Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Kongres ESG Polska Moc Biznesu
Data rozpoczęcia:
2023-12-04
Data zakończenia:
2023-12-04
Organizator:
Fundacja Czyste Powietrze
Miejsce
Warszawa

III edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu już w grudniu!

Przed nami Kongres ESG Polska Moc Biznesu. To już III edycja, która odbędzie się 4 grudnia 2023 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Cenieni eksperci ze świata biznesu, NGO’s oraz przedstawiciele środowisk akademickich i administracji spotkają się po raz kolejny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w duchu idei ESG.

Wspólnie dla lepszego świata

Celem Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest optymalizacja wykorzystania zasobów, możliwości i perspektyw, które pozwalają działać w duchu odpowiedzialności biznesowej, zrównoważonego rozwoju oraz świadomej transformacji. To kolejna okazja do wzajemnego dialogu między przedstawicielami kadr kierowniczych, środowisk akademickich, NGO’s oraz administracji centralnej i samorządowej. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia odniosła duży sukces, uzyskując 2 mln dotarcia dzięki kampanii OOH i zasięgu na poziomie 25 mln odbiorców. – Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo. Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego to dziś wizytówka każdej poważnej firmy – mówi gość ubiegłorocznej edycji wydarzenia, prezes zarządu Totalizatora Sportowego S.A. Olgierd Cieślik

Z tego tytułu Polska Moc Biznesu już po raz trzeci połączy wybitnych gości, ekspertów działających w duchu idei ESG oraz uczestników, stając się przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji i zdobywania nowej wiedzy opartej o innowacyjne rozwiązania tworzone dla środowiska, społeczeństwa i sektora gospodarczego. – Sukces łatwo jest osiągnąć, dużo trudniej go utrzymać. Namawiam wszystkich do autentyczności – bądźcie sobą w biznesie, zaufajcie sobie. Życzę Wam dużo poczucia, że razem możemy więcej – komentuje gość poprzedniej edycji, sportowczyni, inwestorka i przedsiębiorczyni Ewa Chodakowska.

Trzy sceny w myśli idei ESG

Po raz kolejny prelegenci, goście i uczestnicy spotkają się w ramach trzech segmentów, z których każdy będzie odpowiadał poszczególnym scenom tematycznym. Dyskusje i spotkania będą toczyć się w obrębie trzech filarów odnoszących się do idei ESG: Eksperci poruszą tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu. III Edycja Kongresu ESG odbędzie się w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowego w Warszawie.

Ekologiczna Polska – pytania o klimat i surowce naturalne

Realizując ideę ESG, eksperci związani z sektorem środowiska naturalnego poruszą tematy dotyczące dostaw energii i wody czy gospodarowania odpadami. W ramach prowadzonych dyskusji możliwe będzie poszukanie odpowiedzi na pytania o to, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych? Scena związana z dziedziną ekologii stanie się także przestrzenią do eksperckich dyskusji m.in. w temacie bezpieczeństwa dostaw żywności, energetyki wiatrowej czy zrównoważonego zakupu usług transportowych.

Work-life balance, zdrowie publiczne i samorządy, czyli moc społeczna

Kolejna scena to okazja, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach. Dyskusje i debaty będą toczyć się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podejmą m.in. tematykę work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji będą także przestrzenią do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku i równowagi skupią się również na sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także problemach wynikających ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci.

Wpływ biznesu na finansowanie zrównoważonego rozwoju

Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupi się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście poruszą tematy związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta stanie się także przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem. Uczestnicy III edycji Kongresu Polska Moc Biznesu będą mogli wziąć udział w różnych formatach – od debat i dyskusji przy okrągłych stołach, po power speechs i Key Notes, czyli wystąpienia inspirujących postaci publicznych. Nazwiska prelegentów poznamy w kolejnych tygodniach, jednak organizatorzy już teraz zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na udział wybitnych gości.

Gala nagród „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH” – zgłoś się do 19 listopada!

Wydarzenie zwieńczy Gala Polskiej Mocy Biznesu, podczas której wręczone zostaną nagrody przeznaczone dla laureatów konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH”. Trójkę finalistów w każdej z trzech grup wyłoni konkursowe jury. Decydujący głos zyskają także internauci, którzy będą mogli wybrać proponowanych laureatów w ramach głosowania on line. Zamykającą III edycję Kongresu galę uświetnią występy wybitnych polskich artystów. Wydarzenie rozpoczyna się już 4 grudnia 2023 r. na PGE Narodowym. 

Newsletter