Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zagęszczanie układów hydrofilowych w kosmetykach

Układy hydrofilowe, czyli takie, w których rozpuszczalnikiem jest woda, są zagęszczane w inny sposób niż układy hydrofobowe. Zagęstniki układów hydrofilowych działają w ten sposób, że po uzyskaniu odpowiedniej struktury, która jest bardzo rozbudowana, utrudniają przemieszczanie się cząstek rozpuszczalnika, na skutek czego zwiększa się lepkość układu. Innym procesem jest żelowanie, podczas którego tzw. zol przechodzi w żel poprzez utratę płynności na skutek oddziaływania cząsteczek zolu. Strukturę żelu zazwyczaj tworzą substancje polimerowe.

 

Zagęstniki hydrofilowe można podzielić pod kątem: struktury chemicznej, obecności ładunku elektrostatycznego, temperatury zagęszczania, źródła pozyskiwania, kształtu cząsteczki. Zagęstniki jonowe z ładunkiem anionowym lub kationowym charakteryzują się dużą wrażliwością na obecność elektrolitów w układzie oraz pH roztworu. Zbyt duża ilość zagęstnika jonowego może powodować wytrącanie osadu. Brak ładunku elektrostatycznego wpływa na to, iż układ zagęszczony tego typu substancjami jest odporny na zmiany pH i obecność innych elektrolitów i są to np. polimery.

Polisacharydy są jedną z głównych grup substancji chemicznych zagęszczających układy hydrofilowe. Należą one do organicznych substancji zagęszczających układy hydrofilowe. Zbudowane są z dużej ilości grup cukrowych połączonych wiązaniami glikozydowymi. Jeśli grupy te są jonotwórcze, wówczas w wodzie ulegają dysocjacji na anion lub kation. Polisacharydy anionowe występują najczęściej wśród surowców kosmetycznych i są to m.in.: gumy ksantanowa, arabska, tragakantowa, pektyny, kwas alginowy, kwas hialuronowy, karagen, karboksymetyloceluloza, karbomer. Kationowe zagęstniki to np. chitozan, a także zagęstniki modyfikowane chemicznie, takie jak czwartorzędowa guma guar.

Popularnym zagęstnikiem polisacharydowym jest guma ksantanowa. Otrzymywana jest na drodze fermentacji bakteryjnej. Jest stabilna w szerokim zakresie pH. Ze względu na kompatybilność z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi często stosowana jest w produktach myjących. Stężenie w kosmetykach zazwyczaj wynosi od 0,01% do 1%. Innymi naturalnymi zagęstnikami wchodzącymi w skład tej grupy substancji są alginiany otrzymywane z alg brązowych, pektyny otrzymywane głównie z owoców, karagen pochodzący z wodorostów, chitozan ze skorupiaków. Innym znanym zagęstnikiem tego typu jest karboksymetyloceluloza, której stężenie w kosmetykach wynosi od 0,8 do 10% i zalecane jest stosowanie jej w formulacji na ciepło. Akrylany są anionowymi zagęstnikami polisacharydowymi pochodzenia syntetycznego, którego głównym przedstawicielem jest karbomer. Wystarczy stężenie równe 0,3% do skutecznego zagęszczenia układu akrylanami.

Zagęstniki organiczne niejonowe zagęszczające układy hydrofilowe charakteryzują się tym, iż ze względu na brak grup jonotwórczych są odporne na elektrolity i pH układu, ale stężenie tego typu zagęstnika w formulacji musi być wyższe. Popularnym zagęstnikiem tego rodzaju jest celuloza i jej pochodne. Celuloza otrzymywana jest z różnego rodzaju drzew, np. bambusowych, a pochodne jej są modyfikacjami, które mogą wykazywać różne właściwości. Innym zagęstnikiem niejonowym jest guma guar otrzymywana z roślin rodziny bobowatych. Oprócz sektora kosmetycznego stosowana jest w przemyśle spożywczym. Jej różne pochodne mogą być używane do zagęszczania produktów myjących. Istnieje także grupa zagęstników nieorganicznych, do których wlicza się: bentonit, hektoryt, krzemian glinowo-magnezowy, organoglinki. Ze względu na specyfikę zagęszczania, a także dodatkowe właściwości pochłaniające tłuszcz stosowane są często w produktach do makijażu.

Podsumowując, układy hydrofilowe potrzebują określonej metody zagęszczania. Do tego celu stosowane są zagęstniki o różnych właściwościach. Znajomość procesu zwiększania lepkości, jaką otrzymuje się przy użyciu danej substancji zagęszczającej, pozwala na odpowiedni dobór zagęstnika do formulacji kosmetycznej.

Źródła

Fot. https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/osoba-kobieta-krem-piekny-7010890/

KOMENTARZE
Newsletter