Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
L`Oréal chroni bioróżnorodność

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Tego dnia szczególnie podkreślamy konieczność troski o środowisko. L’Oréal od lat prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,a w obliczu pandemii koronawirusa, oprócz solidarności społecznej, szczególną uwagę kieruje właśnie na środowisko. W ogłoszonym programie„L’Oréal dla przyszłości” przeznacza 100 mln EUR na wsparcie inwestycji chroniących przyrodę, w tym bioróżnorodność.

Fot. Materiały prasowe

 

Niwelowanie konsekwencji pandemii COVID-19 w L’Oréal ma dwa wymiary: społeczny i środowiskowy. W ramach programu „L’Oréal dla przyszłości” 50 mln EUR zostanie przeznaczone na wspieranie organizacji, które pomagają kobietom dotkniętym kryzysem społecznym i gospodarczym, a 100 mln EUR wesprze regenerację zniszczonych ekosystemów oraz zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez inwestycje i doradztwo związane ze środowiskiem.

Dofinansowanie regeneracji zniszczonych ekosystemów kwotą 50 mln EUR dotyczy projektów regeneracji ekosystemów morskich i leśnych, które dodatkowo stworzą nowe możliwości rozwoju socjoekonomicznego dla uzależnionych od nich społeczności (rozwój zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa, eko-turystyka, sprzedaż nadwyżek emisyjnych). Fundusz L’Oréal na rzecz Regeneracji Środowiska ma na celu odtworzenie miliona hektarów zdegradowanych ekosystemów, wychwycenie 15-20 mln ton CO2 oraz stworzenie potencjału dla setek miejsc pracy do 2030 r.

Zapobieganie zmianom klimatycznym ma polegać na przeznaczeniu 50 mln EUR bezpośrednio na finansowanie projektów powiązanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Z pomocą tego funduszu Grupa L’Oréal zamierza przyczynić się do wypracowywania rozwiązań i tworzenia modeli biznesowych, które wspierają rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie recyclingu i zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych.

Program „L’Oréal dla przyszłości” to dopełnienie długoterminowych działań firmy na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego przedsiębiorstwa w ramach programu zrównoważonego rozwoju „Sharing Beauty with All”. [1] W ramach tej inicjatywy L’Oréal podejmuje konkretne zobowiązania związane z ochroną środowiska, obejmujące całe przedsiębiorstwo i jego łańcuch wartości – od opracowywania produktów, przez pozyskiwanie składników, po produkcję i dystrybucję.

– Kolejne miesiące przyniosą zarówno społeczeństwom, jak i gospodarkom szereg wyzwań związanych z poradzeniem sobie ze skutkami pandemii. To również czas, kiedy coraz bardziej widoczne stają się zmiany zachodzące w naszym środowisku. Naszym zadaniem jest znalezienie zdrowej równowagi pomiędzy rozwojem a dbaniem o środowisko. Wychodząc z kryzysu musimy pamiętać, aby nasze działania pozwoliły zapobiegać zmianom klimatycznym i erozji bioróżnorodności, ponieważ są one na równi niebezpieczne z wyzwaniami ekonomicznymi. Jestem dumny, że L’Oréal od lat angażuje się w działalność prowadzoną na rzecz środowiska i ochrony bioróżnorodności, również w Polsce – mówi Niels Westerbye Juhl, prezes zarządu L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

 

Ochrona bioróżnorodności w Polsce

Według raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) wyginięciem zagrożonych jest milion gatunków zwierząt i roślin, głównie z powodu działalności człowieka. [2] Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej to dobry pretekst do zwrócenia uwagi społeczeństwa na to, jak cenna jest różnorodność biologiczna oraz jakie działania pro środowiskowe należy podejmować, by chronić żyjące gatunki.

Troska o przyrodę może mieć także wymiar lokalny – przykładem jest projekt mający na celu ochronę flory i fauny obecnej na terenie L`Oréal Warsaw Plant. W kwietniu 2019 roku rozpoczęto inwentaryzację terenu wokół fabryki, dzięki czemu uzyskano ogólny pogląd na temat poziomu bioróżnorodności roślin i zwierząt oraz opracowano strategię utrzymania, jak również zwiększenia bogactwa gatunkowego w strefach, które mają do tego potencjał.

– L`Oréal Warsaw Plant mieści się na terenie krajobrazu chronionego oraz w otulinie obszaru Natura 2000. W związku z tym realizacja projektu Bioróżnorodności była naturalnym krokiem firmy w kierunku realizacji założeń pro środowiskowych. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności oraz zaangażowaliśmy wyspecjalizowanych naukowców, dzięki czemu w ciągu kilku miesięcy dokładnie poznaliśmy bogactwo flory i fauny zamieszkującej okolice naszej fabryki. Na tej podstawie opracowaliśmy 3-letnią strategię działań, która pozwoli nam chronić i rozwijać bioróżnorodność gatunkową obecną na terenach sąsiadujących z naszą działalnością. To bardzo ważny element realizacji przez naszą firmę celów zrównoważonego rozwoju – mówi Ewa Urbaniak, Dyrektor Fabryki L`Oréal Warsaw Plant w Kaniach.

Przeprowadzona we współpracy z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza wykazała wysoką wartość przyrodniczą terenu z dużym potencjałem na wzbogacenie obecnej bioróżnorodności. W trakcie 38 wizji lokalnych naukowcy zidentyfikowali 264 gatunki roślin naczyniowych i 91 gatunków ptaków – to 1/5 wszystkich gatunków obecnych w całej Polsce. Ponadto na terenie wokół fabryki L`Oréal Warsaw Plant zaobserwowano także m.in. 217 gatunków motyli nocnych i 24 gatunki motyli dziennych, 115 gatunków chrząszczy i ponad 80 innych gatunków owadów.

Źródła

[1] „Sharing Beauty with All” (SBWA) – globalny program zrównoważonego rozwoju zainicjowany przez Grupę L’Oréal w roku 2013, w Polsce pod nazwą „Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi”.

[2] Raport IPBES, 2019 r., Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, https://ipbes.net/global-assessment,[dostęp 15.05.2020].

KOMENTARZE
Newsletter