Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
IBAkteria Sp. z o.o.

ul. Starościńska 5/5

02-516 Warszawa

Główny telefon: +48 22 37 86 333, +48 22 37 86 347, +48 22 37 86 227

Główny fax: +48 22/37 86 334

Główny email: info@ibakteria.com

Strona www: http://ibakteria.com

Wyślij zapytanie ofertowe
IBAkteria Sp. z o.o.
IBAkteria Sp. z o.o. jest spółką celową Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie (IBA). Głównym celem spółki jest komercjalizacja wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Instytut posiada szerokie doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi. Ponadto wsparcie w ramach realizacji projektów: Spin-Tech A, Spin-Tech B finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwia realizację powyższych celów. IBAkteria Sp. z o.o. oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków prowadzą działalność usługową w zakresie badań analitycznych produktów leczniczych, substancji aktywnych i surowców farmaceutycznych. IBA posiada udokumentowany i potwierdzony certyfikatami GMP, GLP, ISO 9001 System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz normą ISO 9001:2008. IBA posiada także Zezwolenie na wytwarzanie lub import wydane przez GIF w zakresie wytwarzania, badań i kontroli jakości leków dla ludzi, badań leków weterynaryjnych oraz produktów do badań klinicznych. W ofercie skierowanej do klienta indywidualnego znajduje się:

Analiza Białek: identyfikacja, agregacja, masa cząsteczkowa, mapowanie peptydów, elektroforeza, analiza mostków dwusiarczkowych, modyfikacje potranslacyjne, i inne;

Analiza Farmaceutyczna: rozwój produktu, certyfikacja serii, fotostabilność, badanie: profilu zanieczyszczeń, surowców, substancji aktywnych, dostępności farmaceutycznej, i inne;

Badania Formy Leku: kapsułki, granulaty i produkty pozajelitowe, roztwory wodne i zawiesiny, tabletki, krople do oczu;

Zanieczyszczenia Wymywalne / Ekstrahowalne

Techniki Analityczne (HPLC/UPLC, SEC, IEC, LC-MS/MS, GC-MS, HS/GC-FID/TCD, MALDI-TOF/TOF, HS/GC-MS, AAS/AES, IR/NIR/FTIR/UV-VIS, LALLS, DLS);

Bioanaliza

Cytometria Przepływowa

Liofilizacja (Christ Alpha 2 - 4 LSC, Christ Epsilon 2 - 10 LSC);

Sekwencjonowanie: identyfikacja bakterii i grzybów, sekwencjonowanie plazmidów i fragmentów PCR, analiza mutacji u psów;

Oznaczanie zanieczyszczeń w biofarmaceutykach

Oznaczanie liczby kopii plazmidu

Przygotowanie Banku Podstawowego gospodarza i plazmidu w warunkach GMP

Od genu do białka (tworzenie wektorów klonujących, prokariotyczne wektory ekspresyjne, eukariotyczne wektory ekspresyjne, konstrukcja szczepów E. coli, kontrola stabilności szczepów, biosynteza / upstream produkcji, oczyszczanie / downstream produkcji).

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków prowadzi badania w dziedzinie farmakokinetyki leków, zarówno w celach naukowych, jak i na zlecenie. Firmom działającym w branży farmaceutycznej oferujemy usługi wchodzące w zakres badań niezbędnych do rejestracji leku - badań klinicznych wczesnych faz, badań biodostępności i biorównoważności. Oferta obejmuje kompleksowy zakres usług, bądź wykonanie poszczególnych części badania w zależności od projektu.

Prowadzimy działalność usługową w zakresie badań mikrobiologicznych. Prowadzone badania dotyczą przede wszystkim produktów farmaceutycznych i suplementów.
Newsletter