Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
TÜV Rheinland Polska Sp. z.o.o.

Park Kingi 1

32-020 Wieliczka

Główny email: post@pl.tuv.com

Strona www: http://www.tuv.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
TÜV Rheinland Polska Sp. z.o.o.

TÜV Rheinland Polska
Laboratorium mikrobiologiczne i fizykochemiczne

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytcji nr AB 904

 

Usługi dla przemysłu kosmetycznego

 

Audyty i inspekcje

 • FA - Audyt miejsca produkcji (Factory Audit)
  Audyt polega na weryfikacji warunków techniczno-organizacyjnych w miejscu wytwarzania wyrobów. Istotą audytu jest znalezienie dowodów potwierdzających posiadanie przez producenta możliwości wytwórczych, zapewniających produkcję wyrobów o identycznych cechach, jak ten przebadany w laboratorium.
   
 • DUPRO - Kontrola odbiorcza w czasie produkcji (During Production Inspection)

  Kontrola taka może się odbyć, gdy przynajmniej 20% (+/- 5%) produkcji jest gotowe. Obejmuje ona kontrolę półproduktów i wybranych losowo wyrobów gotowych oraz sprawdzenie linii produkcyjnej. Raport z inspekcji nie obliguje producenta do zwolnienia partii produkcyjnej lecz umożliwia zamawiającemu (odbiorcy) uzyskanie wstępnej oceny dotyczącej jakości zamówionych towarów.

 • LS - Kontrola załadunku (Loading Supervision)

  Kontrola świadczona u producenta, zapewnia wysyłkę właściwego towaru oraz uniknięcie niewłaściwego traktowania wyrobu. Celem kontroli jest zapewnienie poprawności załadowania produktu i jego odpowiednie zabezpieczenie przed wysyłką.
   

 • FRI - Końcowa kontrola odbiorcza (Final Random Inspection)

  Kontrola dla 100% wyprodukowanych wyrobów. Przeprowadzana jest w oparciu o te same wytyczne jak DUPRO, lecz dla całej zamówionej i zmagazynowanej partii produkcyjnej. W przypadku, gdy zamówienie realizowane jest etapowo – każdy z etapów traktowany jako partia wymaga osobnego odbioru. Ostatnia kontrola musi w sumie wynosić 100% dla wszystkich skontrolowanych partii.
   

Weryfikacja dokumentacji, etykiet i zgodności z wymogami UE

 • WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

  Artykuł 11 Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 nakłada wymóg sporządzenia dokumentacji dla każdego produktu przed wprowadzeniem go do obrotu. Usługa obejmuje weryfikację kompletności dokumentacji, wraz z oceną informacji dostarczanej z wyrobem (oznakowania, etykiety, ulotki).
   

 • WERYFIKACJA ETYKIET I OPAKOWANIA (OZNAKOWANIA PRODUKTU)

  Oferujemy weryfikacje etykiet oraz oznakowania opakowania produktu pod kątem spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
   

 • WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI UE DLA IMPORTERÓW KOSMETYKÓW

  Usługa ta obejmuje generalną weryfikację kompletności dokumentacji, wraz z weryfikacją merytoryczną informacji dostarczanej z wyrobem (oznakowania, etykiety, ulotki).
   

Inspekcje dostawców i ocena bezpieczeństwa

 • INSPEKCJE DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW
  Inspekcje dostawców i podwykonawców na zgodność z kryteriami uzgodnionymi ze zleceniodawcą w tym również dla Sieci Handlowych. Inspekcja jest prowadzona przez inspektorów TÜV Rheinland Polska osobiście w lokalizacji dostawcy/podwykonawcy na zlecenie klienta i według wytycznych uzgodnionych z zamawiającym.
   
 • BADANIA LABORATORYJNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH - DOKUMENTACJA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

  Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009 każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzeniem na rynek musi posiadać Ocenę Bezpieczeństwa wystawioną przez Safety Assessora. Eksperci i Safety Assessorzy TÜV Rheinland Polska mogą wykonać poszczególne części dokumentacji produktu kosmetycznego lub całość kompleksowo.

  Laboratorium badawcze TÜV Rheinland Polska realizuje kompleksowo badania, które są podstawą wystawienia Oceny Bezpieczeństwa.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

 • BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE

  - badania podstawowe, tj.:sensoryka, pH, gęstość, lepkość, sucha masa, wilgotność, masa netto
  - badania specjalistyczne, tj.: zawartość metali ciężkich, dioksyn, konserwantów, barwników itp.
  - badania stabilności (testy przechowalnicze magazynowe i przyspieszone
   

 • BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

  - badania czystości mikrobiologicznej surowców, półproduktów oraz produktu gotowego
  - testy obciążeniowe (challenge test)
   

 • BADANIA DERMATOLOGICZNE
  Testy płatkowe (Patch Tests)
   

 • BADANIA APLIKACYJNE

  Badania użytkowe z udziałem grupy probantów
   

 • BADANIA APARATUROWE
  Badane parametry:
  - nawilżenie,
  - TEWL,
  - natłuszczenie (sebum),
  - poziom pH,
  - pigmentacja,
  - elastyczność
  - i inne (w zależności od potrzeb)

 • BADANIA OPAKOWAŃ
  - badania mikrobiologiczne,
  - badania sensoryczne,
  - badania fizyko-chemiczne
  - badania mechaniczne
  - badania kompatybilności
  - (masy z opakowaniem)
  - badania migracji(globalnej i specyficznej)
   

 • CERTYFIKAT COC, SASO
  Producenci i dystrybutorzy eksportujący produkty kosmetyczne oraz chemie gospodarczą do krajów Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Iraku oraz Kurdystanu zobowiązani są do rejestracji produktów oraz certyfikacji każdej przesyłki. TÜV Rheinland Polska posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, aby przeprowadzić procesy w tym zakresie.

 

 • IFS HPC
  Certyfikacja na zgodność z wymaganiami standardu IFS HPC przeznaczona jest dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej. Posiadanie certyfikatu IFS HPC przez producenta kosmetyków daje potwierdzenie bezpieczeństwa i jakości produktów oraz większe możliwości współpracy międzynarodowej.

 

 • ISO 22716
  Certyfikat GMP według normy EN ISO 22716 to najbardziej rozpoznawalny certyfikat dla wytwórców produktów kosmetycznych, bezpośrednich opakowań dla produktów kosmetycznych oraz potwierdzenie kompetencji producenta w tym obszarze. TÜV Rheinland Polska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Newsletter