Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak skutecznie zarządzać...bioetyką? Czyli kilka słów o kongresie "Jeden z Nas".
Przez ostatnie kilka miesięcy na terenie Europy prowadzona była pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę inicjatywa obywatelska odnosząca się zagadnienia walki z finansowaniem aborcji oraz eksperymentów na ludzkich embrionach. Wspomniana akcja nosząca tytuł: ,,Jeden z nas" została zakończona pod koniec października 2013r. Jak donoszą organizatorzy inicjatywy, zebrano prawie dwa miliony podpisów, będących jednoznacznym protestem przeciwko promowaniu aborcji oraz badawczych działań związanych z koniecznością przeprowadzania eksperymentów na ludzkich embrionach. W połowie listopada w Krakowie odbędzie się Kongres będący podsumowaniem omawianej akcji. Jak się jednak okazuje w jego planie znalazły się nie tylko, w pewnym sensie spodziewane tematy odnoszące się do problematyki ludzkiej godności od chwili poczęcia człowieka. Inicjatorzy zdecydowali się w dniu 16 listopada na zwrócenie się w stronę tematu, który określić można mianem „zarządzaniem moralnością".

Akacja „Jeden z Nas” z całą pewnością zaskoczyła wiele osób. Kolejne informacje jakie przekazywane były przez, głównie konserwatywne media wskazywały na mobilizację setek osób dążących do zmiany europejskiego prawa. Omawiana inicjatywa jak się okazało zjednoczyła osoby często deklarujące różną przynależność religijną. W pewnym sensie „zawiedzeni” mogli być przedstawiciele ruchów liberalnych zarzucający konserwatystom odwoływanie się do ideologii oraz religijnego światopoglądu. W akcji bowiem przede wszystkim wskazywani na konkretne przepisy unijnego prawa jednocześnie zwracając uwagę na treść orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Nie można zapomnieć, iż odniesienie do wartości jaką jest godność każdego człowieka była tym terminem, który stanowił uniwersalny fundament omawianych działań. Obserwując czołowe polskie media, próżno było szukać informacji nie tylko o wspomnianej akcji, ale również o sukcesie jaki odniosła.

Sama Inicjatywa była niespotykanym do tej pory działaniem wielu europejskich organizacji pozarządowych. Jak już na początku tego roku wskazywali organizatorzy przedsięwzięcia trudno przecenić doświadczenie jakie zostanie zdobyte w trakcie podejmowanych inicjatyw. Tym samym patrząc na akcję „Jeden z Nas” z perspektywy zakończonych już działań można dojść do wniosku, iż w istocie obserwujemy pojawienie się nowej sfery zarządzania, a jest nią zarządzanie bioetyką. Doskonale oddają to tytuły –  proponowanych na 16 listopada działów tematycznych, jakie będą częścią Europejskiego Kongresu/Szczytu Ruchów Pro-Life "Jeden z Nas".

Jako pierwsi do głosu dojdą europejscy politycy, którzy będą starać się odpowiedzieć na pytanie: Jak dziś budować cywilizację życia w świetle polityki? Choć w ostatnich czasach słowo „polityka” coraz częściej wywołuje negatywne emocje, trudno nie zgodzić się z tezą, zgodnie z którą znaczna większość zagadnień zarówno bioetycznych, jak i biotechnologicznych coraz częściej kształtowana jest w ostatecznej formie przez przedstawicieli władzy.

W kolejnej części Kongresu głos zabiorą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organizatorzy zdecydowali się, iż omawiane osoby spróbują na bazie własnego doświadczenia odpowiedzieć wpierw na pytanie: Jak dziś mówić o wartościach by być słuchanym? Następnie podjęty zostanie temat: Jak dziś skutecznie pomagać ludziom w potrzebie? Interesujące wydaje się, iż w części tej wystąpią nie tylko szefowie ogólnopolskich organizacji takich, jak: Fundacja Pro, czy też Fundacja Mamy i Taty. O analizy poproszeni zostali również specjaliści od marketingu oraz consultingu. W tym miejscu można wymienić Piotra Wysockiego reprezentującego firmę doradczą Bridge oraz doradcę marketingowego z Grupy IQS.

Z całą pewnością o spostrzeżeniach oraz inicjatywach jakie ujrzą światło dzienne w trakcie omawianej konferencji informować będzie jedynie część mediów. Wątki zarządzania dobroczynnością, zarządzania wartościami w medycynie, a także fakt podjęcia konkretnych działań zmierzających do zmiany prawa powodują, iż z całą pewnością nie przejdziemy wobec powyższych tematów obojętnie.

Źródła

1. www.jedenznas.pl

KOMENTARZE
Newsletter