Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

PORT for Health: Neuroscience
Data rozpoczęcia:
2021-10-13
Data zakończenia:
2021-10-15
Organizator:
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Miejsce
Wrocław

Zaburzenia psychiczne, neurorozwojowe i odżywiania – na tych tematach skupiać się będzie konferencja naukowa „PORT for Health: Neuroscience” organizowana przez Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia. Ruszyła rejestracja uczestników.

Międzynarodowa konferencja „PORT for Health: Neuroscience” odbędzie się w dniach 13-15 października 2021 r. Jej program poświęcony będzie zagadnieniom z zakresu neurobiologii i neuropsychiatrii. Wykłady wygłoszą wybitni specjaliści z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w Europie, a także ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Z uwagi na trwającą pandemię konferencja będzie miała formułę hybrydową.

Program wydarzenia podzielony jest na trzy bloki tematyczne: zaburzenia afektywne, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia neurorozwojowe. W sumie uczestnicy będą mogli wysłuchać ponad 20 transmitowanych na żywo wykładów oraz wziąć udział w dyskusjach. Wśród prelegentów będą naukowcy związani na co dzień z Łukasiewicz – PORT jako Liderzy Zespołów Badawczych: dr Michał Ślęzak, prowadzący badania nad depresją, dr Witold Konopka, zajmujący się zagadnieniami związanymi z zaburzeniami odżywiania i dr Tomasz Prószyński, badający mechanizmy regulujące powstawanie i organizację synaps w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w mięśniach szkieletowych.

– Neurobiologia to, obok onkologii i bioinżynierii, jeden z kluczowych obszarów badań prowadzonych przez działające w naszym Instytucie Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Tematyka badań podejmowanych przez nasze zespoły dotyczy kwestii niezwykle ważnych dla współczesnego społeczeństwa. Choroby neuropsychiatryczne, podobnie jak onkologiczne, należą do największych problemów zdrowotnych i socjoekonomicznych współczesnego świata. Stąd idea, by konferencje pod wspólnym hasłem „PORT for Health” miały charakter cykliczny, przyczyniając się do wymiany myśli i doświadczeń, a także nawiązywania współpracy między naukowcami, praktykami i przedstawicielami świata biznesu – dodaje dr Dybczyński.

„PORT for Health: Neuroscience 2021” to pierwsza z cyklu konferencji naukowych poświęconych istotnym zagadnieniom z pogranicza nauki i medycyny, na które zapraszać będzie wrocławski Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz. Spotkania będą skupiać naukowców, klinicystów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, którzy poruszą tematy mające istotne znaczenie dla ludzkiego zdrowia oraz rozwoju współczesnych nauk biomedycznych. Główne tematy dyskusji to m.in. podstawowe mechanizmy molekularne i rozwój modeli chorób, poszukiwanie nowych leków oraz możliwości nowatorskich terapii celowanych w medycynie spersonalizowanej. W tym roku przedmiotem konferencji będzie neurobiologia, następnie – onkologia.

Organizatorem konferencji jest działające w ramach Łukasiewicz – PORT Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii. To nowoczesna instytucja o profilu badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym. Głównymi obszarami zainteresowań działających tu zespołów badawczych są neurobiologia, onkologia i szeroko rozumiana biotechnologia. Warto dodać, że konferencje naukowe cyklicznie organizuje również drugie z centrów naukowo-badawczych Łukasiewicz – PORT, Centrum Inżynierii Materiałowej.

Zdrowie jest jednym z kluczowych kierunków badawczych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obszar ten obejmuje badania i rozwój nowych technologii, diagnostyki i terapii, wytwarzania produktów leczniczych oraz aparatury i technologii medycznej. Instytuty działające w Grupie Badawczej Łukasiewicza „Zdrowie” wytwarzają produkty dla technologii leków odtwórczych i oryginalnych oraz realizują wszystkie etapy powstawania wyrobów medycznych i aparatury. Innowacyjność Łukasiewicza w dziedzinach związanych ze zdrowiem to badania nad nowymi materiałami przeznaczonymi do stosowania w medycynie, nowoczesna i spersonalizowana diagnostyka oraz terapie medyczne oparte na inżynierii białek, a także wykorzystaniu sztucznej inteligencji i biosensorów.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Rejestracja internetowa uczestników trwa do 10. października 2021 r. Koszt udziału w konferencji to 80 zł. Program konferencji, listę zaproszonych prelegentów oraz formularz rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia

Newsletter