Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak producenci i dostawcy surowców podchodzą do trendu „zero waste”?
Jak producenci i dostawcy surowców podchodzą do trendu „zero waste”?

Powszechny w ostatnim czasie trend „zero waste” dotyczy nie tylko samych kosmetyków, gdzie nacisk kładzie się głównie na biodegradowalne opakowania, które można poddać recyklingowi, nie tylko na proces produkcyjny, który ma ograniczać ilości odpadów; ale także na same surowce, które wchodzą w skład kosmetyku. Ważne jest dopieszczenie receptury w ten sposób, aby każda jego składowa była pozyskana zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju. Konsument XXI w., kupujący produkty z troską o środowisko naturalne, jest coraz bardziej świadomy tego, że równie ważne jest zarówno podejście dotyczącego gotowego produktu kosmetycznego, jak i dogłębna analiza poszczególnych składników.

 

Przykłady surowców otrzymywanych w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju

Surowce kosmetyczne, poza tym, że uzyskiwane są z bogactw naturalnych, mogą być otrzymywane z odpadów, które miałyby być wyrzucone. I tak, wiele ekstraktów olejowych oraz wodnych jest pozyskiwanych z odpadów z przetwórstwa spożywczego. Podczas produkcji soków, z owoców pozostają wytłoki i pestki, które później z powodzeniem mogą być wykorzystane do wytworzenia surowców kosmetycznych.

Są też inne surowce kosmetyczne pozyskiwane z materiału, który jest odpadem i jest to np. amylopektyna ryżowa, która jest pozyskiwana z łusek usuwanych podczas oczyszczania nasion ryżu. Oryza sativa var.glutinosa jest odmianą ryżu, która zawiera duże ilości lepkiej, kleistej skrobi bogatej w amylopektynę. Odmiana ta zaczęła być uprawiana w Azji, po czym trafiła do rejonu Morza Śródziemnego, gdzie stała się jednym z najbardziej popularnych składników kuchni śródziemnomorskiej. Przez wzgląd na fakt, iż ryż jest spożywany przez prawie połowę populacji na całym świecie, jest on dobrym materiałem do otrzymywania surowca kosmetycznego zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, bez zakłócania wykorzystania ryżu w żywności.

Ciekawą kwestią, którą warto poruszyć w przypadku surowców pozyskiwanych zgodnie z trendem „zero/less waste” są wody kwiatowe/owocowe. W rzeczywistości są to odpady poprodukcyjne olejków eterycznych, takie jak np. olejek eteryczny różany. Wody owocowe mogą być też odpadem poprodukcyjnym po otrzymywaniu soków czy koncentratów. Wiele owoców jest bogatych w dużą ilość wody, która jest niezbędna do wzrostu i rozwoju rośliny. W momencie otrzymywania soku, dzięki zastosowaniu niskiej temperatury i procesowi odparowania próżniowego, z procesu otrzymuje się wodę owocową, która z powodzeniem może stanowić cenny składnik receptur kosmetycznych. Dotychczas woda stanowiła składnik, który był rozpuszczalnikiem w emulsjach i innych typach kosmetyków. Jak się okazuje, może ona mieć wiele innych cennych właściwości.   

 

Podejście producentów surowców kosmetycznych do „zero waste”

Ponieważ coraz więcej świadomych konsumentów zwraca uwagę na dbałość o środowisko przy podejmowaniu decyzji zakupowych oraz ze względu na kwestie globalnego zanieczyszczenia środowiska, które jak najszybciej trzeba powstrzymać, producenci i dostawcy składników do wyrobów kosmetycznych mogą chwalić się tym, iż w produkcji swoich dóbr kierują się zasadami „zero/less waste” oraz że działają w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których zalicza się:

 1. Koniec z ubóstwem
 2. Zero głodu
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 4. Dobra jakość edukacji
 5. Równość płci
 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 7. Czysta i dostępna energia
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 10. Mniej nierówności
 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 13. Działania w dziedzinie klimatu
 14. Życie pod wodą
 15. Życie na lądzie
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 17. Partnerstwo na rzecz celów
Źródła

Fot. https://www.pexels.com/photo/eco-friendly-bag-and-phone-with-recycle-logo-3850568/

KOMENTARZE
Newsletter