Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
FluoTime 200

Zaczarowanej Róży 1

05-540 Zalesie Górne

Główny telefon: +48 22 756 57 65

Główny fax: +48 22 756 57 65

Główny email: kawaska@kawaska.pl

Strona www: http://www.kawaska.pl/

FluoTime 200
Nazwa
FluoTime 200
Producent
PicoQuant

Spektrometr FluoTime 200  jest przeznaczony do pracy z systemami laserów femtosekundowych lub pikosekundowych. Za pomocą FluoTime 200 można obserwować czasy zaniku fluorescencji do kilku pikosekund. FluoTime 200 jest zaprojektowany tak aby zapewnić optymalizację pomiarów czasowych. W zależności od wymagań dostępna jest szeroka gama monochromatorów. System może być wyposażony w różne typy detektorów, jak również w różne karty do pobierania danych, tak aby pokryć szeroki zakres czułości widmowej i rozdzielczości czasowej.

Nowość: W najbliższym czasie (pierwsza oficjalna prezentacja 2 września 2014 r.) możliwości pomiarowe mikroskopu MicroTime 200 zostaną rozszerzone o pomiary z super rozdzielczością wykorzystującą technikę STED (Stimulated Emission Depletion Microscopy). Technikę tę będzie można też stosować w innych systemach pracujących w technice FLIM i FCS. Więcej informacji można uzyskać na stonie producenta.

Newsletter