Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

LubTech Smart Food 2023
Data rozpoczęcia:
2023-11-15
Data zakończenia:
2023-11-15
Organizator:
Gmina Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Miejsce
Lublin/online

Międzynarodowa konferencja LubTech Smart Food 2023 (LubTech Inteligentna Żywność 2023) odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i online. Jest to kolejna konferencja z cyklu LubTech dedykowanego zaawansowanym technologiom.  

Organizatorami konferencji są Gmina Lublin i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, które są zaangażowane we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. w ramach inicjatywy Klastra Lubelska Medycyna, zrzeszającego ponad 170 podmiotów związanych z szeroko rozumianym obszarem zdrowia. Współorganizatorzy konferencji to Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, partnerami merytorycznymi są uniwersytety i instytuty badawcze będące członkami Klastra, a patronem medialnym m.in. portal Biotechnologia.pl.

Inteligentna żywność (smart food) to żywność dostosowana do aktualnych i przyszłych trendów w obszarze zdrowia, żywności i żywienia, zgodnie z oczekiwaniami rynku i konsumentów, w całym cyklu wartości gospodarki obiegu zamkniętego – od gleby, poprzez uprawę, nawożenie, technologie produkcji, aż po produkt (w tym opakowanie), dystrybucję na rynku i zagospodarowanie odpadów. 

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo, nad jakimi nowymi technologiami i rozwiązaniami pracują obecnie podmioty z obszaru rolnictwa, żywności  i żywienia, które z nich są już wdrożone lub wdrażane, jakie projekty są realizowane,  w  jakich instytucjach należy szukać  wsparcia ekspertów, gdzie i w jakich laboratoriach można oceniać i testować innowacyjne rozwiązania, gdzie szukać partnerstw dla realizacji swoich projektów, jaką pomoc doradczą i finansową można uzyskać i kto ją zapewnia, jaką rolę w procesie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań pełnią poszczególne instytucje w ramach ekosystemu innowacji.

Podczas konferencji zaprezentujemy kompetencje kluczowych podmiotów w tym obszarze z Lublina i województwa lubelskiego: uniwersytetów, instytutów badawczych i firm na przykładzie realizowanych przez nie kluczowych projektów oraz zakresu współpracy w regionie, w kraju oraz z zagranicą. Zaprezentujemy ich potencjał badawczy, ofertę laboratoriów i zakresy akredytacji oraz historie sukcesu w zakresie budowania partnerstw i współpracy w obszarze innowacji. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Do wszystkich, którzy interesują się tym tematem, a szczególnie do: jednostek naukowych, firm, platform startowych i start-upów, grup producenckich i spółdzielni produkcyjnych, klastrów, funduszy inwestycyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, innowatorów, przedstawicieli  branży IT, którzy są zainteresowani lub już pracują nad rozwiązaniami cyfrowymi dla rolnictwa i sektora spożywczego. 

Najważniejsze informacje:

* Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

* Termin rejestracji na konferencję upływa 13 listopada 2023 r.

* Liczba miejsc w przypadku udziału stacjonarnego jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

* Informacje o konferencji, współorganizatorach i partnerach, agendę i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie wydarzenia

Newsletter