Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Fundusze Europejskie dla rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji w konkursie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, realizowanych przez Centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (TEF AI), wybranych w ramach programu Digital Europe. 111 mln zł na ten cel pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

 

 

W naborze dla działania TEF AI od 28 marca br. NCBR będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w zakresie współfinansowania Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (z ang. Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI) ze środków programu Digital Europe, stanowiącego odpowiedź na wyzwania związane z transformacją cyfrową w Unii Europejskiej. W konkursie NCBR na wsparcie działań centrów TEF AI przeznaczono 111 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Nabór potrwa do 20 kwietnia br.

Z laboratoriów na rynek

Centra TEF AI, funkcjonujące w formie międzynarodowych konsorcjów, w których skład wchodzą polskie podmioty, będą wyspecjalizowanymi obiektami działającymi na dużą skalę, służąc dostawcom AI w podnoszeniu ich zdolności technologicznej. Współfinansowanie działań TEF AI pomoże im przyczynić się do zwiększenia wdrożeń rynkowych godnej zaufania sztucznej inteligencji i lepszego wykorzystania AI w Europie. Dofinansowanie obejmuje zarówno współfinansowanie centrów TEF AI, jak i świadczenie przez nich usług przedsiębiorcom. Oferowane usługi mają w szczególności umożliwić przedsiębiorcom eksperymentowanie, testowanie oraz walidację rozwiązań AI w środowisku wirtualnym i rzeczywistym. Przyczynią się przez to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP w procesie transformacji cyfrowej w obszarze sztucznej inteligencji. W dłuższej perspektywie wsparcie tworzenia centrów TEF AI pozwoli na włączenie się do transgranicznej sieci testów i eksperymentowania sztucznej inteligencji, monitorowania, walidacji i certyfikacji tej technologii na podstawie wypracowanych również w Polsce standardów i reguł technicznych, organizacyjnych i etycznych.

– Interesują nas projekty, które w największym stopniu pozwolą na czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Dobrze wiemy, że nie wszystko, co jest w tym obszarze technicznie możliwe, taką korzyść przynosi. Nowoczesne technologie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji są już obecne praktycznie w każdej dziedzinie, znajdując coraz szersze zastosowanie w życiu społecznym i gospodarczym, m.in. w obszarze zdrowia, edukacji, energetyki, transportu, rolnictwa, przemysłu czy handlu. Wiążą się z nimi ogromne szanse, ale przekonujemy się, że nie brakuje też zagrożeń, stąd na innowatorów wciąż czeka wiele wyzwań i problemów do rozwiązania. Centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji będą promować godną zaufania sztuczną inteligencję. Umożliwią przedsiębiorcom sprawdzanie rozwiązań opartych na AI nie tylko pod względem solidności w wymiarze technologicznym, ale także bezpieczeństwa, zgodności z obowiązującym prawem i w aspekcie etycznym – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kto skorzysta?

Wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie NCBR mogą składać zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce podmioty, wchodzące w skład międzynarodowych konsorcjów TEF AI, wybrane w konkursach organizowanych przez Komisję Europejską w ramach programu Digital Europe, które podpisały z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie lub oświadczą, że taką umowę podpiszą. W przypadku, gdy TEF AI jest tworzony przez więcej niż jeden podmiot albo jedną spółkę cywilną, wnioskodawcą może być wyłącznie koordynator TEF AI, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie. Zapewnienie finansowania wkładu własnego pozwoli polskim innowatorom – a w konsekwencji Polsce – na aktywne włączenie się do międzynarodowej sieci testów i eksperymentowania AI. Wysokość współfinansowania projektu z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest możliwa do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych przez polskie podmioty, wchodzące w skład międzynarodowego konsorcjum tworzącego TEF AI. Jednocześnie do 50% dofinasowania projektu będzie pochodzić z Digital Europe Programme. W naborze wnioskodawcy mogą aplikować w dniach 28 marca-20 kwietnia br. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00), wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR. Projekty, które zostaną wyłonione w konkursie, mogą być realizowane przez okres 60 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 r.

Sztuczna inteligencja to domena innowatorów

Wspófinansowanie działań Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji znajdzie przełożenie na:

* sieć podmiotów, utworzoną w celu testowania i eksperymentowania najnowocześniejszych rozwiązań i produktów opartych na sztucznej inteligencji,

* wyspecjalizowane obiekty referencyjne działające na dużą skalę,

* obiekty oferujące testy zarówno w środowisku wirtualnym, jak i rzeczywistym,

* centra otwarte dla wszystkich dostawców technologii w całej Europie.

Nabór „Współfinansowanie działań TEF AI” jest realizowany w ramach Priorytetu 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej NCBR

Źródła

Fot. Digital Europe

KOMENTARZE
Newsletter