Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Kosmetologia, Nasze szkolenia

SZKOLENIE ONLINE | Produkty z pogranicza – wyrób medyczny, środek leczniczy, biobójczy, detergent, suplement diety)
Data rozpoczęcia:
2022-11-07
Data zakończenia:
2022-11-07
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Szkolenie ONLINE (na żywo)
7 listopada

*Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie minimalnej liczby osób

 

Szkolenie online (na żywo)

Termin: 7 listopada

Czas trwania: 10.00-14.00

 

 

 

PRZEDSPRZEDAŻ: 600 zł netto (od 21.08 do 31.10)
Cena regularna: 700 zł netto (od 31.10)NOWOŚĆ Cena dla FIRM (dostęp + certyfikat dla dowolnej liczby pracowników)*

 

1800 zł netto (od 21.08 do 31.10)
2000 zł netto (od 01.11)

 

• *1 opłata – dostęp dla wszystkich pracowników (nie ma ograniczenia liczby osób)

• Ty decydujesz, ile osób weźmie udział w szkoleniu – daj dostęp każdemu pracowikowi z osobna lub zgromadź wszystkie zainteresowane osoby w jednym miejscu

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest omówienie wymagań prawnych dla kosmetyków, wyrobów medycznych, leków, produktów biobójczych, suplementów diety i detergentów oraz zaprezentowanie różnic pomiędzy powyższymi grupami produktów. Szczegółowe omówienie możliwych funkcji dla produktów kosmetycznych oraz ograniczeń w zakresie oświadczeń marketingowych. Analiza produktów z pogranicza w oparciu o parametry charakteryzujące poszczególne produkt.
 


Uczestnicy
Szkolenie kierowane jest do osób związanych z przemysłem kosmetycznym – technologów, pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości oraz osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych.

 

Agenda

1. Klasyfikacja produktów w oparciu o ich definicje, wymagania prawne i wytyczne Komisji Europejskiej: kosmetyki, wyroby medyczne, leki, produkt biobójcze, suplementy diety, detergenty, mieszaniny chemiczne.

•    Kosmetyk a detergent,
•    Kosmetyk a zabawka,
•    Kosmetyk a wyrób medyczny,
•    Kosmetyk a produkt leczniczy,
•    Kosmetyk a produkt biobójczy,
•    Kosmetyk a suplement diety
•    Kosmetyk a mieszanina chemiczna

2. Najczęstsze przyczyny niezgodności w obrębie produktów kosmetycznych

3. Wymagania prawne dla produktów kosmetycznych w oparciu o aktualnie obowiązujące rozporządzenia: analiza deklarowanej funkcji, miejsca aplikacji i przeznaczenia, ograniczenia w zakresie oświadczeń marketingowych o produkcie.

4. Przegląd „produktów z pogranicza” z uwzględnieniem parametrów: typ produktu, miejsce aplikacji, przeznaczenie.

 

Prelegentka

Sylwia Stokowska – absolwentka wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego - specjalizacja chemia biologiczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu:
- Mikrobiologii i higieny w przemyśle (Politechnika Łódzka)
- Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych (Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia)
- Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi (Uniwersytet Łódzki)
- Manager Jakości (Szkoła Główna Handlowa)

Wieloletni audytor wiodący ISO 22716, ISO 9001 i IFS HPC, Manager ds Produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej oraz Auditor, ekspert Techniczny Komisji kosmetyki i chemii gospodarczej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wykładowca z wieloletnim stażem - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych". Autorka publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych m.in., „Świat Przemysłu Kosmetycznego", „Chemia i Biznes”, „Kwartalnik Chemiczny”, prelegent na Kongresach Przemysłu Kosmetycznego.

 

Informacje o szkoleniu
 

  • Szkolenie w formie online (na żywo)
  • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
  • Dzień przed planowanym szkoleniem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
  • Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Wcześniej każdy uczestnik otrzyma dane do logowania
  • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który zostanie wysłany pocztą po zakończeniu szkolenia

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

Newsletter