Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Global Cosmed wypłaca zyski
29.06.2015 , Tagi: Global Cosmed, akcje, giełda
Global Cosmed przeznaczy 3,55 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, zdecydowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Decyzja Akcjonariuszy jest zgodna z rekomendacją Zarządu i oznacza wypłatę w wysokości 0,10 zł na jedną akcję.

Wiodący producent kosmetyków i chemii gospodarczej w segmencie marek prywatnych wypłaci Akcjonariuszom 3,55 mln zł z jednostkowego zysku netto, który w 2014 r. wyniósł 8,48 mln zł. To 0,10 zł na jedną akcję, co przy obecnej wycenie walorów na rynku giełdowym oznacza stopę dywidendy na poziomie ok. 2,1 proc. Dzień dywidendy ustalono na 9 lipca, wyplata zaś nastąpi 16 lipca.

- Dynamiczny rozwój i wzrost efektywności działania, które wpłynęły na wzrost generowanych wyników finansowych pozwoliły nam na to, aby w krótkim czasie od debiutu na warszawskiej giełdzie podzielić się zyskiem z Akcjonariuszami, jednocześnie mając na uwadze dalszy rozwój biznesu – mówi Ewa Wójcikowska, Prezes Zarządu Global Cosmed S.A.

Spółka zamierza regularnie dzielić się zyskiem z Akcjonariuszami. Zarząd Global Cosmed S.A. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2015-2017. Zgodnie z nią Global Cosmed będzie przeznaczać dla Akcjonariuszy minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, pod warunkiem, że wskaźnik dług netto do EBITDA pozostanie na poziomie nie wyższym niż 2,5. Wyjątkiem może być również sytuacja, w której pojawią się inne czynniki (np. plany inwestycyjne, nowe akwizycje), które sprawią, że z punktu widzenia budowy wartości dla Akcjonariuszy, korzystniejsze będzie inne zagospodarowanie zysku.

W 2014 r. Global Cosmed S.A. wypracował jednostkowy zysk netto w wysokości 8,5 mln zł wobec 7,0 mln zł w 2013 r. Zysk operacyjny wzrósł do 11,1 mln zł z 9,2 mln zł,  a przychody wyniosły 168,3 mln zł wobec 155,5 mln zł. Dynamiczna poprawa wyników rok do roku to zasługa nie tylko rosnącej liczby nowych odbiorców i wysokomarżowych kontraktów, ale również ambitnej strategii inwestycyjnej realizowanej w oparciu o rozwój istniejących mocy wytwórczych oraz akwizycje.

KOMENTARZE
Newsletter