Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o.

Bluszczańska 73

00-712 Warszawa

Główny telefon: (+48 22) 447 46 00

Główny fax: (+48 22) 447 46 66; (+48 22) 447 46 46

Główny email: ip@polservice.com.pl

Strona www: http://www.polservice.com.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o.
 

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. należy do największych kancelarii patentowych w Polsce. Prowadzi kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej w Polsce i za granicą.

Kancelaria POLSERVICE świadczy na rzecz swoich klientów wysokiej jakości usługi w zakresie m.in.:

wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych
domen internetowych
nowych odmian roślin
topografii układów scalonych
praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji
licencji i transferu praw wyłącznych
sporów sądowych i pozasądowych oraz zwalczania piractwa

POLSERVICE zatrudnia 33 rzeczników patentowych (w tym 20 europejskich rzeczników patentowych) specjalizujących się w różnych dziedzinach techniki, prawa i ekonomii oraz zespół doświadczonych radców prawnych.

W tej grupie specjalistów znajdują się również rzecznicy patentowi posiadający wykształcenie biotechnologiczne i chemiczne świadczący usługi na rzecz uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw działających w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym, medycznym, kosmetycznym i chemicznym.

Świadczą oni, między innymi, usługi w zakresie:

analizy stanu techniki oraz badania zdolności i czystości patentowej wynalazków
przygotowywania i dokonywania zgłoszeń patentowych oraz prowadzenia postępowań w procedurze krajowej, europejskiej i międzynarodowej (PCT)
uzyskiwania dodatkowego prawa ochronnego (SPC)
walidacji patentów europejskich
prowadzenia postępowań spornych i sądowych przed krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami
prowadzenia usług doradczych, w tym ekspertyz i porad prawnych, dotyczących identyfikacji i zarządzania własnością intelektualną oraz kompleksowej strategii jej ochrony i wykorzystania

 
 
 
adres: ul. Bluszczańska 73, 00-712 Warszawa
telefon: +48 22 44 74 600
fax: +48 22 44 74 666
fax: +48 22 44 74 646
e-mail: ip@polservice.com.pl
 
 
 

POLSERVICE świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie nieprzerwanie od blisko 60 lat. Specjaliści pracujący w kancelarii w każdej sprawie starają się znaleźć najbardziej skuteczne rozwiązanie. Indywidualne i twórcze podejście do powierzanych nam spraw, poparte głęboką wiedzą prawniczą i techniczną, pozwoliło POLSERVICE zdobyć i utrzymać zaufanie klientów.

Aktywność naszej kancelarii na rynku międzynarodowym obejmuje członkostwo w licznych organizacjach międzynarodowych, które zrzeszają firmy i osoby zajmujące się sprawami ochrony własności intelektualnej: AIPPI, INTA, ECTA, LES, UNION, MARQUES, EPI, FICPI.

Nasi specjaliści nie tylko uczestniczą w licznych spotkaniach i szkoleniach prowadzonych przez te organizacje w kraju i za granicą, ale biorą także aktywny udział w pracach ich organów. Efektem tego zaangażowania jest wybór wielu naszych specjalistów do władz tych organizacji.

Szeroka, wieloletnia współpraca zawodowa z naszymi zagranicznymi kolegami, sprawia, że jesteśmy rozpoznawalni jako wysoce profesjonalna, wiarygodna kancelaria, dająca naszym kontrahentom poczucie bezpieczeństwa.

 
 
 
adres: ul. Bluszczańska 73, 00-712 Warszawa
telefon: +48 22 44 74 600
fax: +48 22 44 74 666
fax: +48 22 44 74 646
e-mail: ip@polservice.com.pl
 
 
 
 
Marta Kawczyńska
E: marta.kawczynska@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
Magdalena Augustyniak
E: magdalena.augustynika@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
Anna Haznar
E: anna.haznar@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
Sławomir Kotara
E: slawomir.kotara@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
Elżbieta Pietruszyńska
E: elzbieta.pietruszynska@polservice.compl
 
Więcej...
 
 
Monika Kalinowska
E: monika.kalinowska@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
Renata Piekarz
E: renata.piekarz@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
Ewa Wojasińska
E: ewa.wojasinska@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
Leokadia Płotczyk
E: leokadia.plotczyk@polservice.com.pl
 
Więcej...
 
 
 
adres: ul. Bluszczańska 73, 00-712 Warszawa
telefon: +48 22 44 74 600
fax: +48 22 44 74 666
fax: +48 22 44 74 646
e-mail: ip@polservice.com.pl
 
 
Newsletter