Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
MP Biomedicals

A. Pawińskiego 5A Blok D

02-106 Warszawa

Główny telefon: +48 797 409 346

Główny email: custserv.eur@mpbio.com

Strona www: http://www.mpbio.com

Wyślij zapytanie ofertowe
MP Biomedicals
MP Biomedicals prowadzi sprzedaż bezpośrednią oraz za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów.

Portfolio  podzielone jest na dwa obszary:
– badania w zakresie nauk podstawowych tzw. LIFE SCIENCE
– oraz DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Podstawowe grupy produktów LIFE SCIENCE:

º Biologia Molecularna
     • przygotowanie próbek - FastPrep system
     • zestawy i odczynniki do PCR & qPCR
     • produkty do klonowania i transformacji
     • enzymy oczyszczone i rekombinowane
     • zestawy i odczynniki do oczyszczanie kwasów nukleinowych
     • produkty do elektroforezy
     • podłoża bakteriologiczne
     • produkty do transfekcji
     • ekspresja genów
     • zestawy i podłoża dla drożdży
     • podłoża roślinne

º Chromatografia
     • złoża krzemionkowe
     • glinki

º Hodowla komórkowa
     • surowice
     • bufory
     • podłoża do hodowli

º Immunologia
     • przeciwciała pierwszorzędowe
     • przeciwciała drugorzędowe
     • roztwory do izolacji komórek

º Apoptoza
     • inhibitory
     • substraty
     • enzymy apoptozy
     • rekombinowane kaspazy
     • zestawy do detekcji apaptozy

º Diety laboratoryjne gotowe i przygotowywane na zamówienie
     • pasze zwierzęce
     • mieszanki minerałowe
     • mieszanki witaminowe

º Nanotechnologia

º Radiochemia
     • związki znakowane izotopami
     • koktajle scyntylacyjne

º Sprzęt laboratoryjny

Podstawowe grupy produktów Diagnostyki Laboratoryjnej:

º choroba Alzheimera
º choroby autoimmunologiczne – testy EIA
º aminy biogenne – testy EIA, ELISA, RIA
º markery kardiologiczne – testy EIA, szybkie testy diagnostyczne
º substancje narkotyczne – szybkie testy diagnostyczne
º endokrynologia – testy EIA i RIA
º płodność – testy EIA, ELISA, RIA, szybkie testy diagnostyczne
º jakość żywności i biopaliw
º choroby zakaźne – EIA, Western Blot, szybkie testy diagnostyczne
º badania przesiewowe noworodków – testy EIA i RIA
º markery nowotworowe – testy EIA, szybkie testy diagnostyczne
º choroby wirusowe – EIA, Western Blot, Szybkie testy diagnostyczne
º isokalibratory

 

MP Biomedicals jest ogólnoświatową korporacją z kwaterą główną w Solon, CA w USA, posiada rozmieszczone na całym świecie fabryki mające certyfikaty ISO i FDA oraz przedstawicielstwa w Europie, Azji i Australii.
Od 1960 roku jest dostawcą szerokiego wachlarza odczynników i sprzętu do laboratoriów biomedycznych, biotechnologicznych i diagnostycznych.

Przewodnie hasło firmy "Everybody has priorities. YOU are mine". (Wszyscy mają priorytety, TY jesteś moim.) jest wyrazem naczelnej zasady działania jej przedstawicieli.

 

Danuta Sadowska-Ryffa
Country Manager
Email dsryffa@mpbio.com
Telefon +48 797409 346;
Newsletter