akademii Rolniczej w Szczecinie powołano Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów. Potem w 2008 r. utworzono konsorcjum do budowy i wyposażenia CBIMO. Konsorcjum to składało się z dwóch szczecińskich uczelni (Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej – po połączeniu 1 stycznia 2009 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szzecinie)  oraz dwóch firm: Fleisch Mannschaft Polska oraz Hersty, która produkuje opakowania z tektury i tworzyw. Wreszcie w ubiegłym roku decyzją rektora doszło do przekształcenia ZOiB w CBIMO.

Magdalena Niewiadomska
Kierownik jednostki
Email cbimo@zut.edu.pl
Telefon 91 449 65 92
Fax 91 449 65 90
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Dyrektor CBIMO
Email abartkowiak@zut.edu.pl
Telefon 91 449 65 94
news

<Wrzesień 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
V Kongres BIO
2023-09-13 do 2023-09-16
14
15
16
17
18
21
22
23
24
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
Newsletter