Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys

ul. Główna 1

95-041 Gałków Duży

Główny telefon: 44 730 88 88

Główny email: passage@passage.com.pl

Strona www: http://www.passage.com.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys

Passage Cosmetics Laboratory
LABORATORIUM
Justynów, ul. Słoneczna 2


Tel.: +48  42 677 27 30
         +48  42 213 21 88

Fax:  +48 42 677 27 37
          +48 42 213 49 64

 

>>>> raportbezpieczenstwa.pl <<<<
>>>> www.organicbeauty.pl <<<<

 

Oferujemy swoim Klientom

1. Prace badawczo-rozwojowe (receptury, technologie, know-how)

 • usługowe opracowania nowych i optymalizacja posiadanych receptur kosmetyków, preparatów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków;
 • korekty technologiczne oraz wdrożenia preparatów kosmetycznych, chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutycznych;
 • własne opracowania nowych i ciekawych preparatów zgodnie z aktualnymi trendami i najnowszymi osiągnięciami surowcowymi i technologicznymi;
 • opracowania norm zakładowych, tymczasowych warunków technicznych, metodyki zleconych badań, koncepcji marketingowych.

2. Konsultacje (doradztwo, pomoc, opracowania)

 • przygotowanie koncepcji produktu i linii produktowej;
 • dobór i ocena surowców, producentów i dostawców;
 • porady w zakresie dostawców opakowań i materiałów pomocniczych;
 • konsultacje przy uruchamianiu nowych linii produkcyjnych, modernizacjach, zakupach aparaturowych i automatyzacji procesów produkcyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnych dla kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków;
 • raporty eksperta, dossier, oceny bezpieczeństwa;
 • świadectwo eksportowe (dokumentacja, pośrednictwo).

 3. Badania i analizy ( analizy fizykochemiczne, farmakologiczne, badania mikrobiologiczne, testy konsumenckie, opracowania marketingowe)

 

Ocena organoleptyczna:

 • wygląd
 • zapach
 • smak

Badania fizyko-chemiczne:

 • ciężar właściwy, gęstość, masa
 • wilgotność
 • lepkość, twardość
 • stopień rozdrobnienia
 • pomiar pH
 • kwasowość, zasadowość
 • liczba jodowa, liczba zmydlania

Analiza instrumentalna:

 • metale ciężkie
 • węglowodory lotne
 • obecność wskazanych składników (oznaczanie związków czynnych)

Badania mikrobiologiczne:

 • testy czystości mikrobiologicznej pomieszczeń, aparatury, osób
 • testy skuteczności konserwacji (Challenge Test)

Testy i badania dermatologiczne:

 • testy kontaktowe
 • testy alergiczne
 • badania stopnia ochrony przeciwsłonecznej (SPF)
 • badania aplikacyjne

Badania marketingowe:

 • preferencji
 • różnicujące
 • porównawcze

Inne:

 • badania na zgodność z normą
 • badanie jakości wody
 • ocena toksyczności ostrej i przewlekłej

4. Systemy Jakości (ISO i GMP, szkolenia, dokumentacje, audity)

 

 • wdrażanie systemów jakości
 • audyty
 • dokumentacje
 • konsultacje

 

 

 

     

Passage Cosmetics Laboratory jest prywatną firmą z rodzinnymi tradycjami założoną w 1988r. Dzięki długiej obecności na rynku, branża kosmetyczna nie ma dla nas tajemnic.

Jesteśmy przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w działalności badawczo - rozwojowej i produkcyjnej ukierunkowanej na prace zlecone i kontraktowe. Nie produkujemy, nie zamierzamy wytwarzać i wprowadzać na rynek kosmetyków pod własną marką. Angażujemy się, aby tworzone przez nas produkty spełniały każde wymaganie Zleceniodawcy.

Posiadamy bogatą wiedzę i dorobek naukowy w dziedzinach związanych ze zdrowiem i urodą. Z uwagą obserwujemy najnowocześniejsze trendy i osiągnięcia w przemyśle kosmetycznym oraz zalecane sposoby właściwego dbania o wygląd. Wiedza ta pozwala nam przygotować ofertę zaspokajającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających Odbiorców.

Aby zapewnić jak najwyższy poziom naszych usług, proces produkcji odbywa się zgodnie z zasadami GMP. W 2006 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie produkcji preparatów kosmetycznych. Dwa lata później otrzymaliśmy certyfikat AQAP 2110:2006. Systemy te dają naszym Kontrahentom pewność, że proces obsługi jest tworzony tak, aby jak najlepiej zaspokajał Ich potrzeby, a także że podlega regularnej kontroli przez niezależny, zewnętrzny podmiot - firmę certyfikującą. W najbliższych planach mamy uzyskanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji dla naszego laboratorium analizującego kosmetyki zarówno pod kątem fizyko - chemicznym i mikrobiologicznym, jak i prowadzącym badania dermatologiczne oraz bezpieczeństwa stosowania kosmetyków.

Nasz zespół to stała grupa kompetentnych, doświadczonych i zaangażowanych specjalistów przygotowujących produkty z zakresu kosmetyki kolorowej, pielęgnacyjnej oraz selektywnej. Oferta, którą przedstawiamy Nabywcom jest perfekcyjnie przygotowana. Jesteśmy w stanie opracować kosmetyki do użytku profesjonalnego, jak i produkty przeznaczone dla odbiorców masowych.

Tworzenie przyjacielskich więzi z Kontrahentami, pracownikami oraz całym otoczeniem ekonomicznym firmy jest naszą silną stroną. Jesteśmy instytucją etyczną, nowoczesną, odpowiedzialna za własne działania.

mgr inż. Joanna Sucharzewska
Kierownik Działu Badawczo - Rozwojowego
Email joanna.sucharzewska@passage.com.pl
Kinga Wąsiewicz
Kierownik Działu Obsługi Klienta
Email kinga.wasiewicz@passage.com.pl
dr n. med. mgr farm. Antoni Gwardys
Dyrektor ds. Naukowych, Assesor Bezpieczeństwa Kosmetyków
Email antoni.gwardys@passage.com.pl
Newsletter