Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita S.A.

SELVITA S.A.

 


 O firmie


 

Selvita jest największą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjną firmą biotechnologiczną, założoną w 2007 roku w Krakowie.

 

Selvita skupia się na małocząsteczkowych związkach chemicznych, będących efektem własnych pomysłów lub pracy naukowców z polskich uczelni. Poddaje te pomysły ewaluacji i prowadzi projekty rozwoju nowych leków, dzięki czemu nabywają one realnej wartości komercyjnej.

 

Aktualnie Selvita koncentruje się na prowadzeniu projektów typu drug discovery w dziedzinie onkologii, rozwijając cząsteczki mogące w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu białaczek, chłoniaków, jak również nowotworów jelita grubego. Skuteczność Selvity w komercjalizacji badań potwierdza zawarcie kilku znaczących kontraktów partneringowych, w tym na platformę inhibitorów kinaz z H3 Biomedicine, platformę metabolizmu nowotworów z Merck Serono oraz leki celujące w uśpione komórki nowotworowe z Felicitex Therapeutics. W swoim portfelu Spółka posiada wiele obiecujących projektów. Najbardziej zaawansowane z nich:

- SEL24, będący obecnie na etapie badań przygotowujących do wprowadzenia do fazy klinicznej, tzw. IND-enabling studies, jako potencjalny lek na białaczkę i inne nowotwory hematologiczne,
- SEL120, będący w zaawansowanych badaniach przedklinicznych jako potencjalny lek na nowotwory jelita grubego i inne guzy lite.

 

Równocześnie - obok własnej działalności badawczej - Selvita realizuje usługi dla innych jednostek badawczo-rozwojowych, umożliwiając im przeniesienie do podwykonawcy dużej części prac nad nowym lekiem — począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, po badania biologiczne. Działalność usługowa Selvity opiera się więc o trzy zasadnicze filary: biologię, chemię oraz bioinformatykę.

 

Selvita zatrudnia obecnie ponad 300 pracowników, w tym 102 z tytułem doktorskim. Nowoczesne laboratoria Spółki zajmują przestrzeń ponad 2000 m2 i są certyfikowane wg standardów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Selvita posiada również spółki zależne w Regionie Bostonu oraz Rehgionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych jak również Cambridge w Wielkiej Brytanii.  Klientami Spółki są firmy z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i chemicznej oraz instytuty badawcze z całego świata.

Od 2014 roku Selvita jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 


Nagrody i wyróżnienia


 

  • Selvita laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii "Innowacyjność"

Selvita S.A. otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nagrodę Gospodarczą w kategorii Innowacyjność.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi specjalne wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, za istotny wkład w unowocześnianie i rozwój polskiej gospodarki oraz budowę jej pozytywnego wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej.

 

  • Selvita "Liderem innowacyjności i rozwoju"

Selvita S.A. otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nagrodę w specjalnej, utworzonej po raz pierwszy kategorii Lider innowacyjności i rozwoju

Spółka została wyróżniona za efektywne wykorzystanie środków unijnych do rozwoju działalności w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Selvita pozyskała ze środków unijnych łącznie 61 mln zł, z czego 28,1 mln zł z programów realizowanych przez PARP.

 

  • Selvita wschodzącą gwiazdą europejskiego rynku kapitałowego

Selvita S.A. otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie European Small and Mid-Cap Awards, organizowanym przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges, FESE) oraz Stowarzyszenie Emitentów Europejskich (European Issuers) we współpracy z Komisją Europejską. Selvita zwyciężyła w jednej z czterech kategorii – Rising Star.

 

news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter