Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.

ul. Żelazna 28/30

Sienna Center

00-833 Warszawa

Główny telefon: 22 436 05 07

Główny fax: 22 436 05 02

Główny email: info@jwp.pl

Strona www: http://www.jwp.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.
 

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych firm w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, obejmującej ochronę: wynalazków , wzorów użytkowych , wzorów przemysłowych , znaków towarowych, oznaczeń geograficznych , domen internetowych , nazw firm i praw autorskich, a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji .

Wieloosobowy zespół zapewnia wynalazcom, firmom oraz instytutom badawczym sektora chemicznego, biotechnologicznego i farmaceutycznego pełną obsługę poprzez nowatorskie podejście - zintegrowanie wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny techniki oraz wiedzy prawniczej.


Zespół BioChem & Pharma

Zespół BioChem & Pharma w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi to grupa specjalistów, posiadających wykształcenie prawnicze, biotechnologiczne oraz chemiczne, którzy dla potrzeb klientów tworzą zindywidualizowaną strategię ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, realizującą cele biznesowe firmy.


Specjalizacje:

 • Synteza organiczna
 • Chemia procesowa
 • Inżynieria materiałowa
 • Nanotechnologia
 • Biochemia
 • Biotechnologia
 • Metody analityczne
 • Farmacja
 • Medycyna

Katalog usług oferowanych przez Zespół BioChem & Pharma Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi firmom sektora biotechnologicznego obejmuje:

 • Badania zdolności i czystości patentowej wynalazków
 • Badania zdolności rejestrowej znaków towarowych

 • Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych / rejestrowych przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami administracji w sprawie patentów i znaków towarowych

 • Uzyskiwanie dodatkowego prawa ochronnego SPC

 • Odnowienia praw wyłącznych i zmiany w rejestrach

 • Prowadzenie postępowań spornych i sądowych przed krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami (w tym ochrona przed naruszeniami i nieuczciwą konkurencją)

 • Ekspertyzy prawne

 • Audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP due dilligence)

 • Doradztwo w zakresie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do celów biznesowych firmy

 • Przygotowanie umów (w tym umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa)

 • Negocjacje w sprawach obrotu prawami wyłącznymi

 • Pomoc prawną i techniczną w sprawach związanych z obrotem i udostępnianiem praw wyłącznych oraz know-how

 • Pomoc prawną w komercjalizacji i transferze technologii


Kancelaria realizuje także pro publico bono szereg inicjatyw mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej wśród małych i średnich przedsiębiorców oraz studentów, w tym program edukacyjny


 

 

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j. (dawniej: Jan Wierzchoń i Partnerzy Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j.) powstała na początku lat 90-tych i jest jedną z pierwszych w Polsce zajmujących się ochroną własności intelektualnej.

 

Wieloosobowy zespół Kancelarii tworzą specjaliści z bogatą wiedzą i doświadczeniem praktycznym, posiadający uprawnienia zawodowe pozwalające na prowadzenie spraw zarówno przed polskimi jak i europejskimi organami administracyjnymi oraz sądowymi. Dzięki długoletniej współpracy z zagranicznymi kancelariami rzeczników patentowych Kancelaria jest w stanie prowadzić sprawy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej także poza granicami Polski.

 

Kancelaria JWP i skupieni w niej eksperci działają aktywnie w krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeniach branżowych (AIPPI, INTA, ECTA, EPI, LIDC) biorą także systematycznie udział w konferencjach i seminariach specjalistycznych z zakresu ochrony własności przemysłowej sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego.

 

Wśród specjalistów kancelarii liczną grupę stanowią rzecznicy patentowi i eksperci posiadający wykształcenie biotechnologiczne, chemiczne i farmaceutyczne:

oraz prawnicy specjalizujący się w sprawach z zakresu biotechnologii chemii i farmacji

Połączenie wiedzy technicznej i prawnej zapewnia klientom z sektora biotechnologicznego kompleksową i efektywną obsługę.

Siedziba Główna w Warszawie ul. Żelazna 28/30 00-833 Warszawa
22 436 05 07
Email info@jwp.pl
Fax 22 436 05 02
Newsletter