Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Nasze szkolenia

Cleanroom Pass
Data rozpoczęcia:
2021-12-02
Data zakończenia:
2021-12-02
Organizator:
Clean Project i Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Szkolenie ONLINE (na żywo)
02.12.2021

*Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie minimalnej liczby osób

 

Miejsce: szkolenie online
Termin: 2 grudnia
Czas trwania: 10.00-14.00
Współorganizator: Cleanproject

 

Cena: 1800 zł netto/osobę

 

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy  związanej z przebywaniem i funkcjonowaniem w strefach czystych.
Kursanci zostaną wprowadzeni w podstawy funkcjonowania obiektów typu „cleanroom”, poznają zarys norm dotyczących tych obiektów oraz szczegółowo zostaną przeszkoleni z procedur wejścia i wyjścia do strefy czystej, poruszania się, utrzymania zadanych klas czystości i prowadzenia pracy produkcyjnej lub badawczej w cleanroom.    
 
Agenda
1. Czym jest cleanroom wg normy PN EN ISO 14644?
W  trakcie  szkolenia  uczestnik  zdobędzie  wiedzę  na  temat  pojęć  związanych  z  użytkowaniem
pomieszczeń czystych zawartych w normie ISO 14644. Użytkownik będzie prawidłowo używał pojęć
niezbędnych do użytkowania oraz pracy w strefach czystych. Osoba przeszkolona zostanie wprowadzona w podstawy normy PN EN ISO 14644.   
 
2. Parametry kontrolowane w cleanroom i metody pomiarowe.
Uczestnik otrzyma informacje na temat parametrów kontrolowanych w pomieszczeniach czystych,
różnice  między  parametrami  kontrolowanymi  w  Cleanboxach  oraz  w  Cleanroomach,  czynników
zagrażające warunkom czystym oraz metod badania i inspekcji. Osoba przeszkolona będzie posiadała świadomość  jakie  parametry  są  zagrożeniem  dla  procesu  oraz  jak  zachować  się  w  momencie przekroczenia wartości krytycznych.
 
3. Procedury w cleanroom (wejście/wyjście  osób  i  materiałów,  materiały  dopuszczone  i
zakazane, ruch osobowy i towarowy, dobór i serwis, odzież).
Uczestnik otrzyma kompleksową wiedzę na temat procedur jakich należy przestrzegać w pomieszczeniu czystym. Uczestnik będzie wiedział jak prawidłowo prowadzić proces w warunkach czystych chroniąc go przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi przez człowieka. Osoba przeszkolona posiądzie wiedzę na temat materiałów dozwolonych i niedozwolonych w pomieszczeniu czystym oraz metod ich rozróżniania oraz wprowadzania i wyprowadzania materiałów z cleanroom.
 
4. Zasady czyszczenia i utrzymania klasy czystości w cleanroom.
Przedstawione będą zasady dobory wyposażenia sprzątającego i środków chemicznych służących do sprzątania w  strefach czystych. Osoba przeszkolona będzie potrafiła ograniczyć zanieczyszczenie w strefie za pomocą stosowania prawidłowych procedur oraz wdrożeniem prawidłowych nawyków.
 
5. Podstawowe wyposażenie pomieszczeń czystych.  
Uczestnik  szkolenia  dowie  się  o  rodzajach  niezbędnego  wyposażenia  pomieszczenia      czystego, zdobędzie wiedzę jak je  używać oraz jakie zagrożenia są  związane z doborem nieodpowiednich materiałów i środków.  
 
6. Najczęstsze błędy popełniane w cleanroom
Uczestnik pozna sposoby na rozpoznawanie i wyeliminowanie najczęstszych błędów w użytkowaniu
pomieszczenia czystego. Zostanie mu przekazana wiedza której będzie mógł użyć w przygotowaniu i
organizacji swojej pracy oraz pracy zespołu w pomieszczeniu czystym.
 
7.  Test  
 


Certyfikaty    
▪Certyfikat z akredytacją ICCCS/PSCT (ważny 3 lata)

 

Prelegenci

 

Jerzy Kustra

Od początku lat dwutysięcznych zajmuje się technologiami czystymi. Prowadził kilkadziesiąt projektów budów czystych w tym dla przemysłu kosmicznego (np. projekt Juice, w misji na Jowisza), badawcze (np. badania nad regeneracją komórek macierzystych). Pracował nad projektami w Europie oraz Azji. Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady poświęcone technologiom czystym. Jest jednym z partnerów Future Space Accelerator, którego celem jest rozwój potencjału komercyjnego w sektorze kosmicznym.  Jako Prezes Zarządu prowadzi firmę projektującą, budującą i kompleksowo zajmującą się cleanroomami. Posiada międzynarodowe uprawnienia trenerskie ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies).

 

Michał Podgórski

Inżynier od kilkunastu lat związany z technologiami czystymi. Prowadził wiele projektów budowy cleanroom. Projektant i konstruktor wyposażania przeznaczonego dla cleanroom jak meble czy odzież. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach projektowania i użytkowania cleanroom’ów. Jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Czystych Technologii (PCST)

Posiada międzynarodowe uprawnienia trenerskie International Confederation of Contamination Control Societies (ICCCS).

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

Współorganizator:

 

 

 

Newsletter