Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
77,5 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców. NCBR rozstrzygnęło konkurs „Projekty aplikacyjne”
77,5 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców. NCBR rozstrzygnęło k

Szkolenia dla personelu kolejowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, system do wykrywania zaburzeń smaku i węchu, redukcja zanieczyszczeń powietrza dzięki produkcji proekologicznych materiałów – współpraca biznesu i nauki w ramach konkursu „Projekty aplikacyjne” po raz kolejny odpowiada na konkretne potrzeby społeczne i gospodarcze. Tym razem NCBR, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wybrało do dofinansowania 19 projektów.

 

 

Nauka i biznes „skazane” na siebie

Rozstrzygnięcie dotyczy szóstego konkursu w historii programu „Projekty aplikacyjne”, którego celem jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy. Konkurs realizowany dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia wspólną realizację inicjatyw badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Na opublikowanej właśnie liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazło się 19 pozycji. Łączna kwota dofinansowania wynosi prawie 77,5 mln zł, przy czym wsparcie, na które mogły liczyć pojedyncze projekty, waha się od  ponad 1 mln zł do ponad 10 mln zł.

– Współpraca nauki z biznesem to jeden z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To warunek transferu wiedzy i technologii do przemysłu. Dlatego znaczenie ma każdy program nakłaniający te dwa środowiska do kooperacji. Program „Projekty aplikacyjne” to, podobnie jak doktoraty wdrożeniowe, esencja takiego podejścia. Na prace badawczo-rozwojowe przeznaczyliśmy w nim już ponad 680 mln zł – mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Na co tym razem postawiły konsorcja?

W obecnie rozstrzygniętym konkursie dofinansowanie przyznano 19 konsorcjom, które będą pracowały między innymi nad: innowacyjnym zestawem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszącym bariery w edukacji, systemem do wykrywania zaburzeń smaku i węchu opartym na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta, redukcją zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji proekologicznych materiałów elastomerowych, immersyjnym systemem szkoleniowym dla personelu kolejowego wykorzystującym technologię VR, innowacyjnym systemem do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjnopiersiowej kręgosłupa.

– Sektor zdrowia i transportu jest mocno reprezentowany na wybranej przez ekspertów liście projektów aplikacyjnych. Innowacje w tych branżach są bardzo potrzebne, ponieważ właśnie w nich chcemy zająć jedno z czołowych miejsc w Europie. Polskiej gospodarce udało się być dość odporną na „koronakryzys”. Z pomocą funduszy europejskich chcemy powrócić na pozycję lidera rozwoju. Chcemy też pokonać barierę, jaką dla polskich firm było wykorzystanie innowacji w rozwijaniu przedsiębiorczości – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Jak zawsze do konkursu „Projekty aplikacyjne” zgłosiła się liczna i różnorodna grupa wnioskodawców. To kolejna okazja do wsparcia najbardziej wartościowych projektów, które powstały dzięki połączeniu wiedzy naukowej oraz potrzebnej do jej wdrożenia technologii. Ostatnie miesiące pokazały jak dużo przed nami wyzwań społeczno-gospodarczych w różnych dziedzinach życia. W trudnym czasie epidemii najlepiej widać, jak procentują efekty współpracy przedsiębiorców i naukowców – projekty z obszaru medycyny i farmacji, ale także np. narzędzia ułatwiające nam zdalną pracę i edukację – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Szansa dla kolejnych

Czekając na wyniki szóstego konkursu, do którego nabór był wydłużony ze względu na epidemię koronawirusa, NCBR ogłosiło kolejny, siódmy już konkurs w programie „Projekty aplikacyjne”. Konsorcja mogą zgłaszać się w nim do 31 lipca br. Budżet konkursu to 100 mln zł. Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, ale niezbędne jest, aby projekty wpisywały się w tzw. „krajową inteligentną specjalizację”. Eksperci ocenią także opłacalność wdrożenia pod kątem tego, czy pomysły mają potencjał rynkowy i czy znajdą klientów? Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić co najmniej 1 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z pięciu podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Podobnie jak w przypadku innych konkursów NCBR, finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, miejsce realizacji projektu musi znajdować się w regionie słabiej rozwiniętym (tj. poza województwem mazowieckim).

 

Więcej informacji o „Projektach aplikacyjnych”:

· lista projektów wybranych do dofinansowania w szóstym konkursie;

· informacje nt. zasad naboru do siódmego konkursu.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/biznes-kobieta-hak-znacznik-wyboru-3468267/

 

KOMENTARZE
Newsletter