Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prospecta Sp. z o.o.

Barburki 8

04-511 Warszawa

Główny telefon: 022 613 29 28

Główny fax: 022 812 07 78

Główny email: zamowienia@prospecta.pl

Strona www: http://www.prospecta.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Prospecta Sp. z o.o.
SABiosciences:
Ekonomiczne zestawy do badania profili ekspresji genów metoda macierzy DNA w systemach radioaktywnych i nieradioaktywnych.
 
MPBiomedicals:
Odczynniki do biochemii, biologii molekularnej, eurochemii immunocytochemii i histochemii, hodowli komórkowych (zwierzęcych i roślinnych), specyficzne substraty i inhibitory proteaz , zestawy do badania apoptozy in situ, nukleotydy i aminokwasy znakowane 32P,33P,35S:preparaty, 125J, 3H,14C, koktajle scyntylacyjne, złoża chromatograficzne.
 

Cayman Chemical Company jest producentem i dostawcą odczynników i narzędzi do badań naukowych  w zakresie nowotworów, wolnych rodników, apoptozy, stresu oksydacyjnego  oraz endokrynologii i neurobiologii.  Firma specjalizuje się w produkcji zestawów do oznaczania poziomu eikozanoidów, biomarkerów wolnych rodników, cyklicznych nukleotydów, cytokin, hormonów i tlenku azotu.

Cayman ponadto oferuje szeroką gamę wysokiej jakości  związków biochemicznych  jak: eikozanoidy, reagenty NO, lipidy i ich pochodne, kwasy tłuszczowe, enzymy oraz przeciwciała.

Firma jest także jedną z niewielu na świecie podejmującą się syntezy trudnych i mało stabilnych związków.
 

Assay Designs:
Wysokiej jakości produkty do przeprowadzania badań  z zakresu  nauk medyczno - biologicznych. Oferta obejmuje szeroką gamę  przeciwciał, zestawy do badania procesów komórkowych (transdukcja sygnalna, apoptoza, stany zapalne), kit'y ELISA do oceny ilościowej hormonów i enzymów jak również duży wybór swoistych i rekombinowanych protein. Uzupełnieniem oferty są odczynniki chemi- i bioluminescencyjne do szybkiej i precyzyjnej detekcji  molekuł biologicznych.
Stressgen Biotechnologies:
Białka, przeciwciała, startery, sondy i wektory w zakresie szoku termicznego komórki (Hsp60 i Hsp70 ELISA).
 
BioMol Research Laboratories:
Odczynniki do badania procesów transdukcji sygnalnej oraz apoptozy.Specyficzne przeciwciała , substancje biologicznie aktywne, neuroprzekaźniki, angiogeneza, ubiuitons & zomes.
 
USBiological:
Bogata oferta przeciwciał, odczynniki do klonowania (wektory, startery, adaptery), pożywki, czynniki wzrostu, testy typu ELISA, zestawy do badania apoptozy, zestawy do badania aktywności fosforylacji, pektyny, preparaty tkankowe.
 
eBioscience:
Bogata oferta przeciwciał mono- i poliklonalnych w zakresie antygenów CD oraz innych powierzchniowych, jak również cytokin, chemokin, apoptozy i antygenów pokrewnych oraz czynników transkrypcyjnych
Oferta głównie dotyczy przeciwciał  dla  człowieka myszy, szczura oraz w części innych ssaków.
Przeciwciała dostępne są  w szerokim zakresie aplikacji: FC, ICFC, IHC, IHC/F, WB, IP, ELISA, bioassays oraz  oferowane w  skoniugowaniu  z wieloma fluorochromami jak: FITC, PE, PE-Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy5.5, APC-Cy7 i  Cy5 jak równiez Alexa Fluor® 488, 647, 700 and Pacific Blue®.

LKT Laboratories
Oferta firmy LKT Laboratories jest skoncentrowana na  specjalistycznych związkach chemiczno – biologicznych w zakresie  prewencji i badań nad nowotworami.
Obejmuje unikalne reagenty chemiczne i biochemiczne  z przeznaczeniem dla  szeroko pojętych nauk medyczno-biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem badań apoptozy (inhibitory,induktory) i  transdukcji sygnalnej. Ponadto w ofercie dostępne są  substancje anty-bakteryjne , anty-angiogenne, niesteroidowe substancje przeciwzapalne.

BPS Bioscience Inc.
Jest wiodącym producentem kinaz,  fosfodiesteraz, fosfataz, demytelaz metylotransferaz , deacytelaz histonowych , poli  (ADP-rybozo) polimeraz, enzymów szlaku białka ubikwityny i innych . BPS oferuje szeroką paletę enzymów rekombinowanych pod kątem badań nad lekami i oferta jest ciągle poszerzana.
BPS oferuje usługi na zamówienie związane z ekspresją i wytwarzaniem białek w komórkach , jak też usługi w zakresie analizy biochemicznej ukierunkowanych procesów zachodzących w komórkach/ liniach komórkowych.
 
Upstate Biotechnology:
Odczynniki do badania transdukcji sygnalnej i apoptozy, przeciwciała rozpoznające białka w stanie ufosforylowanym. Przeciwciała wobec kinaz i ich substratom.Ponadto  siRNA, DNA, Histony, procesy biologiczne w chromatynie.

 
Chemicon:
Oferta 6 tys. produktów:  przeciwciał i różnego rodzaju, zestawów diagnostycznych z zakresu biologii molekularnej: apoptosis, neuroscience, stem cell biology, matrix biology,cancer. Przeciwciała m. in. wobec markerów nowotworowych, cytokin, białek cytoszkieletowych, osocza, hormonów.
 
Imgenex:
Szeroka oferta przeciwciał (m.in. dla receptorów, do badania apoptozy oraz transdukcji sygnalnej), lizaty linii komórkowych i tkanek, plazmidy, zestawy do transfekcji (m.in. retrowirusowe), systemy wyciszania lub supresji genów w liniach komórkowych człowieka, preparaty tkankowe.
 
Rockland:
Przeciwciała Mab i Pab, gammaglobuliny, sterylne osocze i surowice, adjuwanty, cząstki biomagnetyczne (BMP), sprzężone z aktywnymi grupami chemicznymi lub przeciwciałami - służące do rozdziału rozmaitych biomolekuł.
 
Epitomics:
Bogata oferta monoklonalnych przeciwciał króliczych (RabMab). W porównaniu z otrzymywanymi od innych zwierząt (np. myszy), przeciwciała królicze charakteryzują się o wiele wyższą specyficznością w stosunku do zróżnicowanych i małych rozmiarów epitopów  Przeciwciała te znajdują  zastosowanie  w precyzyjnych w badaniach naukowych, diagnostyce i terapii:  (apoptoza , nowotwór piersi, rola czynnika transkrypcyjnego NFB oraz wiele innych procesów komórkowych).
 
PhosphoSolutions:
Oferta przeciwciał (Phospho-specific & pan antibodies) skierowanych do białek, które podlegają  procesowi fosforylacji  i defosforylacji, jak również oferta kinaz białkowych biorących udział w tych procesach.
 
Bethyl Laboratories:
Oferta wysokiej jakości przeciwciał poliklonalnych pierwszo- i  drugorzędowych do różnych aplikacji, przeciwciała epitope Tag,  ELISA kits . Ponadto w ofercie accessory kits (Elisa, IHC, Western Blot accessory kit ,  surowice referencyjne, loading controls.
HumanZyme, Inc
Jest światowym liderem  w zakresie wysokiej jakości rekombinowanych ludzkich protein z komórek ludzkich -szeroka paleta cytokin i kinaz.  Wysoka jakość białek, dzięki specyficznie przygotowywanym komórkom, wektorom ekspresyjnym i mediom jest wykorzystywana w badaniach diagnostycznych, badaniach nad lekami oraz przemyśle farmaceutyczny.
 
ABD Bioquest, INC
Oferta zestawów, kit’ów, odczynników do badań z zakresu “life science” , diagnostyki R&D oraz badań nad lekami. Specjalistyczna gama odczynników (sond) do fotometrycznej detekcji  molekuł leków, protein, enzymów redox, kwasów nukleinowych, wirusów i innych substancji biologiczno -chemicznych z wykorzystaniem technik absorpcji, fluorescencji i
luminescencji. Spektrum oferty obejmuje  odczynniki w zakresie: signal transduction, neuroscience ( calcium indicators, membrane potential probes).
 
Boston Biochem
Kompleksowa oferta  produktów związanych z szlakiem Ubiquitin – Proteasome: przeciwciała, enzymy, inhibitory, odczynniki związane z autofagią, koniugaty.
 
Innova
Biokoniugacja. Oferta odczynników w zakresie nieskomplikowanego, szybkiego i bezpośredniego znakowania, przeciwciał, białek i innych molekuł w technologii (Lightning-Link™)  zarówno do celów diagnostycznych jak i badań naukowych.  Labels: HRP, FITC, AP, B-PE, R-PE, C-PE, APC, Cy3, Cy5, Atto i inne.
 
Kingfisherbiotech
Oferta produktów skierowanych do badań w dziedzinie weterynarii. Gatunki: kura, bydło, świnia, koniowate ale również indyk, kotowate,  psowate i inne.
 
Trimgen:
Nowatorskie systemy molekularne - U-COATTM, MutectorTM i RNA CounterTM, (opracowane i opatentowane przez Trimgen), do detekcji mutacji oraz badań ilościowych ekspresji genów.
 
ISU ABXIS ACCU MAX/ PETAGEN:
Mikromacierze tkanek– płytki zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset małych wycinków tkanek różnego typu.. Oferowane zestawy mikromacierzy tkankowych obejmują wycinki z  tkanek prawidłowych oraz tkanek patologicznych (stadia nowotworowe komórek z różnych organów) Wycinki  mają grubość od 0,6 do 2,0 mm i pochodzą zazwyczaj z utrwalonych w formalinie skrawków parafinowych, ale mogą być również nie utrwalane w formalinie lub zamrażane. Umożliwiają badanie białek, RNA lub DNA z tego samego regionu w wielu tkankach .
 
Hartmann Analytic GmbH
Bogata oferta odczynników izotopowych, przeznaczonych do prac laboratoryjnych w zakresie biologii molekularnej i nie tylko, dostępna w szerokiej gamie znakowań [ 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 51Cr, 125I ]
 
Bibby Scientific Ltd
Urządzenia laboratoryjne STUART są pokryte powłoką antybakteryjną. Oferujemy inkubatory, łażnie wodne, wytrząsarki, bloki grzewcze, piece do hybrydyzacji i inne urządzenia niezbędne w pracy laboratoriów biologiczno-chemicznych.
 
Scilabware ltd
Oferuje szkło i plastiki laboratoryjne w bardzo bogatym asortymencie ponad 3000 produktów. Znana marka QUICKFIT dostarcza szczelne szlify w reaktorach, pokrywach,złączkach, chłodnicach, kolumnach chromatograficznych i innych. Oferujemy również szkło Pyrex, MBL, SVL (loga) oraz wyroby z tworzyw sztucznych AZLON.
 
Wilmad Labglass, USA
Proponuje szeroki wybór aparatów do destylacji, kranów, reaktorów, probówek - Corninga oraz wiele innych szklanych zestawów laboratoryjnych.
 
Wiggenhauser:
Oferuje wysokiej jakości i ekonomicznych cenach szeroką gamę urzadzeń  laboratoryjnych. Firma specjalizuje się w produkcji:homogenizatorów, łażni wodnych, inkubatorów, wytrząsarek, waglaboratoryjnych i innym sprzęcie niezbednym w pracy laboratoryjnej.
 
MILLIPORE:
Dystrybucja produktów  w zakresie preparatyki laboratoryjnej. Filtracja sterylna Filtracja niesterylna Ultrafiltracja, zagęszczanie, oczyszczanie Membrany: transfer, blotting Pompy próżniowe.

OPIS:

Prospecta Sp. z o.o. jest wiodącą na polskim rynku firmą zajmującą się dystrybucją odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego znanych firm zagranicznych. Oferowane produkty mają wielorakie zastosowanie we współczesnych laboratoriach zajmujących się szeroko rozumianą biologią molekularną i biochemią.

Tamara Ręczajski
Aparartura i sprzęt:
Email t.reczajski@prospecta.pl
Telefon 502 577 180
Paweł Zygadło
Odczynniki:
Email pawel.zygadlo@prospecta.pl
Telefon 609 537 446
Newsletter