Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Nowe trendy w dietetyce
Data rozpoczęcia:
2022-05-27
Data zakończenia:
2022-05-27
Organizator:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mam zaszczyt zaprosić Państwa na II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe trendy w dietetyce”, która odbędzie się 27 maja 2022 r. Konferencja ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń i wiedzy na temat najnowszych osiągnięć z obszaru dietetyki. Przedstawiciele nauki oraz praktycy zajmujący się na co dzień dbaniem o poprawę i promocję zdrowego stylu życia będą mieli okazje do konfrontacji swoich poglądów oraz zapoznania się z najnowszymi wynikami badań i wskazania kierunków rozwoju owej dziedziny. Do udziału w konferencji zapraszamy osoby reprezentujące m.in.: instytucje związane z promocją zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia oraz edukacji w tym zakresie, a także uczelnie i instytuty prowadzące badania w obszarze dietetyki. Udział w konferencji jest bezpłatny, całkowity koszt ponosi organizator – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Tematyka konferencji zostanie podzielona na wystąpienia (ok. 20 min) i panele z udziałem ekspertów (ok. 30-40 min), które będą transmitowane w formie online. Planowane jest też wydanie monografii pokonferencyjnej, opublikowanej w wersji elektronicznej. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich zainteresowanych tą tematyką grup zawodowych oraz instytucji edukacyjnych i specjalistycznych, działających na terenie naszego kraju, stworzy interdyscyplinarną przestrzeń wymiany myśli i poglądów i przyczyni się do dalszego rozwoju tej gałęzi nauki, jak również wpłynie pozytywnie na świadomość obywatelską w zakresie zdrowego trybu życia.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą m.in.:

• probiotyki i prebiotyki w żywieniu człowieka,

• mikrobiom człowieka,

• edukacja żywieniowa,

• rola diety w chorobach,

• współczesne problemy żywieniowe,

• wsparcie żywieniowe po COVID-19,

• trendy konsumpcji,

• rola dietetyka w szpitalnym zespole żywieniowym,

• fakty i mity w dietetyce i żywieniu człowieka,

• jakość, bezpieczeństwo i ocena żywności.

W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej oraz streszczenia prezentowanego wystąpienia na adres mailowy: edukacja@wsiiz.pl do 31 marca 2022 r., z dopiskiem w tytule maila: „Zgłoszenie – konferencja: Nowe trendy w dietetyce”.

Dr n. chem. Sebastian Grzyb,

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Newsletter