Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gospodarka cyrkularna może zmniejszyć emisję CO2 o połowę! Wystartował konkurs Stena Recycling nagradzający najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce
Gospodarka cyrkularna może zmniejszyć emisję CO2 o połowę! Wystartował konkurs Stena Recycl

3 mln nowych miejsc pracy w UE do 2030 r., zwiększenie dochodów gospodarstw domowych o 4,5 tys. dol. rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o połowę [1] – to wymierne korzyści płynące z wprowadzania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Stena Recycling, wspierając rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, już piąty raz nagrodzi firmy i studentów, którzy wprowadzają i promują innowacyjne rozwiązania GOZ w Polsce. Właśnie ruszyła nowa edycja konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 

Firmy i konsumenci na całym świecie szukają bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym staje się kluczowym modelem pomagającym osiągnąć cele ekoefektywności. Dlatego 18 października 2021 r. Stena Recycling zainaugurowała piątą już edycję konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego celem jest wspieranie firm i organizacji w rozwijaniu cyrkularnych strategii oraz promocja najciekawszych rozwiązań. Wśród zwycięzców poprzednich edycji znaleźli się m.in.: Orange Polska S.A., IKEA, Carrefour Polska Sp. z o.o., Swapp! Sp. z o.o., ERGO Hestia S.A. Wyróżniono także m.in.: BASF Polska Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. czy Jeronimo Martins Polska S.A. i Amazon Fulfillment Poland. W dotychczasowych edycjach konkursu doceniono zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z segmentu SME i start-upy, takie jak Creative Publishing Katarzyna Drewniany i KOKO World. Różnorodność wyróżnionych inicjatyw pokazuje, że ideę GOZ można wprowadzać we wszystkich sektorach gospodarki – w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i na każdym etapie projektowania produktu.

Świadomość Polaków w zakresie dbania o środowisko i odpowiedzialności konsumenckiej stale rośnie. Sondaże opinii publicznej wykazują wysokie poparcie dla korzyści płynących z obiegu zamkniętego [2]: lepszej efektywności energetycznej, mniejszej ilości odpadów, dłuższej żywotności produktów i możliwości naprawy urządzeń elektronicznych. – Gospodarka cyrkularna to model gospodarczy, w którym produkty i ich komponenty są wykorzystywane wielokrotnie. W tym systemie „odpady” są zawracane do obiegu, np. poprzez naprawę, ponowne wykorzystanie czy recykling. Przejście w kierunku modelu cyrkularnego to konieczność – nie tylko ze względu na dobro planety, ale także pod kątem biznesowym. Konsumenci oczekują, że producenci będą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego [3]. Konkurs Stena Circular Economy Award ma na celu wyróżnienie właśnie tych przedsiębiorstw i studentów, którzy realizują istotne gospodarczo, środowiskowo i społecznie działania na rzecz GOZ – mówi Piotr Bruździak, ekspert Stena Recycling, członek jury konkursu.

Warto zauważyć, że gospodarka o obiegu zamkniętym ma zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, ta o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści zarówno klimatowi, jak i biznesowi. Firmy, które zgłosiły swoje pomysły w poprzednich edycjach konkursu podkreślały, że wprowadzane rozwiązania pozwoliły im na realne oszczędności i zdobycie nowych rynków lub klientów. Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych sprzyja poprawie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa – pozwala wyróżnić się na rynku oraz zmniejszyć koszty działalności, przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonych usług. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania. – Gospodarka obiegu zamkniętego to rozwiązania pozwalające ograniczyć nadmierną konsumpcję zasobów naturalnych, a przez to – powstrzymać kryzys klimatyczny i spadek bioróżnorodności. Stena Recycling to lider w gospodarowaniu odpadami na rynku skandynawskim i w Polsce. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, dlatego w czasie trwania konkursu organizujemy też spotkania online na temat GOZ, a zwycięskim i wyróżnionym przedsiębiorstwom oferujemy wybraną usługę środowiskową lub szkoleniową z naszej oferty – dodaje Piotr Bruździak. Konkurs Stena Circular Economy Award został zainicjowany w 2017 r. i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej.

 

Jak zgłosić się do konkursu?

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

* dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,

* dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,

* dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia można przesyłać do 6 lutego 2022 r. przez formularz znajdujący się na stronie

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17 Celów. Zwycięzców poznamy wiosną 2022 r. Nagrodą dla przedsiębiorstw, oprócz promocji swojego projektu, jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, m.in. audytu środowiskowego, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Natomiast zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

Źródła

[1] Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, raport Ellen MacArthur Foundation.

[2] https://avaazimages.avaaz.org/KOMUNIKAT%20PRASOWY-AvaazPLPoll.pdf

[3] https://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/wikszo-polakow-chce-produktow-z-recyklingu/

KOMENTARZE
Newsletter