Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zastrzeżenia do projektu ustawy o produktach kosmetycznych
Głównym instrumentem prawnym obrazującym wszystkie wytyczne dotyczące wdrażania nowych produktów kosmetycznych na rynek jest rozporządzenie 1223/2009/WE. Ostatnio trwają debaty na temat projektu ustawy o produktach kosmetycznych oraz o aspektach, które powinny ulec zmianie. Swoje zastrzeżenia zgłosiła Konfederacja Lewiatan – najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa reprezentująca interesy przedsiębiorstw i skutecznie zabiegająca o lepsze prawo dla polskiej przedsiębiorczości.

Po pierwsze projekt mówi o tym, że cała dokumentacja produktu kosmetycznego wdrażanego na rynek powinna być sporządzona w języku polskim. Po wprowadzeniu tej zmiany, Polska byłaby jedynym państwem Unii Europejskiej, w której cała dokumentacja produktu wdrożeniowego byłaby w języku ojczystym. Pozostałe państwa członkowskie mogą część dokumentacji wprowadzać w języku angielskim.

Według Konfederacji Lewiatan, przetłumaczenie całej dokumentacji na język polski, głównie jej części technicznej, może być bardzo kosztowne dla firm i byłby to nieuzasadniony ogromny koszt, który można byłoby pominąć, ponieważ w żadnym wypadku nie ma to wpływu na jakość dokumentacji ani bezpieczeństwo produktu. Język angielski jest językiem technicznym, który stosowany jest na całym świecie. Wiele specjalistycznych treści zarówno technicznych, jak i naukowcyh istnieje w języku angielskim, ponieważ z reguły są one tworzone w uniwersalnym języku.

Ponadto, projekt ustawy przewiduje też określone kwoty kar za poszczególne niedociągnięcia i niezgodności dotyczące nowego produktu kosmetycznego. Określono karę grzywny w wysokości 100 000 zł za niedociągnięcia administracyjne, takie jak brak zarejestrowania produktu kosmetycznego w europejskim systemie zgłaszania produktów kosmetycznych CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) czy też niezgłoszenie zakładu produkcyjnego do rejestru zakładów.

Według Konferedacji Lewiatan, kary te są zdecydowanie za wysokie i są nieproporcjonalne do popełnionego wykroczenia. Kary nałożone za wykroczenia, które nie mają żadnego wpływu na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego i na zdrowie ludzkie są uważane za zdecydowanie wygórowane oraz mogą być szczególnie dotkliwe dla niektórych przedsiębiorstw.

Co więcej, według projektu, stopień szkodliwości popełnionego czynu i inne kryteria, które mają wpływ na wysokość kary mają być oceniane przez osobę wykonującą kontrolę.

Konfederacja Lewiatan zgłosiła swoje uwagi dotyczące projektu ustawy. Pozostaje czekać, jak przedstawione argumenty wpłyną na kolejne prace legislacyjne.

KOMENTARZE
Newsletter