Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
„Fizykochemiczne aspekty tworzenia stabilnych form kosmetyków” – zapowiedź naukowej sesji posterowej na HPCI
„Fizykochemiczne aspekty tworzenia stabilnych form kosmetyków” – zapowiedź naukowej sesji p

Od 21 do 22 września 2022 r. po raz 11. odbędą się Targi HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe. To jedne z najważniejszych targów branży zaopatrzenia przemysłu, produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Czołowi wystawcy z całego świata zaprezentują najnowsze rozwiązania w dziedzinie surowców, recepturowania, laboratoriów badawczych, a także urządzeń testowo-pomiarowych czy też opakowań branży personal care i home care. Wydarzenie oferuje dodatkowo unikalny program edukacyjny, którego częścią jest naukowa sesja posterowa, na którą mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Chcielibyśmy, aby środowiska naukowe, przedstawiciele przemysłu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej, wystawcy oraz studenci mogli zaprezentować szerokiej publiczności Targów najnowsze badania i nowatorskie rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju branży. Jako temat tegorocznego wydarzenia wybraliśmy: „Fizykochemiczne aspekty tworzenia stabilnych form kosmetyków”. Będzie ono okazją do zaprezentowania w syntetycznej i twórczej formie posteru naukowego badań własnych lub wniosków z najnowszych doniesień branżowych. Zależy nam, aby aktywnie włączyli się Państwo w budowanie tego przedsięwzięcia.

 

Zasady udziału 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w naukowej sesji posterowej do dnia 19 sierpnia 2022 r. (piątek), za pomocą formularza. Przygotowanie posteru według szablonu oraz przesłanie w formie elektronicznej pracy przygotowanej według drukarskich wytycznych (przekazane zostaną w osobnej wiadomości) możliwe do dnia 2 września 2022 r. (piątek).

 

Od organizatora 

Naukowa sesja posterowa będzie odbywała się w formie stacjonarnej w dniach 21-22 września 2022 r., w godzinach od 10.00 do 17.00, w hali EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, z możliwością konsultacji indywidulanych z autorami wybranych prac w określonych godzinach. Sesji posterowej w formie stacjonarnej będzie towarzyszyć również prezentacja prac przez ich autorów w formie online, podczas Targów HPCI w określonych godzinach. Wybór plakatów do ekspozycji odbędzie się na podstawie przesłanych w formularzu rejestracyjnym abstraktów. Wstępnej oceny dokona jury sesji posterowej. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zasad i regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

KOMENTARZE
Newsletter