Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zaproszenie do udziału w sesji posterowej „Innowacyjne rozwiązania technologiczne: systemy, metody, aparatura w produkcji surowców, kosmetyków i przemyśle kosmetycznym”
Zaproszenie do udziału w sesji posterowej „Innowacyjne rozwiązania technologiczne: systemy,

Celem sesji posterowej jest zaprezentowanie wyników badań własnych lub doniesień z najnowszych badań naukowych, dotyczących nowych technologii, nowatorskich metod pozyskiwania i analizy surowców do produkcji kosmetyków, ciekawych metod wytwarzania różnorodnych form fizykochemicznych preparatów kosmetycznych, zastosowania urządzeń produkcyjnych i aparatury kontrolno-pomiarowej w branży. Sesja jest doskonałą okazją do nawiązania i rozszerzania współpracy pomiędzy reprezentantami środowisk naukowych oraz przedsiębiorcami z branży i uczestnikami Targów, a także daje możliwość bezpośredniej potencjalnej komercjalizacji wyników badań naukowych i merytorycznej dyskusji pomiędzy nauką a biznesem. Serdecznie zapraszamy!

Sesja odbędzie się w ramach targów HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe. To czołowe targi branży zaopatrzenia przemysłu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Czołowi wystawcy z całego świata prezentują najnowsze rozwiązania w dziedzinie surowców branży Personal Care i Home Care, recepturowania, laboratoriów badawczych a także technologii testowo-pomiarowych, urządzeń, opakowań i innych elementów łańcucha produkcji. Wydarzenie oferuje dodatkowo unikalny program edukacyjny, w tym sesję naukową, seminaria techniczne, sesję posterową oraz seminarium Safety Assessors.

 

Zasady udziału

Zgłoszenia są przyjmowane jedynie w formie elektronicznej. Aby zgłosić swój udział w sesji posterowej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać do dnia 20 sierpnia 2021 r. wypełniony formularz na adres e-mail: walasz@wsiiz.pl. Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia podejmie rada naukowa sesji posterowej. O zakwalifikowaniu pracy do sesji posterowej organizator poinformuje uczestników drogą e-mailową. W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu pracy plakat w formacie .jpg lub .pdf powinien zostać przesłany do dnia 10 września 2021 r. na adres e-mail: walasz@wsiiz.pl. Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu zostały udostępnione tutaj, zaś regulamin konkursu – w tym miejscu. Prezentacja plakatów będzie odbywała się w dniach 22-23 września 2021 r. w formie online. Wybór posterów do ekspozycji odbędzie się na podstawie przesłanych w formularzu rejestracyjnym abstraktów. Po otrzymaniu decyzji o akceptacji należy zadeklarować datę i czas dostępności autora do prezentacji posteru w wyznaczonym terminie. Organizator zastrzega możliwość zmian.

 

Wyróżnienia i nagrody

Zgłoszone do sesji posterowej prace zostaną ocenione przez jury, które wyłoni najlepszy poster. Partnerzy sesji posterowej przygotowali dla laureata nagrody:

* publikację posteru na stronie internetowej Chemia i Biznes, portalu i dwumiesięcznika prezentującego najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych,

* roczną prenumeratę kwartalnika „CiB. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej” w formie elektronicznej,

* roczną prenumeratę Kwartalnika „Biotechnologia.pl” (Biotechnologia.pl to także największy w Polsce portal branżowy, prezentujący najświeższe informacje z branż takich jak: biotechnologia, kosmetologia, farmacja oraz technologie),

* zamieszczenie artykułu tematycznie powiązanego ze zwycięskim posterem w Kwartalniku „Biotechnologia.pl”,

* publikację zwycięskiego posteru w „SOFW Journal”, wydawanym w trzech wersach językowych czołowym w branży czasopiśmie specjalistycznym, które publikuje artykuły chemiczno-techniczne opisujące praktyczne zastosowanie nauki w dziedzinie chemii gospodarczej i kosmetyków.

Źródła

Fot. WSIiZ 

KOMENTARZE
Newsletter