Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

SZKOLENIE ONLINE | Recepturowanie emulsji kosmetycznych (w tym kremów, balsamów, lotionów) – aspekty praktyczne
Data rozpoczęcia:
2022-11-15
Data zakończenia:
2022-11-15
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

SZKOLENIE ONLINE  (na żywo)
15 listopada*

*Warunkiem odbycia się szkolenia jest zabronie odpowiedniej liczby osób

 

SZKOLENIE online (na żywo)

Termin: 15 listopada

Czas trwania: 10-14 (4 h)

 

 

PRZEDSPRZEDAŻ: 650 zł netto (od 21.08 do 31.10)
Cena regularna: 720 zł netto (od 01.11)NOWOŚĆ Cena dla FIRM (dostęp + certyfikat dla dowolnej liczby pracowników)*

 

1800 zł netto (od 21.08 do 25.09)
2000 zł netto (od 26.09)

 

• *1 opłata – dostęp dla wszystkich pracowników (nie ma ograniczenia liczby osób)

• Ty decydujesz, ile osób weźmie udział w szkoleniu – daj dostęp każdemu pracowikowi z osobna lub zgromadź wszystkie zainteresowane osoby w jednym miejscu

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z fundamentalnymi i uniwersalnymi zasadami tworzenia receptur w zakresie kosmetyków emulsyjnych tj. kremy, balsamy, lotiony. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z regułami doboru składników receptury w zależności od typu projektowanej emulsji oraz posiądą wiedzę na temat technologii ich otrzymywania. Omówione zostaną sposoby badania stabilności układów emulsyjnych, a także kwestia doboru maszyn i urządzeń umożliwiających ich wytworzenie i konfekcję. Przedstawione zostaną również zagrożenia związane z tworzeniem receptur z tego segmentu oraz kluczowe zagadnienia związane z kontrolą jakości ich produkcji.

 

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działu rozwoju produktu, chemików kosmetycznych, właścicieli marek kosmetycznych oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi zasadami recepturowania kosmetyków emulsyjnych.

 

 

Agenda

1. Emulsja kosmetyczne – wprowadzenie:
• definicja emulsji kosmetycznej;
• typy emulsji.
 

2. Ogólne zasady recepturowania emulsji kosmetycznych:
• określenie przeznaczenia produktu i szczegółowa charakterystyka grupy docelowej (wiek, płeć, rodzaj cery, typ skóry, typ łodygi włosa ect.);
• określenie cech produktu (zapach, barwa, zakładane działanie pielęgnacyjne, sensoryka - czyli takie cechy produktu jak wchłanialność, rozsmarowywanie, konsystencja ect.);
• ustalenie ceny produktu końcowego;
• ustalenie typu emulsji wraz z reologią;
• zasady doboru surowców receptury - weryfikacja rozpuszczalności oraz
kompatybilności poszczególnych składników, sprawdzenie dopuszczalnych stężeń i bezpieczeństwa stosowania poszczególnych składników w zależności od zastosowania produktu);
• przygotowanie kalkulacji cenowej zaprojektowanego kosmetyku.
 

3. Proces recepturowania emulsji:
• charakterystyka składników emulsji;• zasady doboru emulgatorów do rodzaju emulsji oraz obliczanie współczynnika HLB układu;
• dobór składników emulsji zwiększających jej stabilność w zależności od typu emulsji;
• trudność w recepturowaniu mleczek i lotionów.
 

4. Zasady konserwacji emulsyjnych produktów kosmetycznych:
• dobór konserwantu do składu receptury, weryfikacja dokumentacji surowcowej;
• warunki dodawania konserwantu do masy kosmetycznej.
 

5. Weryfikacja stabilności otrzymanych układów:
• badania stabilności mechanicznej i termicznej otrzymanej emulsji;
• zalety stosowania komór klimatycznych w badaniach stabilności emulsji
(zaawansowane badania stabilności termicznej wraz z wilgotnością powietrza i symulowaniem nasłonecznienia dla danej strefy klimatycznej);
• parametry badań (parametry pracy wirówki i czas wirowania w badaniach stabilności mechanicznej, punkty temperaturowe i czas badań w testach stabilności termicznej).
 

6. Zagrożenia w tworzeniu receptur oraz istota kontroli jakości wytwarzania emulsji kosmetycznych:
• zagrożenia w projektowaniu formulacji kosmetyków emulsyjnych;
• kontrola jakości – punkty kontrolne procesu, badania surowców, półproduktów oraz
wyrobów gotowych;
 

7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

 

Prelegentka

mgr inż. Katarzyna Uzdrowska, Technolog Chemii (Politechnika Poznańska, Politechnika
Gdańska), specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków (WSIIZ) a także Chemii Kosmeceutycznej (UAM). Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

 

Informacje o szkoleniu
 

  • Szkolenie w formie online (na żywo)
  • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
  • Dzień przed planowanym szkoleniem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
  • Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Wcześniej każdy uczestnik otrzyma dane do logowania
  • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który zostanie wysłany pocztą po zakończeniu szkolenia

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

 

 

Newsletter