Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NeoLekZintegrowane Laboratorium NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

ul. Rudolfa Weigla 12

53-114 Wrocław

Główny telefon: +48 71 370 99 92

Główny fax: +48 71 370 99 92

Główny email: info@neolek.pl

Strona www: http://www.neolek.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
NeoLekZintegrowane Laboratorium NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

                             

Nowe wizje - Nowe leki

 

Zakres badań wykonywanych komercyjnie w Zintegrowanym Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

 

Historia:


Badania nad aktywnością substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym prowadzone są w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu od 1969 roku. Zapoczątkowane zostały przez zespół prof. Czesława Radzikowskiego. Wymiernym efektem tych wieloletnich badań było wyselekcjonowanie szeregu preparatów o aktywności przeciwnowotworowej, w tym wprowadzenie oryginalnego leku Ledakrin do kliniki oraz racemicznego chlorobromofosfamidu (preparat CMB-4A) do I/II fazy badań klinicznych oraz uruchomienie wytwarzania pięciu leków przeciwnowotworowych według technologii opracowanej w kraju.

W Laboratorium NeoLek prowadzimy kompleksowe badania przedkliniczne potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, mające na celu ocenę aktywności biologicznej, cech farmakologicznych, farmakokinetycznych czy dostępności biologicznej oraz tolerancji i toksyczności u zwierząt. Opracowujemy własne preparaty i technologie wykorzystujące wybiórcze nośniki substancji terapeutycznych.

 

Badania in vitro:


                                                                                

Zgodnie z przyjętą zasadą, wstępne badania aktywności biologicznej związków prowadzone są z wykorzystaniem hodowli komórkowych lub/i tkankowych in vitro. Dostęp do banku komórek linii nowotworowych oraz prawidłowych (ponad 160 referencyjnych linii) prowadzonego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej stwarza możliwość prowadzenia badań z użyciem komórek nowotworowych wywodzących się z różnych narządów i tkanek zwierzęcych oraz ludzkich, włącznie z liniami komórek nowotworowych wrażliwych lub opornych na znane i stosowane w klinice leki przeciwnowotworowe. Nowoczesna aparatura zgromadzona w Laboratorium NeoLek zapewnia wydajność i wiarygodność wyników naszych badań.

 

 

 

Badania in vivo:


Instytut posiada nowoczesny zwierzyniec doświadczalny w pełni przystosowany do badań prowadzonych na zwierzętach konwencjonalnych oraz o  standardzie SPF (specific patogen free) lub o obniżonej reaktywności układu immunologicznego, koniecznej w badaniach wykorzystujących modele przeszczepialnych ludzkich nowotworów (ksenoprzeszczepy do myszy). W celu zapewnienia najwyższych standardów pracy jałowej, zwierzętarnię wyposażono w regały do klatek indywidualnie wentylowanych, tym samym ograniczając do minimum ryzyko kontaktu zwierząt z potencjalnie infekcyjnymi czynnikami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Nowoczesna stacja do wymiany klatek gwarantuje zachowanie najwyższych standardów higieny podczas zabiegów związanych z pielęgnacją zwierząt doświadczalnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu szczególne modele doświadczalne, które oprócz standardowej - podskórnej czy dożylnej – techniki wszczepiania komórek nowotworowych uwzględniają również metodę ortotopowego przeszczepiania nowotworu, polegającą na podaniu komórek nowotworowych do miejsca, z którego dany nowotwór wywodzi się naturalnie (np. do opłucnej, dojelitowo, dosutkowo).

 

​Badania fizykochemiczne:Aktywność biologiczna związków chemicznych bezpośrednio wynika z ich struktury molekularnej. Dlatego, niezwykle istotną z punktu widzenia rozwoju leku jest ich wnikliwa analiza fizykochemiczna, która wraz z badaniami strukturalnymi stanowi nieodzowny element projektu innowacyjnej cząsteczki biologicznie aktywnej.

Oferta Laboratorium obejmuje szczegółową charakterystykę, zarówno związków drobnocząsteczkowych jak i biologicznie aktywnych makrocząsteczek, w zakresie:

 • badań nad koniugatami i kompleksami lek-nośnik
 • rozwoju metod chemicznej modyfikacji makrocząsteczek
 • analiz poziomu leków i metabolitów w materiale biologicznym oraz badań potencjalnych biomarkerów z wykorzystaniem
 • spektrometrii mas
 • badań biotransformacji leków i substancji chemicznych
 • badań parametrów hydrodynamicznych makrocząsteczek oraz ich zdolności do agregacji
 • badań stabilności oraz zmian strukturalnych makromolekuł
 • badań lepkości, ze szczególnym uwzględnieniem analiz formulacji farmaceutycznych (< 100µL próby badanej)
 • opracowywania i walidacja metod analitycznych
 • opracowywania technologii bakteriofagowych

Techniki wykorzystywane w badaniach:

 • wysokorozdzielcza spektrometria mas czasu przelotu (Q-TOF)
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (RP, SEC, HIC)
 • dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)
 • spektrofotometria (UV-VIS)
 • dichroizm kołowy (CD), dichroizm liniowy (LD), dyspersja skręcalności optycznej (ORD), analiza dichoizmu w ciele stałym
 • mikroreologia

W ramach współpracy przemysłowej, Laboratorium od lat utrzymuje ścisły kontakt z przemysłem farmaceutycznym przy realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących innowacyjnych leków biologicznych. Równolegle, w ramach współpracy naukowej Laboratorium zajmuje się głównie tematyką nowych nośników leków przeciwnowotworowych. Więcej szczegółów nt. Naszej oferty usługowej można znaleźć na stronie internetowej: www.neolek.pl

 

 

 

 

 

Celem projektu jest utworzenie certyfikowanego laboratorium badawczego NeoLek na bazie już istniejących dwóch laboratoriów: Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej oraz Laboratorium Chemii Biomedycznej. W ten sposób powstanie interdyscyplinarne laboratorium NeoLek, w którym prowadzone będą kompleksowe badania potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, a także opracowywane będą własne preparaty i technologie wykorzystujące wybiórcze nośniki substancji terapeutycznych.

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do konsolidacji potencjału badawczego nastawionego na badanie potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, ale przede wszystkim umożliwi przeprowadzenie w jednym miejscu szeregu badań przedklinicznych oraz synchronizację ich poszczególnych etapów. W rezultacie, uzyskane zostanie przyspieszenie badań, zwiększenie ich zakresu, jakości i innowacyjności.

Oferta Laboratorium skierowana jest do przedstawicieli firm farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych oraz krajowych i zagranicznych jednostek naukowych.

dr Dagmara Kłopotowska
Badania in vitro
Email daga@iitd.pan.wroc.pl
Telefon 71 370 99 42
prof. dr inż. Janusz Boratyński
Badania analityczne i chemiczne
Email borat@iitd.pan.wroc.pl
Telefon 71 370 99 80
dr hab. Joanna Wietrzyk
Badania in vivo
Email wietrzyk@iitd.pan.wroc.pl
Telefon 71 370 99 85
Newsletter