Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

6th Symposium Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry BPCI 2024
Data rozpoczęcia:
2024-06-17
Data zakończenia:
2024-06-21
Organizator:
Instytut Katalizy i Chemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie oraz Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Miejsce
Kraków

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji „6th Symposium Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry BPCI 2024”, organizowanej przez Instytut Katalizy i Chemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie oraz Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w dniach 17-19 czerwca 2024 r. w IKiFP PAN w Krakowie.

Sympozjum organizowane jest co dwa lata od 2014 r. Jest to wydarzenie naukowe, podczas którego spotykają się specjaliści z wielu dziedzin szeroko rozumianej biotransformacji. Pierwotnie Sympozjum BPCI wywodziło się z unijnego projektu „Biotransformacje przydatne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym”, koordynowanego przez Politechnikę Wrocławską. Szybko jednak przekształciło się w spotkanie międzynarodowe, z udziałem uznanych światowych autorytetów w dziedzinie biotransformacji. Celem organizatorów jest przekształcenie odbywającego się dwa razy w roku Sympozjum Biotransformacji w konferencję integrującą środkowoeuropejską społeczność akademicką z przedstawicielami przemysłu biotechnologicznego i chemicznego.

Szósta edycja konferencji, która odbędzie się w Krakowie w dniach 17-21 czerwca 2024 r., jest doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki, instytucji naukowych i przemysłu oraz omówienia najnowszych trendów w procesach biotransformacji, a także perspektyw na przyszłość w tej dziedzinie. Dyskusja obejmie wiele aspektów biotransformacji, m.in. przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny i spożywczy. Wzorem poprzedniej edycji zakres konferencji zostanie poszerzony o biotransformacje w ochronie środowiska. Nadesłany materiał badawczy zostanie poddany ocenie Komitetu Naukowego, co zapewni wysoki poziom merytoryczny.

W tym roku spotkaniu konferencyjnemu, które odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2024 r., towarzyszyć będą Warsztaty Bioprocesowe (19-21 czerwca 2024 r.). Warsztaty będą odbywać się z użyciem instalacji demonstracyjnej biorafinerii IKiFP PAN i skierowane są przede wszystkim do młodych naukowców ze środowisk akademickich i przemysłowych, którzy chcą przeszkolić się w zakresie bioprocesu w skali technicznej (200 L). Ze względów bezpieczeństwa liczba uczestników warsztatów będzie ograniczona do 20 osób.

Główne zagadnienia Sympozjum:

* reakcje enzymatyczne i chemoenzymatyczne,

* biotransformacje z użyciem całych komórek,

* procesy kaskadowe,

* zielona chemia,

* zrównoważone procesy przemysłowe, biorafineria i biogospodarka,

* inżynieria bioprocesowa i zastosowanie enzymów,

* analiza, struktura, funkcja i optymalizacja enzymów,

* modelowanie molekularne i metody uczenia maszynowego zastosowane do odkrywania i projektowania enzymów.

Warsztaty Bioprocesowe (19-21 czerwca 2024 r.)

Podczas warsztatów, które potrwają trzy dni, uczestnikom zostanie zaprezentowany proces fermentacji mikrobiologicznej. Głównym celem jest zapoznanie użytkowników ze skalowaniem procesu fermentacji heterologicznej opartej na drobnoustrojach z kolby do objętości roboczej 200 L. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przeskalować bioproces od kolby do wytrząsania do fermentora o pojemności 200 L (ścieżka 1) oraz jak skonfigurować proces fermentacji o dużej gęstości komórek o pojemności 5 L w dwóch równoległych fermentorach o pojemności 5 L (ścieżka 2). Użytkownicy nauczą się, jak przygotować pożywki, skonfigurować bioreaktory o różnej skali (objętość robocza: 5 L, 30 L i 200 L), sterylizować naczynia in situ i ex situ, a także skonfigurować i obsługiwać półprzemysłową wirówkę o przepływie ciągłym. Szkolenie będzie obejmowało krótki wykład wprowadzający do obu ścieżek oraz praktyczne doświadczenie w zakresie wszystkich prac eksperymentalnych. Maksymalna liczba uczestników ograniczona jest do 10 osób w grupie (łącznie 20 osób).

Newsletter