Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Główny telefon: +48 61 827 97 00

Główny fax: +48 61 827 97 01

Główny email: badania@ppnt.poznan.pl

Strona www: http://ppnt.poznan.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 
Szukasz odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia badań lub partnera, który pomoze opracować nowe rozwiązanie?

Wykonujemy szereg analiz, usług badawczych i opracowujemy nowe technologie.
 
 
Zespół ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, dysponując unikatową aparaturą, jest w stanie dostarczyć rozwiązania technologiczne usprawniające produkt lub metodę produkcyjną. Pracujemy dla klientów z różnych branż przemysłu (biotechnologicznej, spożywczej, kosmetycznej, chemicznej itd.). Wspieramy prace badawczo-rozwojowe na każdym etapie rozwoju.

Jako jedyny park technologiczny w Polsce, PPNT posiada status jednostki naukowej kategorii B nadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umożliwia to rozwijanie działalności badawczej, w tym również realizowanie wspólnych projektów z przedsiębiorstwami technologicznymi.

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem laboratoryjnym, dzięki któremu oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz specjalistycznych usług laboratoryjnych, wśród których są:

Badania i analizy za kresu biotechnologii przemysłowej, spożywczej i kosmetycznej
Analizy dotyczące czystości mikrobiologicznej środowiska
Ekstrakcje z użyciem nadkrytycznego CO2 (jako jedyny ośrodek badawczy w Polsce!)
Wsparcie w opracowywaniu nowych i doskonaleniu już istniejących technologii chemicznych
Określanie wieku szczątków za pomocą radioaktywnego węgla 14C metodą AMS
Analizy ilościowe i jakościowe azotu, w tym również w cieczach i w glebie

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm sektora MŚP, jak i do dużych ośrodków przemysłowych i działów R&D. Świadczymy profesjonalne usługi dla innowacyjnego biznesu i nauki. Oferujemy wsparcie w zakresie kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, w którym innowacyjne firmy, instytucje naukowe i przyszli przedsiębiorcy znajdują zarówno przestrzeń na wynajem, jak i różnorodne usługi wspierające ich rozwój! Więcej szczegółów na www.ppnt.poznan.pl
 
 

 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny to wyjątkowe miejsce, w którym naukowcy, startupy, a także doświadczone firmy znajdują otoczenie sprzyjające ich rozwojowi. Park to również grono ekspertów na co dzień żyjących innowacjami i oferujących usługi doradcze, badawcze i proinnowacyjne.
 
 
Misją PPNT jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, w oparciu o prowadzone badania naukowe oraz unikalne w skali kraju kompetencje i wyspecjalizowaną infrastrukturę.
 
 

 
Centrum Biotechnologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego to nowoczesna baza laboratoryjna i know-how pozwalające na praktyczne wykorzystanie odkryć naukowych w przemyśle oraz prowadzenie badań mikrobiologicznych.
 
 
Wyróżnia nas:
Nowoczesne zaplecze laboratoryjne
Wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny produktów
Kompleksowa ocena jakości mikrobiologicznej produktów
Budowanie relacji między nauką a biznesem
Wdrażanie naukowych rozwiązań w praktyce przemysłowej
Szerokie spektrum badań i usług mikrobiologicznych i biotechnologicznych
Indywidualne programy szkoleń opracowywane na potrzeby odbiorców

Pracujemy dla:
Działów badawczo-rozwojowych
Działów kontroli jakości
Instytutów naukowo-badawczych
Przemysłu farmaceutycznego
Producentów żywności
Przemysłu kosmetycznego
Przemysłu paliwowego
Producentów pasz
 
 

 
Przeprowadzajmy analizy m.in. składu chemicznego próbek i opracowujemy niezbędne technologie dla firm.
 
 
Głównym celem usług badawczych PPNT w zakresie chemii jest opracowywanie oraz usprawnianie już istniejących technologii syntezy związków chemicznych oraz rozwiązywanie problemów syntetycznych, technologicznych i analitycznych dla różnorodnych firm z branży.

Dzięki posiadanej aparaturze technologicznej oraz analitycznej, PPNT jest jednym z nielicznych ośrodków w regionie, który zdolny jest prowadzić badania technologiczne i analityczne w szerokim zakresie, rozwiązując nietypowe problemy analityczne i skomplikowane zlecenia.

To co wyróżnia Poznański Park Naukowo-Technologiczny to przede wszystkim oferta wsparcia firm w procesie opracowania technologii – jeżeli więc Twoja firma musi stworzyć nowe rozwiązanie z dziedziny chemii lub biotechnologii, zapraszamy do współpracy. Jako jednostka naukowa możemy współpracować z uczelniami i instytutami badawczymi przy realizacji projektów naukowych oraz realizacji bonów na innowacje dofinansowanych ze środków unijnych.
 
 

 
Dzięki połączeniu specjalistycznego sprzętu i profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry, Waste-Klaster, dział Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, świadczy szeroki zakres usług dla branży gospodarki odpadami.
 
 
Oferujemy m.in.:
fizyko-chemicznej analizy wody i ścieków,
analizy jakościowej i ilościowej azbestu, wykrywanie azbestu w materiałach budowlanych,
badań gleby i osadów pod kątem składu i oznaczania substancji wymywalnych pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
analiz chromatograficznych próbek ciekłych i gazowych,
badań biogazu,
analiz lotnych związków organicznych i gazów toksycznych w terenie,
pomiarów pierwiastkowych próbek wody, ścieków, gleby, próbek stałych, odpadów oraz wyciągów wodnych,
oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach ciekłych,
analiz mikroskopowych dzięki zastosowaniu mikroskopów elektronowych i optycznych,
oznaczania kaloryczności np. paliw alternatywnych,
oznaczania czterodniowego zapotrzebowania na tlen dla odpadów kompostowanych (AT4) pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Wszystkie badania wykonywane są z zachowaniem wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zgodnie z udokumentowanymi metodami pomiarowymi i badawczymi, sporządzonymi na podstawie polskich i międzynarodowych norm, rozporządzeń oraz własnych instrukcji badawczych.

Istnieje możliwość dołączenia do Waste-Klastra, który zrzesza firmy z branży gospodarki odpadami. Członkostwo gwarantuje niższe stawki dla wybranych usług.

Wyposażenie Waste-Klastra PPNT jest podzielone na pięć pracowni:
Pracownia Mikroskopii
Pracownia Analiz Środowiskowych
Pracownia Chromatografii
Pracownia Analizy Pierwiastkowej
Pracownia Analizy Odpadów
 
 
Dr Krzysztof Stankiewicz
Koordynator Centrów Badawczych PPNT
Email krzysztof.stankiewicz@ppnt.poznan.pl
Telefon +48 604 776 136
Dr hab. inż. Piotr Gulewicz
Centrum Biotechnologii PPNT
Email piotr.gulewicz@ppnt.poznan.pl
Telefon +48 882 081 632
Agnieszka Lewandowska
Waste-Klaster PPNT
Email agnieszka.lewandowska@ppnt.poznan.pl
Telefon 61 827 97 56
Newsletter