Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GoScript Reverse Transcriptase

Gutenbergring 10

69190 Walldorf

Główny telefon: +48 22 531 06 67

Główny fax: +48 22 531 06 67

Główny email: pl_custserv@promega.com

Strona www: www.promega.com

Wyślij zapytanie ofertowe
GoScript Reverse Transcriptase
Nazwa
GoScript Reverse Transcriptase
Numer katalogowy
A5004
Funkcja
RT-PCR, odwrotne transkryptazy
Wielkość opakowania
500 reakcji
Właściwości: TEMPERATURA REAKCJI 37–55°C DŁUGOŚĆ cDNA do 9 kb CZUŁOŚĆ 1 fg – 100 ng całkowitego RNA AKTYWNOŚĆ RNAZY H niewielka LICZBA BŁĘDÓW nd. GŁÓWNE ZASTOSOWANIA - RT-PCR -Wbudowywanie znakowanychnukleotydów -Wydłużanie starterów/RACE ZALETY - Niska aktywność RNazy H - Do cDNA o długości do 9 kb - Optymalne warunki do jednoprobówkowej reakcji RT-PCR w systemie GoScript™ Reverse Transcription - Wyjątkowa odporność na inhibitory INHIBITORY - 33Nieorganiczne fosforany i pirofosforany - Aktynomycyna D (50 μg/ ml) - Spermidyna
Newsletter