Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ)
Data rozpoczęcia:
2023-09-20
Data zakończenia:
2023-09-22
Organizator:
Politechnika Gdańska
Miejsce
Gdańsk
Link do strony

 

W dniach 20-22.09.2022r. na Politechnice Gdańskiej już po raz ósmy odbędzie się Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ). Pierwsza edycja konferencji o tematyce prośrodowiskowej odbyła się w 2016 r. Podczas konferencji przedstawiono 45 posterów i 22 referaty. W wydarzeniu uczestniczyło 60 prelegentów z 20 uczelni z całej Polski. Natomiast w zeszłym roku odbyła się już siódma edycja, w której wzięło udział ponad 100 uczestników. Konferencja cieszy się niemałą popularnością wśród studentów i doktorantów, a wielu uczestników bierze w niej udział cyklicznie. IAKOŚ od lat gości w kalendarzu wydarzeń organizowanych na Politechnice Gdańskiej i za każdym razem odnosi ogromy sukces.

Tegoroczna edycja konferencji, podobnie jak w poprzednich latach, organizowana jest przez trzy koła naukowe z dwóch wydziałów naszej uczelni – Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej działające na Wydziale Chemicznym oraz Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” i Naukowe Koło Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor” z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, takich jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Organizatorzy pragną zachęcić studentów z różnych kierunków technicznych do wymiany doświadczeń i pomysłów. Rolą zaproszonych prelegentów jest popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska w dziedzinach, takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska. Organizatorzy mają nadzieję, że ósma już edycja konferencji o charakterze ogólnopolskim, tak jak w poprzednich latach, pomoże podkreślić nowoczesne podejście uczelni do propagowania nauki i technologii. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie oraz Facebooku i Instagramie.

Newsletter