Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Neuronus 2022 IBRO Neuroscience Forum
Data rozpoczęcia:
2022-10-15
Data zakończenia:
2022-10-17
Organizator:
Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce
Kraków
Link do strony

Spotkanie młodych naukowców w Krakowie.

Neuronus 2022 IBRO Neuroscience Forum

 

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe spotkanie młodych naukowców – Neuronus 2022 IBRO Neuroscience Forum, w tym roku odbywające się znów w formie stacjonarnej w Krakowie!

Jest to już 12. edycja tej konferencji, organizowanej przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i gromadzącej uczestników z całego świata. Ugruntowała ona swoją pozycję jako jedno z czołowych wydarzeń poświęconych neuronauce w Europie, podczas którego możemy obserwować zderzenie się dwóch światów – pełnej zapału sfery rozwijającej się nauki młodego pokolenia i przestrzeni doświadczonych profesorów będących ekspertami w swoich dziedzinach.

 

Co to za wydarzenie?

Głównym celem konferencji jest zapewnienie badaczom możliwości do podzielenia się najnowszymi odkryciami, wiedzą i doświadczeniem, a także nawiązywanie cennych kontaktów z naukowcami reprezentującymi różne dziedziny neurobiologii. Spotkamy się zarówno z rozważaniami o neurobiologicznych podstawach miłości, jak i tymi o roli kory wzrokowej u osób niewidomych. Poznamy też wpływ zdrowego stylu życia na inteligencję czy proces starzenia się.

W programie wydarzenia znajdziemy cztery bloki tematyczne – Cognitive Neuroscience, Biological Neuroscience, Computational Neuroscience oraz Medical Neuroscience. Pierwszy z nich przedstawia badania psychofizjologiczne, związane z przetwarzaniem emocji czy percepcją. Drugi blok to badania podstawowych mechanizmów neurobiologii, takie jak podłoże chorób neurodegeneracyjnych. Blok Computational skupia się na badaniach z zakresu neuroinformatyki, jak np. rozwój sztucznych sieci neuronowych. Ostatni z bloków prezentuje zagadnienia neurologii i psychiatrii oraz przypadki kliniczne z zakresu chorób układu nerwowego.

W planie przewidziane są m.in. prezentacje ustne, sesje posterowe oraz wykłady plenarne, które wygłoszą osoby będące ekspertami w dziedzinach badań nad funkcjonowaniem układu nerwowego. W tym roku zaproszenie przyjęli: Lauri Nummenmaa (Turku PET Centre, Finland), Florian Engert (Harvard University, USA), Marina Bedny (Johns Hopkins University, USA), Suzana Herculano-Houzel (Vanderbilt University, USA), Mathias V. Schmidt (Max Planck Institute of Psychiatry, Germany) i Charles Hillman (Northeastern University, USA).

 

Gdzie i kiedy? 

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 października 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dzień poprzedzający konferencję (14 października) będą miały miejsce warsztaty dla młodych naukowców dotyczące analizy danych naukowych oraz perspektyw kariery w neurobiologii, stanowiące niepowtarzalną okazję do zdobycia cennego doświadczenia i poszerzenia umiejętności.

Wszystkich zainteresowanych nie tylko badaniami mózgu, ale i programowaniem, eksploracją danych oraz uczeniem maszynowym, zachęcamy również do zapoznania się z ofertą hackatonu Brainhack 2022 – wydarzenia satelitarnego konferencji, odbywającego się w dniach 21-23 października.

Do zobaczenia na Neuronusie!

Newsletter