Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

II Krajowa Konferencja EkoBioTox
Data rozpoczęcia:
2024-04-24
Data zakończenia:
2024-04-26
Organizator:
Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce
Łódź

II Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011-2021 w różnych miejscach Polski. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmian klimatu.

Wiodącymi tematami konferencji są:

1) Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka;

2) Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;

3) Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;

4) Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego;

5) Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych;

6) Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów;

7) Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.

Szczegóły na temat wydarzenia, włącznie z agendą, znajdziecie na stronie

Newsletter