Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Konferencja naukowa „Płuca, serce i stawy”
Data rozpoczęcia:
2023-01-25
Data zakończenia:
2023-01-27
Organizator:
WhyNotTravel
Miejsce
Białystok

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji „Płuca, serce i stawy”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-27 stycznia 2023 r. Konferencja ta jest dedykowana szeroko pojętym nowoczesnym metodom leczenia układowych i zapalnych chorób reumatycznych.

Wczesna diagnostyka powikłań płucnych, właściwa diagnostyka różnicowa i ocena ryzyka progresji choroby oraz leczenie uwzględniające możliwie wszystkie aspekty choroby układowej mają kluczowe znaczenie dla poprawy rokowania i jakości życia naszych chorych. Pojawienie się nowych możliwości terapeutycznych w tym zakresie oraz wdrożenie pierwszego programu lekowego, dedykowanego terapii śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej, dają szansę na skuteczne leczenie powikłań płucnych, ale też stawiają przed nami nowe wyzwania medyczne i organizacyjne. Optymalizacja strategii wczesnego rozpoznania powikłań płucnych, wnikliwa diagnostyka różnicowa różnych form zajęcia płuc i/lub chorób współistniejących, ocena ryzyka progresji choroby, wybór optymalnego leczenia, współpraca interdyscyplinarna czy wreszcie praktyczne aspekty realizacji programu lekowego, dedykowanego śródmiąższowej chorobie płuc w przebiegu twardziny układowej – to kwestie, z którymi musimy się zmierzyć.

Organizowana przez nas Konferencja ma stać się płaszczyzną do tego rodzaju dyskusji. Oprócz powikłań płucnych planujemy również poruszenie innych, istotnych problemów związanych z leczeniem chorób reumatycznych, takich jak m.in. bezpieczeństwo czy indywidualizacja leczenia.

Program naukowy Konferencji obejmował będzie, obok wykładów plenarnych, dyskusje „okrągłego stołu” oraz interaktywne warsztaty. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, z udziałem światowej sławy ekspertów zagranicznych i wybitnych przedstawicieli polskiej reumatologii, pulmonologii i kardiologii.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli przyjechać do Białegostoku w końcu stycznia, zapraszamy do udziału online.

Formularz rejestracji dostępny jest na stronie konferencji.

Prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka,

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Newsletter