Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

SZKOLENIE ONLINE | Tworzenie produktów kosmetycznych – współpraca z Safety Assessorem
Data rozpoczęcia:
2021-09-24
Data zakończenia:
2021-09-24
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Szkolenie ONLINE (na żywo)

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie minimalnej liczby osób

LIMIT MIEJSC DLA OSÓB Z VOUCHEREM WYCZERPANY

 

 

Szkolenie online (na żywo)

Termin: 24 września

Czas trwania: 10.00-14.00
 

CENA

800 zł netto/osobę (od 01.09)
Dofinansowanie z BUR:
nr usługi 2021/08/20/53174/1144392

 

Agenda

1. obowiązki związane z wprowadzaniem kosmetyków do obrotu

 1. definicja kosmetyku – czy mój produkt na pewno jest kosmetykiem?
 2. zapewnienie zgodności z art. 3 Rozp. 1223/2009

2. dokumentacja produktu kosmetycznego

 1. dokumentacja surowcowa – na co zwrócić uwagę gromadząc dane, aby usprawnić proces oceny bezpieczeństwa wyrobu
 2. niezbędne badania produktu gotowego
 3. opakowanie produktu kosmetycznego
 4. budowanie komunikacji marketingowej, tak aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia oraz zapewnić zgodność z Rozp. 1223/2009.

 

Prelgentka

dr inż. Iwona Białas, safety assessor, chemik i specjalistka toksykologii z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Aktywny członek grup roboczych m.in. Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej. W 2018 r. uzyskała tytuł: “DGK Safety Assessor”. Na bieżąco monitoruje zmiany prawne dot. branży kosmetycznej w Polsce i Europie, śledzi trendy i nowe możliwości badań kosmetyków. Autorka licznych branżowych publikacji i wystąpień konferencyjnych.

 

CENA

800 zł netto/osobę (od 01.09)

 

Informacje o szkoleniu
 

 • Szkolenie w formie online (na żywo)
 • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
 • Dzięń przed planowanym szkoleniem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
 • Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Wcześniej każdy uczestnik otrzyma dane do logowania
 • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który zostanie wysłany pocztą po zakończeniu szkolenia


 

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

 

 

 

 

 

Newsletter