Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

The European Congress on Applied Animal Science (ECAAS)
Data rozpoczęcia:
2023-04-11
Data zakończenia:
2023-04-14
Organizator:
Komitet Organizacyjny ECAAS
Miejsce
Wrocław
Załączniki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego The European Congress on Applied Animal Science (ECAAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w tym międzynarodowym evencie. Kongres odbędzie się w dniach 11-14 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu, w Hotelu Novotel Centrum. Wydarzenie jest kierowane do lekarzy weterynarii, naukowców, producentów sektora rolno-spożywczego, osób zainteresowanych opieką i użytkowaniem zwierząt, zarządzających ich rozrodem oraz studentów. Organizatorzy przewidują udział ok. 200 osób z Polski i Europy, w tym przedstawicieli Rządu RP i Komisji Europejskiej. Program uwzględnia trzy główne panele tematyczne, tj.:

* Panel I: Zdrowie i dobrostan zwierząt – celem tego panelu będą wykłady i dyskusje dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz środowiskowych aspektów biologii i ekologii zwierząt w naukach weterynaryjnych. Uczestnicząc w tym panelu, będą Państwo mieli okazję poznać zasady leżące u podstaw optymalnych warunków utrzymania zwierząt, a także występujących aktualnie problemów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii, biologii molekularnej czy chorób zakaźnych zwierząt;

* Panel II: Produkcja zwierzęca i bezpieczeństwo żywności – przedmiotem rozważań tej części Kongresu będą współczesne trendy i możliwości wpływania na poprawę produkcji zwierzęcej oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, z uwzględnieniem aspektów społecznych i ekonomicznych, które mają wpływ na producentów pierwotnych. Udział w obradach II panelu umożliwi Państwu poznanie współczesnych trendów stosowanych w produkcji zwierzęcej, a także aktualizację wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów; 

* Panel III: Wspomagany rozród zwierząt – będzie obejmował zagadnienia z zakresu rozrodu zwierząt, endokrynologii, zachowania i użytkowania gamet i zarodków, ciąży, bezpłodności, technik diagnostycznych i terapeutycznych. Panel III Kongresu pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę związaną z zarządzaniem stadami zwierząt w zakresie ich płodności czy wydajności rozrodu, ale także świadomego planowania obsady zwierząt w gospodarstwie hodowlanym.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Facebooku. Zachęcamy do udziału i kontaktu. Pytania można kierować na adres mailowy: congress.ecaas@gmail.com.

Newsletter