Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
FluoTime 100

Zaczarowanej Róży 1

05-540 Zalesie Górne

Główny telefon: +48 22 756 57 65

Główny fax: +48 22 756 57 65

Główny email: kawaska@kawaska.pl

Strona www: http://www.kawaska.pl/

FluoTime 100
Nazwa
FluoTime 100
Producent
PicoQuant

Spektrometr FluoTime 100 zawiera kompletną optykę i elektronikę dla zapisu zaniku fluorescencji za pomocą modułu do TCSPC (skorelowanego w czasie liczenia pojedynczych fotonów). System bazuje na wysokiej jakości źródłach oświetlenia pulsowego i szybkich modułach do detekcji sygnałów. W systemie zastosowano optykę do skupiania i zbierania sygnałów o wysokiej aperturze numerycznej w celu osiągnięcia najlepszej czułość. W celu uzyskania wysokiej przepuszczalności światła zastosowano system filtrów dla światła emisyjnego z filtrami odcinającymi.

Newsletter